(bv: 069599051, 181105012, 079999023, 060301018, 109699019, 049999007, 972802086, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (99699100) met declaratienummer (15B486)

Operatie aan slagader(s) (Met verpleegligdagen) bij Aderverkalking (Atherosclerose / Perifere slagadervernauwing stadium 4)


Prijs van: Operatie aan slagader(s) (Met verpleegligdagen) bij Aderverkalking (Atherosclerose / Perifere slagadervernauwing stadium 4)Kenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 22 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 4 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 1286 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 16 505,00
(Bron: DBC Onderhoud, opendisdata.nl)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190013Herhaal-polikliniekbezoek.3,4484%
190011Eerste polikliniekbezoek.1,5242%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.1,2633%
190009Klinisch intercollegiaal consult.1,514%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190035Dagverpleging I.1,175%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190204Verpleegdag.22,3489%
190205Verpleegdag klasse 3B.21,2210%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39775Duplex bloedvaten in extremiteiten.2,744%
39737Onderzoek arteriŽle obstructies extremiteiten dmv bloeddrukmeting armen en/of benen of penis met CW doppler of plethysmografie incl PVR curven of doppler stroomsnelheid curven incl een belastingproef.1,942%
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.1,4640%
39739Duplexonderz. arterien of venen1,859%
39738Onderzoek veneuze afwijkingen extremiteiten dmv registreren veneuze CW dopplersignalen incl. proximale en distale compressietests en/of vasalva manoeuvres en/of outflow- of fotoplethysmografie.1,68%
33694Doppler met eventuele polsvolumerecording (PVR).1,964%
39096Arteriepunctie door middel van een verblijfnaald voor registratie van de arteriŽle bloeddruk.1,113%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
33678Aanleggen femoro-popliteale bypass, open procedure (zie 033679 voor endovasculair).1,0433%
33670Open reconstructie van een perifere slagader door middel van transplantaat, endarteriectomie of patch (zie 033669 voor reconstructie m.b.v. operatiemicroscoop, zie 033668 voor endov.).1,1933%
33680Aanleggen femoro-tibiale bypass, open procedure (zie 033681 voor endovasculair).1,0423%
38791Amputatie of exarticulatie van een teen.1,3217%
38942Klinische wondexcisie en wondtoilet. Onder wondexcisie en wondtoilet wordt verstaan locaalanesthesie, inspectie, reiniging, excisie en/of hechting van de wond(en).1,6412%
33600Embolectomie van perifere bloedvaten.1,0712%
38690Amputatie van het onderbeen.1,089%
38590Amputatie bovenbeen.1,057%
33656Exerese van de gehele vena saphena magna met locale excisie van multiple varices, mits niet vallend onder code 033650.1,036%
38943Poliklinische wondexcisie en wondtoilet na verwijzing. Onder wondexcisie en wondtoilet wordt verstaan locaalanesthesie, inspectie, reiniging, excisie en/of hechting van de wond(en).2,115%
33554Reconstructie aan de aorta of haar directe zijtakken zoals arteria renales en arteria iliaca, open procedure (zie 033555 voor endovasculair).1,174%
33677Aanleggen cross-over arteria subclavia of arteria femoralis.1,114%
38853Behandeling van grote diepe abcessen zoals mastitis of pectoraal phlegmone, hand- en voetphlegmone, panaritium (uitsluitend met incisie en drainage), perianaal abces en peritonsillair abces.1,164%
38911Op.verw. gezwellen uitgaande van cutis, subcutis en/of onderhuids vet- en bindweefsel of verwijderen corpora aliena, inwendige metalen hechtingen, apparaat volgens Ton e.d. dmv excisie.1,683%
38794Exarticulatie volgens chopart of lisfranc, respectievelijk amputatie transmetatarsaal.1,063%
