(bv: 990416022, 979002188, 020109002, 029099075, 119899031, 990030026, 120701011, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (109799004) met declaratienummer (15B829)

Operatie aan de neusbijholten bij Bijholteontsteking


Prijs van: Operatie aan de neusbijholten bij BijholteontstekingKenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 1 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 3 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 8465 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 2 565,00
(Bron: DBC Onderhoud, opendisdata.nl)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190013Herhaal-polikliniekbezoek.2,6588%
190011Eerste polikliniekbezoek.1,3539%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.1,0915%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190035Dagverpleging I.1,0526%
190055Dagverpleging II.1,0319%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190204Verpleegdag.2,1247%
190205Verpleegdag klasse 3B.2,877%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39116Nasopharyngoscopie, uitgevoerd door middel van optiek via de oropharynx, al dan niet met proefexcisie(s), inclusief nasendoscopie.1,4317%
39115Nasendoscopie, uitgevoerd door middel van optiek, al dan niet met proefexcisie(s).1,511%
39118Antroscopie, uitgevoerd door middel van optiek, al dan niet met proefexcisie(s), inclusief eventuele nasendoscopie.1,819%
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.1,077%
32281Diagnostische directe laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s).1,237%
39930Onderzoek gevoeligheid allergenen dmv huidtest(s) tbv patiŽnten met chronische aspecifieke luchtwegenaandoeningen dmv scarificaties of intracutane injecties.1,052%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
32140Pansinusitis (inclusief etmoÔd en kaakholte volgens Lima). Hieronder wordt verstaan de behandeling van een ontsteking van drie of meer neusbijholten aan een zijde.1,7443%
32120Endonasale sinus ethmoidalis operatie.1,7240%
32100Endonasale sinus maxillaris operatie, bijvoorbeeld volgens Claouā of Mikulicz.1,6130%
32041Conchotomie, christotomie, spinectomie, concha-luxatie of concha infractie.1,7114%
32064Septum correctie met mobilisatie en repositie van kraakbeen met mediale osteotomie en eventuele conchotomie.1,1110%
32110Endonasale sinus frontalis operatie, bijvoorbeeld volgens Halle, Mosher of Vacher.1,664%
32014Endoscopische verwijdering van een of meerdere neuspoliepen (zie 032013 voor open procedure).1,722%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
82042CT onderzoek van de aangezichtsschedel, met of zonder intraveneus contrast.1,0844%
82002Radiologisch onderzoek aangezichtsschedel of deel ervan - neusbijholten inclusief sphenoid respectievelijk adenoid.1,24%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.1,6319%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).1,449%
70419Kreatinine1,137%
70443Kalium1,126%
70715Trombocyten tellen1,216%
70442Natrium1,135%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.2,115%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling1,315%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.1,763%
72603Allergenen, screening op inhalatie-allergie1,212%
70703Bezinkingssnelheid1,212%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).2,082%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch1,414%
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch1,794%
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch1,392%
70507Resistentiebepaling kwantitatief m.b.v. MRC/Etest per antibioticum, bacteriologisch12,432%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
50501Pathologisch-anatomisch (histologisch) onderzoek en overige cytodiagnostische onderzoeken.1,0833%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190016Spoedeisende hulp contact buiten de SEH afdeling, elders in het ziekenhuis.1,452%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname1,0347%
39692Preassessment opname.1,0220%
39691Preassessment dagopname.1,0419%
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.1,396%
;