(bv: 131999137, 131999161, 199799004, 998418009, 109799015, 159899019, 109699021, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (99999047) met declaratienummer (15D619)

Meer dan 28 verpleegligdagen bij Beroerte door hersenbloeding of andere bloeding binnen de schedel


Prijs van: Meer dan 28 verpleegligdagen bij Beroerte door hersenbloeding of andere bloeding binnen de schedelKenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 38 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 1 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 110 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 0,00
(Bron: Gemiddelde prijs 25 ziekenhuizen)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190011Eerste polikliniekbezoek.1,149%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.1,2531%
190013Herhaal-polikliniekbezoek.1,5323%
190009Klinisch intercollegiaal consult.3,436%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190204Verpleegdag.37,5780%
190205Verpleegdag klasse 3B.43,0319%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.1,654%
39702Standaard electro-encephalografie (EEG), registratie tot 1 uur.1,2910%
39715Aanvullende eenvoudige kwantitatieve analyse electro-encephalografie (EEG).1,24%
39843Bewakingstelemetrie.1,374%
39774Duplex extracraniŽle halsvaten.1,133%
39717Aanvullende videoregistratie (tijdens EEG tot 1 uur).1,313%
33694Doppler met eventuele polsvolumerecording (PVR).13,82%
34684Diagnostische duodenoscopie met behulp van fiberscoop, inclusief eventulele proefexcisie(s).1,22%
39305Lumbaalpunctie.3,22%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
34501Gastrostomie, open procedure (zie 034503 voor endoscopisch).13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39680Perifeer infuus inbrengen.1,5816%
33698Inbrengen centrale veneuze catheter of een navelcatheter bij pasgeborenen voor voeding of drukmeting.1,22%
87258Inbrengen maag- of duodenumsonde.1,42%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
81342CT onderzoek van de hersenen en/of schedel met of zonder intraveneus contrastmiddel.2,9696%
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.2,7663%
81290MRI hersenen1,3218%
87002Radiologisch buikoverzichtsonderzoek, liggend en/of staand, een of meerdere richtingen.2,2213%
89202Radiologisch onderzoek bekken, respectievelijk heupgewricht.1,7410%
87070Echografie van de buikorganen.1,239%
85042CT onderzoek van de thorax, het hart en grote vaten inclusief inbrengen contrastmiddel.1,037%
87042CT onderzoek van het abdomen, retroperitoneum, inclusief inbegrepen orale en/of rectale contraststof, met of onder toediening van een intraveneus contrastmiddel.1,036%
84202Radiologisch onderzoek scapula en/of clavicula en/of schoudergewricht en/of bovenarm.1,444%
83302Radiologisch onderzoek lumbosacrale wervelkolom inclusief overzichtsopname sacroiliacale gewrichten.1,383%
83042CT onderzoek van de wervelkolom.1,133%
83102Radiologisch onderzoek cervicale wervelkolom of deel ervan.1,433%
84602Radiologisch onderzoek pols en/of hand en/of vingers.1,33%
89070Echografie onderste extremiteit.1,42%
83202Radiologisch onderzoek thoracale wervelkolom of deel ervan.1,62%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70419Kreatinine8,9996%
70443Kalium1196%
70442Natrium11,1195%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling8,4894%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).11,3593%
70715Trombocyten tellen6,3592%
70116Ureum7,9291%
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.30,7890%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.23,3688%
70689C-reactive proteinen (CRP)7,5988%
74891ALAT, SGPT, Transaminase4,1482%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase3,8782%
70489ASAT, SGOT, transaminase4,1879%
74896Alkalische fosfatase4,0673%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)3,4571%
70703Bezinkingssnelheid3,7970%
70718Differentiele telling (machinaal)3,1156%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk3,8756%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.3,9455%
74801Eiwit3,445%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.5,6244%
70425Cholesterol, totaal1,4443%
74802Albumine3,1342%
70303Sediment2,1742%
70707Protrombinetijd4,1842%
74895Kreatine-fosfokinase2,1637%
70706Protrombinetijd bij orale antistolling3,1237%
70460Triglyceriden1,3235%
77371APTT, geactiveerde partiele tromboplastinetijd2,934%
74251Cholesterol, HDL1,4833%
72573Thyrotrofine (TSH)1,4327%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.2,125%
70421Fosfaat3,5725%
70119Chloride4,0723%
70717Differentiele telling (hand)3,0722%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed9,4622%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).3,0822%
70469Magnesium4,3416%
