(bv: 129999057, 100501008, 040401021, 182199012, 069899229, 099499016, 028899040, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (100101005) met declaratienummer (15A849)

Operatie aan de neus- of keelamandelen bij Een acute infectie van de bovenste luchtwegen


Prijs van: Operatie aan de neus- of keelamandelen bij Een acute infectie van de bovenste luchtwegenKenmerken behandeling

Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 1 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 25976 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 890,00
(Bron: DBC Onderhoud, opendisdata.nl)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190011Eerste polikliniekbezoek.1,0361%
190013Herhaal-polikliniekbezoek.1,3138%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.1,0222%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190035Dagverpleging I.1,0198%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39780Impedantiemetingen.1,093%
39794Eenvoudige toon-audiometrie.1,043%
39116Nasopharyngoscopie, uitgevoerd door middel van optiek via de oropharynx, al dan niet met proefexcisie(s), inclusief nasendoscopie.1,042%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
32320Tonsillectomie, bij personen tot en met 10 jaar, inclusief eventuele adenotomie.1,1351%
32330Adenotomie.1,0342%
31800Paracentese.1,4712%
31802Transmeatale drainage van het middenoor met behulp van een polytheen buisje volgens fowler of daarmede vergelijkbare techniek. Inclusief eventuele adenotomie.1,8812%
32322Tonsillectomie, bij personen van 16 jaar en ouder, inclusief eventuele adenotomie.1,17%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.1,112%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).1,1410%
70715Trombocyten tellen1,023%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling1,023%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39691Preassessment dagopname.1,0240%
190021Klinische opname19%
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.1,152%
;