(bv: 120301007, 109799016, 199299003, 020108220, 060607011, 990029011, 069499006, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (99999025) met declaratienummer (15A834)

Meer dan 28 verpleegligdagen (met klinisch neurofysiologisch onderzoek) bij Herseninfarct/TIA (Transient Ischemic Attack)/andere aandoening in bloedvaten hersenen


Prijs van: Meer dan 28 verpleegligdagen (met klinisch neurofysiologisch onderzoek) bij Herseninfarct/TIA (Transient Ischemic Attack)/andere aandoening in bloedvaten hersenenKenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 39 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 1 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 70 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 0,00
(Bron: Gemiddelde prijs 25 ziekenhuizen)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190011Eerste polikliniekbezoek.1,1652%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.1,2236%
190013Herhaal-polikliniekbezoek.1,6224%
190009Klinisch intercollegiaal consult.1,798%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190204Verpleegdag.39,0193%
190205Verpleegdag klasse 3B.40,197%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39774Duplex extracraniŽle halsvaten.1,2569%
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.2,3456%
39702Standaard electro-encephalografie (EEG), registratie tot 1 uur.1,5928%
39771Standaard Trans Cranieel Doppler-onderzoek (TCD).1,5411%
39717Aanvullende videoregistratie (tijdens EEG tot 1 uur).2,096%
39715Aanvullende eenvoudige kwantitatieve analyse electro-encephalografie (EEG).1,476%
39743Standaard electromyografisch onderzoek (EMG) (< 45 min.).1,266%
39773Trans CraniŽle (TC) duplex.1,235%
34684Diagnostische duodenoscopie met behulp van fiberscoop, inclusief eventulele proefexcisie(s).1,253%
39719Standaard monitoring (< 2 uur) bij intracardiale operaties met extra-corporale circulatie of bij operaties van cerebropetale vaten.13%
39305Lumbaalpunctie.1,293%
39776Hematotachografie (HTG), Doppler.12%
39843Bewakingstelemetrie.1,672%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
34501Gastrostomie, open procedure (zie 034503 voor endoscopisch).12%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39680Perifeer infuus inbrengen.1,279%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
81342CT onderzoek van de hersenen en/of schedel met of zonder intraveneus contrastmiddel.1,8891%
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.2,8369%
81290MRI hersenen1,4337%
87070Echografie van de buikorganen.1,3414%
85042CT onderzoek van de thorax, het hart en grote vaten inclusief inbrengen contrastmiddel.1,1114%
87002Radiologisch buikoverzichtsonderzoek, liggend en/of staand, een of meerdere richtingen.2,1911%
87042CT onderzoek van het abdomen, retroperitoneum, inclusief inbegrepen orale en/of rectale contraststof, met of onder toediening van een intraveneus contrastmiddel.1,1210%
89202Radiologisch onderzoek bekken, respectievelijk heupgewricht.1,337%
83190MRI cervicale wervelkolom en/of hals inclusief craniovertebrale overgang.17%
81670Echografie carotide, al dan niet inclusief haematotachografisch onderzoek van de cerebropetale vaten.1,287%
83042CT onderzoek van de wervelkolom.1,196%
84202Radiologisch onderzoek scapula en/of clavicula en/of schoudergewricht en/of bovenarm.1,085%
81620Radiologisch onderzoek arteria carotis communis en/of externa en/of interna.1,814%
83302Radiologisch onderzoek lumbosacrale wervelkolom inclusief overzichtsopname sacroiliacale gewrichten.1,114%
81720Radiologisch onderzoek arteria vertebralis.1,294%
84602Radiologisch onderzoek pols en/of hand en/of vingers.1,53%
83290MRI thoracale wervelkolom.13%
39494Echografie van het hart.13%
89602Radiologisch onderzoek enkel en/of voet(wortel) en/of tenen.1,143%
80023Al dan niet selectief onderzoek via percutane arteriŽle catheterisatie.1,233%
120501PET WB (whole body), oncologie.12%
89070Echografie onderste extremiteit.12%
83102Radiologisch onderzoek cervicale wervelkolom of deel ervan.12%
83390MRI lumbosacrale wervelkolom.1,22%
83202Radiologisch onderzoek thoracale wervelkolom of deel ervan.12%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70442Natrium8,2995%
