(bv: 979001217, 109599012, 020112011, 049899006, 020110066, 039999012, 011301005, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (99899035) met declaratienummer (15B762)

Meer dan 28 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij Een (chronische reumatische) hartziekte of acuut reuma


Prijs van: Meer dan 28 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij Een (chronische reumatische) hartziekte of acuut reumaKenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 47 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 2 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 1 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 0,00
(Bron: Gemiddelde prijs 25 ziekenhuizen)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190011Eerste polikliniekbezoek.1100%
190013Herhaal-polikliniekbezoek.1100%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190204Verpleegdag.47100%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.1100%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
85042CT onderzoek van de thorax, het hart en grote vaten inclusief inbrengen contrastmiddel.1100%
87042CT onderzoek van het abdomen, retroperitoneum, inclusief inbegrepen orale en/of rectale contraststof, met of onder toediening van een intraveneus contrastmiddel.1100%
87070Echografie van de buikorganen.1100%
89070Echografie onderste extremiteit.2100%
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.1100%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase5100%
70689C-reactive proteinen (CRP)21100%
70404Kreatinine klaring (of andere klaring)20100%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)7100%
70717Differentiele telling (hand)7100%
70442Natrium20100%
76875Kruisproef, volledig (3 methoden)4100%
70119Chloride1100%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk3100%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).23100%
70419Kreatinine20100%
74895Kreatine-fosfokinase3100%
70718Differentiele telling (machinaal)6100%
70443Kalium21100%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling21100%
70303Sediment2100%
74151Lipase1100%
70703Bezinkingssnelheid6100%
70421Fosfaat2100%
74896Alkalische fosfatase4100%
71511Vitamine B1, Thiamine1100%
70489ASAT, SGOT, transaminase4100%
77434Fibrine/fibrinogeen degradatie produkten, kwantitatief1100%
70307Amylase1100%
74802Albumine4100%
70706Protrombinetijd bij orale antistolling22100%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.1100%
74897CK-MB, kreatine-fosfokinase iso-enzym1100%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed2100%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).3100%
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.44100%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.5100%
74891ALAT, SGPT, Transaminase5100%
70715Trombocyten tellen17100%
70440Vitamine D (dihydroxycholecalciferol)1100%
74899Troponine, cardiale isovorm2100%
70116Ureum20100%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70005RNA-amplificatie, kwalitatief2100%
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch3100%
70507Resistentiebepaling kwantitatief m.b.v. MRC/Etest per antibioticum, bacteriologisch8100%
71137Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, bacteriologisch.2100%
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch4100%
75044Bloedkweek (aeroob + anaeroob)4100%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70827Zink2100%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
193001Fysiotherapeutische behandeling.27100%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190370Erytrocyten in SAGM, leukocyten verwijderd4100%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.2100%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname1100%
;