(bv: 069499028, 079899020, 990116006, 979002156, 219699005, 069499046, 990316009, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (99799033) met declaratienummer (15D606)

Verpleegligdagen bij Een abnormale ophoping van eiwitten en vocht (lymfoedeem)


Prijs van: Verpleegligdagen bij Een abnormale ophoping van eiwitten en vocht (lymfoedeem)Kenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 28 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 2 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 142 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 0,00
(Bron: Gemiddelde prijs 25 ziekenhuizen)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190011Eerste polikliniekbezoek.1100%
190013Herhaal-polikliniekbezoek.267%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190204Verpleegdag.28100%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.1,567%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39000Kleinere en/of weinig gecompliceerde transplantatie: kleiner dan 1% van het lichaamsoppervlak, niet in een functioneel gebied.133%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39943Ambulante behandeling van ulcera cruris door middel van compressietherapie.3167%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.1,567%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
74896Alkalische fosfatase1,567%
74802Albumine1,567%
70419Kreatinine1,567%
70489ASAT, SGOT, transaminase1,567%
74891ALAT, SGPT, Transaminase1,567%
70715Trombocyten tellen267%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.1,567%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase1,567%
70689C-reactive proteinen (CRP)267%
70116Ureum1,567%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)1,567%
70718Differentiele telling (machinaal)267%
70442Natrium1,567%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling267%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk1,567%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).3,567%
70119Chloride1,567%
70443Kalium1,567%
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.1467%
74801Eiwit1,567%
70703Bezinkingssnelheid1,567%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.3,567%
72410O2-verzadiging van het arteriele bloed233%
70468Melkzuur233%
70707Protrombinetijd1233%
74897CK-MB, kreatine-fosfokinase iso-enzym133%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed233%
74899Troponine, cardiale isovorm133%
74895Kreatine-fosfokinase133%
70820BNP/NT-proBNP133%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch6,567%
70505Resistentiebepaling kwalitatief m.b.v. diffusie-methode, bacteriologisch267%
70507Resistentiebepaling kwantitatief m.b.v. MRC/Etest per antibioticum, bacteriologisch1267%
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch2,567%
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk133%
75051Kweekproef < 2 media, mycologisch133%
75044Bloedkweek (aeroob + anaeroob)133%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39672IC medebehandeling (voor niet-IC medebehandeling zie 190017).133%
190129IC consult. Intercollegiaal consult buiten de IC, spoed en niet-spoed.133%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190016Spoedeisende hulp contact buiten de SEH afdeling, elders in het ziekenhuis.133%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname1100%
190034Afwezigheidsdag133%
;