70443Kalium8,2395%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling7,5694%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).8,1294%
70419Kreatinine7,9294%
70715Trombocyten tellen5,7394%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.24,2292%
70116Ureum7,1992%
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.32,6189%
74891ALAT, SGPT, Transaminase3,2986%
70689C-reactive proteinen (CRP)6,685%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase3,1984%
70489ASAT, SGOT, transaminase3,5781%
70425Cholesterol, totaal1,376%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)2,8375%
74896Alkalische fosfatase3,1275%
70460Triglyceriden1,2372%
74251Cholesterol, HDL1,6371%
70703Bezinkingssnelheid4,4668%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.3,6864%
70718Differentiele telling (machinaal)3,258%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk3,5555%
74801Eiwit2,0446%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.245%
74802Albumine1,944%
72573Thyrotrofine (TSH)1,3244%
74895Kreatine-fosfokinase1,9843%
70707Protrombinetijd5,2141%
70303Sediment2,339%
77371APTT, geactiveerde partiele tromboplastinetijd1,9334%
70706Protrombinetijd bij orale antistolling6,4432%
72583Vitamine B12, cyanocobalamine1,2226%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed2,6824%
70421Fosfaat1,7322%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).2,9322%
70119Chloride2,6221%
72570Thyroxine (vrij T4)1,2721%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.1,621%
72582Foliumzuur1,2420%
70717Differentiele telling (hand)3,2719%
72410O2-verzadiging van het arteriele bloed2,6219%
74899Troponine, cardiale isovorm2,1316%
71511Vitamine B1, Thiamine1,1615%
72649Ferritine1,5115%
70469Magnesium1,7115%
70714Eosinofielen tellen2,1215%
74897CK-MB, kreatine-fosfokinase iso-enzym1,7315%
74065HbAlc1,4514%
70487Fibrinogeen1,2913%
70481Cellen tellen in liquor2,2712%
70437IJzer1,3212%
71512Vitamine B6, Pyridoxine1,2112%
74763Kwantitatieve bepaling van een immunoglobuline, nefelometrisch6,1812%
70307Amylase1,6310%
70468Melkzuur1,7310%
70716Reticulocyten tellen1,4610%
72601Antistoffen tegen specifiek humaan weefsel2,5310%
70820BNP/NT-proBNP1,489%
70424Alkali reserve3,099%
72106Bloed, kwalitatief (tablet test)2,059%
70449Transferrine1,249%
70693Anti-nucleaire factor (ANF)1,168%
70483Ammoniak1,318%
70496Osmolariteit1,847%
74335Electroforetisch diagram in diverse media, eventueel met speciale kleuringen, met (relatief) kwantitatieve bepaling der fracties, eventueel inclusief totaal eiwitbepaling.1,257%
70108Diaceetzuur1,86%
70130Urinezuur1,796%
70476Immunoglobuline, elk2,155%
70737Tromboplastinetijd, partieel2,735%
74336Immuno-electroforese met antiserum, inclusief eventuele determinatie3,335%
77291Haptoglobine15%
70404Kreatinine klaring (of andere klaring)2,455%
77434Fibrine/fibrinogeen degradatie produkten, kwantitatief1,095%
70656Complement component (kwantitatieve bepaling)7,34%
70445IJzerbindingscapaciteit1,34%
70208Amylase2,84%
70755Circulerend anticoagulans (lupus anticoagulans, antitromboplastine, antifosfolipiden), per anticoagulans.2,564%
70806Chromatografische analyse (kwalitatief, 2-dimensionaal)1,114%
72424Apolipoproteine A, B, C, E1,564%
72648DNA-antistoffen (kwantitatief)1,334%
72621Prostaatspecifiek antigeen (PSA)1,633%
70123Homocysteine1,133%
71739Micro-albumine in urine1,383%
79005Auto-immuunziekten, overige, bijzonder (CLB-C)1,883%
74064Geglyceerde hemoglobine1,513%
77451Antitrombine III activiteit13%
71732Electroforetisch diagram, na concentratie, in diverse media, eventueel met speciale kleuringen, met (relatief) kwantitatieve bepaling der fracties, eventueel inclusief totaal eiwitbepaling.1,293%
70428Angiotensine converting enzym1,143%
70312Bloed (occult) in diverse materialen23%
76875Kruisproef, volledig (3 methoden)2,863%
74765Albumine in liquor cerebrospinalis1,143%
72623Carcinoom Antigeen (CA), elk1,73%
70407Methemoglobine, sulfhemoglobine, elk22%
77101Microscopie van punctaten (anders dan sternumpunctaat), standaard kleuring en beoordeling1,332%
72576Trijoodthyronine (T3)12%
70726Hemoglobine (foetaal) kwalitatief1,332%