38941Poliklinische wondexcisie en wondtoilet zonder verwijzing. Onder wondexcisie en wondtoilet wordt verstaan locaalanesthesie, inspectie, reiniging, excisie en/of hechting van de wond(en).1,283%
38790Amputatie in de voetwortel.1,312%
33684Reconstructie van perifere (slag)ader zonder transplantaat, open procedure (zie 033685 voor endovasculair).1,272%
33675Aanleggen femoro-popliteale bypass.12%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39680Perifeer infuus inbrengen.1,889%
30562Een of meer epidurale injecties lumbaal gedurende een half jaar.1,146%
38894Verwijderen klein gips.1,413%
33699Percutane angioplastiek niet-coronaire perifere vaten (zie 033350 voor niet-coronaire centrale vaten en 033491 voor cerebropetale vaten).1,43%
39445Injecties, met uitzondering van injecties ten behoeve van locale anesthesie.1,453%
80821Percutane transluminale angioplastiek (PTA) stenose van de andere niet-coronaire vaten (zie 080822 voor occlusie).1,183%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.2,0639%
80023Al dan niet selectief onderzoek via percutane arteriŽle catheterisatie.1,1930%
89602Radiologisch onderzoek enkel en/of voet(wortel) en/of tenen.1,3526%
89090MRI heup(en)/ onderste extremiteit(en).1,1821%
89070Echografie onderste extremiteit.1,9620%
88920Radiologisch onderzoek abdominale aorta inclusief bij dit onderzoek afgebeelde zijtakken en beenarteriŽn.1,1619%
89020Radiologisch onderzoek arteriŽn van het been.1,4818%
87042CT onderzoek van het abdomen, retroperitoneum, inclusief inbegrepen orale en/of rectale contraststof, met of onder toediening van een intraveneus contrastmiddel.1,1312%
87090MRI abdomen.1,0710%
39530Arteriografie.1,289%
89142CT onderzoek van de onderste extremiteiten, met of zonder intraveneus contrast.1,179%
80001Alleen doorlichten tijdens repositie fracturen of localisatie corpus alienum (waaronder rŲntgencontrole bij inbrengen pen in enkel, elleboog e.d., doorlichting op OK, bewusteloze ongevalspatiŽnten).1,058%
87070Echografie van de buikorganen.1,177%
88090MRI bekken.1,076%
89042CT van het bekken inclusief inbrengen orale en/of rectale contraststof. Met of zonder toediening van een intraveneus contrastmiddel.1,044%
80021Directe percutane arteriŽle punctie.1,074%
87002Radiologisch buikoverzichtsonderzoek, liggend en/of staand, een of meerdere richtingen.1,233%
85042CT onderzoek van de thorax, het hart en grote vaten inclusief inbrengen contrastmiddel.1,113%
89402Radiologisch onderzoek knie en/of onderbeen.1,092%
89202Radiologisch onderzoek bekken, respectievelijk heupgewricht.1,272%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).8,6793%
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.26,5589%
70419Kreatinine6,4789%
70443Kalium7,1689%
70442Natrium7,0588%
70116Ureum5,8683%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling6,2180%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.3,3872%
70689C-reactive proteinen (CRP)5,6571%
70715Trombocyten tellen4,5271%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).4,8371%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.19,6168%
74891ALAT, SGPT, Transaminase2,0944%
70703Bezinkingssnelheid3,0440%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase1,9539%
70706Protrombinetijd bij orale antistolling7,2839%
70489ASAT, SGOT, transaminase2,0839%
70707Protrombinetijd7,1839%
74896Alkalische fosfatase1,9238%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)2,134%
77371APTT, geactiveerde partiele tromboplastinetijd5,9233%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk2,1532%
76875Kruisproef, volledig (3 methoden)4,2728%
70718Differentiele telling (machinaal)2,6627%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.2,8726%
70119Chloride2,225%
74802Albumine1,9625%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed4,0324%