72410O2-verzadiging van het arteriele bloed3,5415%
70307Amylase1,5114%
70496Osmolariteit1,9712%
72583Vitamine B12, cyanocobalamine1,2812%
72570Thyroxine (vrij T4)1,4312%
72582Foliumzuur1,2311%
70424Alkali reserve27,2410%
72649Ferritine1,7710%
70468Melkzuur11,9210%
70487Fibrinogeen1,149%
74897CK-MB, kreatine-fosfokinase iso-enzym1,729%
72106Bloed, kwalitatief (tablet test)1,769%
70714Eosinofielen tellen1,819%
70737Tromboplastinetijd, partieel4,78%
74899Troponine, cardiale isovorm3,528%
70404Kreatinine klaring (of andere klaring)6,247%
70481Cellen tellen in liquor6,887%
70716Reticulocyten tellen2,647%
74065HbAlc1,476%
70437IJzer1,486%
70130Urinezuur1,846%
71511Vitamine B1, Thiamine1,255%
72601Antistoffen tegen specifiek humaan weefsel2,185%
74763Kwantitatieve bepaling van een immunoglobuline, nefelometrisch10,295%
70449Transferrine1,475%
76875Kruisproef, volledig (3 methoden)4,14%
70483Ammoniak1,114%
70820BNP/NT-proBNP3,173%
74335Electroforetisch diagram in diverse media, eventueel met speciale kleuringen, met (relatief) kwantitatieve bepaling der fracties, eventueel inclusief totaal eiwitbepaling.1,293%
74064Geglyceerde hemoglobine1,433%
71512Vitamine B6, Pyridoxine1,173%
72621Prostaatspecifiek antigeen (PSA)1,53%
70212Calcium in faeces.4,333%
70704Bloedingstijd13,632%
70738Trombinetijd3,82%
70108Diaceetzuur1,42%
71732Electroforetisch diagram, na concentratie, in diverse media, eventueel met speciale kleuringen, met (relatief) kwantitatieve bepaling der fracties, eventueel inclusief totaal eiwitbepaling.12%
74151Lipase1,222%
77291Haptoglobine1,432%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch3,450%
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk3,2547%
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch3,9444%
70507Resistentiebepaling kwantitatief m.b.v. MRC/Etest per antibioticum, bacteriologisch23,537%
75044Bloedkweek (aeroob + anaeroob)4,4137%
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch5,6922%
70505Resistentiebepaling kwalitatief m.b.v. diffusie-methode, bacteriologisch4,1718%
75041Kweekproef < 2 media, bacteriologisch2,0717%
71137Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, bacteriologisch.1,8310%
70027Doelgerichte consultatie van ondersteunend specialist door poortspecialist bij al geopende DBC ivm direct patiŽnt gerelateerde vraagstelling, telefonisch of face-to-face, zonder aanwezigheid patiŽnt.3,6610%
70005RNA-amplificatie, kwalitatief1,085%
71141Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, virologisch.3,335%
71105HBs antigeen1,74%
70517Beta lactamase test2,114%
70004DNA-amplificatie, kwalitatief, handmatig2,894%
71118Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay5,054%
75054Determinatie micro-organismen, mycologisch1,633%
70028Consult bij patiŽnt op verzoek van een ondersteunend specialist door een poortspecialist bij een al geopende DBC in verband met direct patiŽnt gerelateerde vraagstelling.1,143%
70003DNA-amplificatie, kwalitatief, geautomatiseerd1,863%
75051Kweekproef < 2 media, mycologisch3,293%
75053Kweekproef > 3 media, mycologisch2,143%
71126Antistoffen, IgM tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay3,173%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
50501Pathologisch-anatomisch (histologisch) onderzoek en overige cytodiagnostische onderzoeken.1,133%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
72893Antimicrobiele middelen, m.b.v. immunoassay4,625%
72840Anti-epileptica, m.b.v immunoassay, elk2,555%
72887Cardiaca, identificatie en/of kwantificatie, m.b.v. immunoassay1,22%
72841Anti-epileptica, m.b.v. chromatografie, elk3,212%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
193001Fysiotherapeutische behandeling.23,4954%
193021Logopedie.9,3736%
193012Enkelvoudige ergotherapie12,2730%
193022Eenmalig logopedisch onderzoek op medische indicatie2,9414%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190857Ergotherapie - revalidatie18,22%
190885Ergotherapie - schriftelijke rapportage - revalidatie6,62%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190370Erytrocyten in SAGM, leukocyten verwijderd4,433%
190389Trombocyten samengevoegd in PAS-II, leukocyten verwijderd, 5E1,433%
190489Overige kort-houdbare bloedproducten3,293%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190129IC consult. Intercollegiaal consult buiten de IC, spoed en niet-spoed.1,42%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.1,2176%
38940Eenmalig traumatologisch consult zonder verwijzing en specialistische nabehandeling.14%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname1,572%
290164Extramurale dieetadvisering (per kwartier).12,755%
190034Afwezigheidsdag1,814%
190031Verkeerde bed13,22%
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.22%
;