74151Lipase1,672%
70202Bilirubine, kwalitatief3,22%
70310Morfologisch onderzoek van sputum, algemeen2,22%
79004Reumafactoren (Elisa) (CLB-B)1,22%
72646Parathormoon (PTH)1,22%
70212Calcium in faeces.1,42%
70110Indican12%
70115Concentratie- en verdunningsproef, elk57,42%
70184Immuno-electroforese, na concentratie3,82%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch2,8645%
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk2,3940%
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch2,8134%
75044Bloedkweek (aeroob + anaeroob)4,0832%
70507Resistentiebepaling kwantitatief m.b.v. MRC/Etest per antibioticum, bacteriologisch18,0831%
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch2,4121%
75041Kweekproef < 2 media, bacteriologisch3,1911%
71118Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay4,3910%
70505Resistentiebepaling kwalitatief m.b.v. diffusie-methode, bacteriologisch3,3210%
70004DNA-amplificatie, kwalitatief, handmatig2,049%
71137Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, bacteriologisch.1,978%
70005RNA-amplificatie, kwalitatief1,618%
71126Antistoffen, IgM tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay4,117%
70027Doelgerichte consultatie van ondersteunend specialist door poortspecialist bij al geopende DBC ivm direct patiŽnt gerelateerde vraagstelling, telefonisch of face-to-face, zonder aanwezigheid patiŽnt.3,086%
70626Treponema pallidum haemagglutinatietest (TPHA)1,275%
70003DNA-amplificatie, kwalitatief, geautomatiseerd2,334%
71124Antistoffen, IgM tegen elk micro-organisme m.b.v. IF1,293%
71141Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, virologisch.1,863%
70517Beta lactamase test22%
71105HBs antigeen1,172%
70001Hybridisatie, geautomatiseerd6,82%
75051Kweekproef < 2 media, mycologisch1,22%
70028Consult bij patiŽnt op verzoek van een ondersteunend specialist door een poortspecialist bij een al geopende DBC in verband met direct patiŽnt gerelateerde vraagstelling.1,22%
75054Determinatie micro-organismen, mycologisch1,62%
71120Antistoffen tegen elk micro-organisme m.b.v. CBR of HAR per bepaling1,42%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
50501Pathologisch-anatomisch (histologisch) onderzoek en overige cytodiagnostische onderzoeken.1,5110%
50503Immuno-pathologisch onderzoek.2,172%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
72893Antimicrobiele middelen, m.b.v. immunoassay6,24%
72841Anti-epileptica, m.b.v. chromatografie, elk2,193%
72820Alcohol, kwantitatief met identificatie1,332%
72887Cardiaca, identificatie en/of kwantificatie, m.b.v. immunoassay1,22%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
193001Fysiotherapeutische behandeling.25,0650%
193021Logopedie.9,9435%
193012Enkelvoudige ergotherapie13,3928%
193022Eenmalig logopedisch onderzoek op medische indicatie2,3918%
194161Nieuwe inschrijving (verwijzing, registratie, informatie, dossier) - medisch psycholoog.1,234%
193029Intake en onderzoek na verwijzing (fysiotherapie)14%
194162Intake face-to-face contact - medisch psycholoog1,253%
194160Psychodiagnostisch - neuropsychologisch onderzoek - tests - medisch psycholoog1,573%
194155Gegevensbeheer (dossier, info, interpretaties, decursus)† - medisch psycholoog2,573%
194156Rapportage (brief, correspondentie, rapport)†- medisch psycholoog1,363%
194163Behandelingscontact - medisch psycholoog.2,22%
194171Consultaties - overleg (inter)collegiaal - medisch psycholoog1,42%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190854Intercollegiaal consult arts - revalidatie.13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190370Erytrocyten in SAGM, leukocyten verwijderd2,334%
190489Overige kort-houdbare bloedproducten2,83%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.1,2677%
38940Eenmalig traumatologisch consult zonder verwijzing en specialistische nabehandeling.1,22%
190016Spoedeisende hulp contact buiten de SEH afdeling, elders in het ziekenhuis.1,42%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname1,2974%
290164Extramurale dieetadvisering (per kwartier).8,297%
190034Afwezigheidsdag4,083%
190031Verkeerde bed19,573%
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.1,582%
;