74895Kreatine-fosfokinase2,523%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.2,4819%
72410O2-verzadiging van het arteriele bloed2,8218%
70421Fosfaat2,6417%
74801Eiwit1,5916%
70307Amylase1,5815%
70425Cholesterol, totaal1,3814%
70460Triglyceriden1,4214%
72601Antistoffen tegen specifiek humaan weefsel2,8113%
70469Magnesium2,4713%
70468Melkzuur3,1512%
74251Cholesterol, HDL1,812%
70717Differentiele telling (hand)2,4611%
74897CK-MB, kreatine-fosfokinase iso-enzym2,7510%
70303Sediment1,4410%
70487Fibrinogeen2,639%
70424Alkali reserve5,779%
70820BNP/NT-proBNP2,269%
74899Troponine, cardiale isovorm1,97%
72649Ferritine2,977%
74065HbAlc1,147%
72573Thyrotrofine (TSH)1,156%
70737Tromboplastinetijd, partieel5,366%
70714Eosinofielen tellen1,695%
70130Urinezuur1,375%
72583Vitamine B12, cyanocobalamine1,145%
72106Bloed, kwalitatief (tablet test)1,474%
72582Foliumzuur1,14%
72570Thyroxine (vrij T4)1,193%
77434Fibrine/fibrinogeen degradatie produkten, kwantitatief1,113%
74064Geglyceerde hemoglobine1,743%
70496Osmolariteit23%
70437IJzer1,193%
70449Transferrine1,13%
70738Trombinetijd6,383%
70716Reticulocyten tellen1,523%
70404Kreatinine klaring (of andere klaring)4,522%
74763Kwantitatieve bepaling van een immunoglobuline, nefelometrisch5,042%
74151Lipase1,52%
77291Haptoglobine1,092%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch3,8241%
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch2,7737%
70507Resistentiebepaling kwantitatief m.b.v. MRC/Etest per antibioticum, bacteriologisch23,6632%
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch3,5425%
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk2,0423%
70505Resistentiebepaling kwalitatief m.b.v. diffusie-methode, bacteriologisch3,5720%
75044Bloedkweek (aeroob + anaeroob)2,6116%
75041Kweekproef < 2 media, bacteriologisch1,9611%
70027Doelgerichte consultatie van ondersteunend specialist door poortspecialist bij al geopende DBC ivm direct patiŽnt gerelateerde vraagstelling, telefonisch of face-to-face, zonder aanwezigheid patiŽnt.1,796%
71137Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, bacteriologisch.1,535%
70004DNA-amplificatie, kwalitatief, handmatig1,295%
70517Beta lactamase test1,714%
70028Consult bij patiŽnt op verzoek van een ondersteunend specialist door een poortspecialist bij een al geopende DBC in verband met direct patiŽnt gerelateerde vraagstelling.1,163%
70003DNA-amplificatie, kwalitatief, geautomatiseerd4,952%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
50501Pathologisch-anatomisch (histologisch) onderzoek en overige cytodiagnostische onderzoeken.1,25%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
72826Koolmonoxide, kwantitatief met identificatie in bloed2,793%
79992Huisbezoektarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken.2,33%
72893Antimicrobiele middelen, m.b.v. immunoassay3,322%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
193001Fysiotherapeutische behandeling.11,4628%
193012Enkelvoudige ergotherapie5,93%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190302Klassieke aortabroekprothese (zie 190625 voor endovasculaire aortabroekprothese).1,033%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190370Erytrocyten in SAGM, leukocyten verwijderd4,2935%
190489Overige kort-houdbare bloedproducten2,914%
190404Vers bevroren af plasma, leukocyten verwijderd, in Na-citraat2,273%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.1,2938%
38940Eenmalig traumatologisch consult zonder verwijzing en specialistische nabehandeling.1,262%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname1,5177%
39692Preassessment opname.1,2435%
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.1,2310%
39691Preassessment dagopname.1,334%
290164Extramurale dieetadvisering (per kwartier).6,122%
190034Afwezigheidsdag2,542%
;