(bv: 109999053, 990022044, 029199192, 020110087, 110401027, 131999024, 990027173, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (109999048) met declaratienummer (15C524)

Meer dan 28 verpleegligdagen bij Tuberculose


Prijs van: Meer dan 28 verpleegligdagen bij TuberculoseKenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 50 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 2 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 133 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 32 440,00
(Bron: DBC Onderhoud, opendisdata.nl)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190011Eerste polikliniekbezoek.1,3340%
190013Herhaal-polikliniekbezoek.3,8338%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.1,7420%
190009Klinisch intercollegiaal consult.1,014%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190035Dagverpleging I.14%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190204Verpleegdag.48,8490%
190205Verpleegdag klasse 3B.894%
190206Verpleegdag klasse 3C.38,264%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
32480Diagnostische bronchoscopie, inclusief een of meerdere proefexcisies, curettage en/of afzuigen van materiaal voor cytologisch en/of pathologisch onderzoek.1,6766%
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.3,2931%
80077Diagnostische puncties van niet palpabele afwijkingen of organen, onder echografische controle.19%
39830Het inbrengen van een verblijfnaald ter verkrijging van arterieel bloed voor onderzoek naar pO2, pH en pCO2 voor en tijdens inademen van zuurstof.1,297%
32684Diagnostische pleurapunctie.14%
39831Het inbrengen van een verblijfnaald ter verkrijging van arterieel bloed voor onderzoek naar pO2 en pCO2 in rust en tijdens inspanning, zonodig ook na inademen van zuurstof.14%
33694Doppler met eventuele polsvolumerecording (PVR).594%
39942Huidreactie volgens Mantoux.14%
39096Arteriepunctie door middel van een verblijfnaald voor registratie van de arteriŽle bloeddruk.74%
50506Verrichtingen van een punctie ten behoeve van cytologisch onderzoek.14%
32582Endoscopische longbiopsie (zie 032581 voor open longbiopsie).14%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
32484Therapeutische bronchoscopie, zoals verwijderen van corpora alinea, afzuigen van secretie of installatie van medicamenten.1,59%
34503Endoscopische gastrostomie (zie 034501 voor open procedure).14%
32203Tracheotomie.14%
33780Diagnostische lymfklierextirpatie, supraclaviculair of infraclaviculair (excl. sentinel node procedure zie 033781 voor open procedure en 033782 voor laparoscopisch).14%
34501Gastrostomie, open procedure (zie 034503 voor endoscopisch).14%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
33698Inbrengen centrale veneuze catheter of een navelcatheter bij pasgeborenen voor voeding of drukmeting.24%
39680Perifeer infuus inbrengen.24%
32688Therapeutische pleurapunctie.1,014%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.4,4486%
85042CT onderzoek van de thorax, het hart en grote vaten inclusief inbrengen contrastmiddel.1,1335%
87070Echografie van de buikorganen.126%
89070Echografie onderste extremiteit.118%
85000Radiologisch onderzoek thorax, doorlichting zonder opname.19%
87002Radiologisch buikoverzichtsonderzoek, liggend en/of staand, een of meerdere richtingen.19%
87042CT onderzoek van het abdomen, retroperitoneum, inclusief inbegrepen orale en/of rectale contraststof, met of onder toediening van een intraveneus contrastmiddel.19%
81290MRI hersenen19%
81342CT onderzoek van de hersenen en/of schedel met of zonder intraveneus contrastmiddel.14%
89402Radiologisch onderzoek knie en/of onderbeen.14%
82970Echografie van de schildklier en/of hals.14%
120501PET WB (whole body), oncologie.14%
83102Radiologisch onderzoek cervicale wervelkolom of deel ervan.14%
85070Echografie van het hart en/of de thorax.24%
87111Radiologisch onderzoek slokdarm.14%
84202Radiologisch onderzoek scapula en/of clavicula en/of schoudergewricht en/of bovenarm.14%
86042CT onderzoek van de luchtwegen, met of zonder intraveneus contrastmiddel.14%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.49,4298%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)16,8797%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase15,4297%
74896Alkalische fosfatase16,3397%
70489ASAT, SGOT, transaminase17,0197%
74891ALAT, SGPT, Transaminase17,197%
70443Kalium30,4597%
70715Trombocyten tellen15,5297%
70419Kreatinine21,197%
70442Natrium31,1397%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).31,5897%
70689C-reactive proteinen (CRP)15,2197%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk17,1593%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling17,9793%
70116Ureum19,8584%
74802Albumine9,0570%
70703Bezinkingssnelheid3,1966%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.27,6966%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.38,2866%
70718Differentiele telling (machinaal)5,5562%
74801Eiwit5,8253%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed32,4548%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.3,144%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).41,1140%
72410O2-verzadiging van het arteriele bloed4,8940%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.4,3835%
70119Chloride6,3835%
74895Kreatine-fosfokinase6,1431%
70421Fosfaat14,4331%
70130Urinezuur1,2931%
70707Protrombinetijd1526%
70469Magnesium15,6726%
70820BNP/NT-proBNP122%
70693Anti-nucleaire factor (ANF)1,222%
70307Amylase4,222%
70468Melkzuur48,222%
70717Differentiele telling (hand)5,7218%
70714Eosinofielen tellen4,2318%
76875Kruisproef, volledig (3 methoden)4,518%
70303Sediment3,2518%
70440Vitamine D (dihydroxycholecalciferol)1,2518%
70424Alkali reserve157,2518%
70496Osmolariteit2,518%
72573Thyrotrofine (TSH)1,2518%
77371APTT, geactiveerde partiele tromboplastinetijd213%
70716Reticulocyten tellen413%
70706Protrombinetijd bij orale antistolling5,6713%
72583Vitamine B12, cyanocobalamine113%
72646Parathormoon (PTH)1,6713%
74335Electroforetisch diagram in diverse media, eventueel met speciale kleuringen, met (relatief) kwantitatieve bepaling der fracties, eventueel inclusief totaal eiwitbepaling.3,6713%
72601Antistoffen tegen specifiek humaan weefsel213%
72570Thyroxine (vrij T4)1,3313%
70310Morfologisch onderzoek van sputum, algemeen2,6713%
72649Ferritine4,3313%
74758Bence Jones eiwit1,59%
70476Immunoglobuline, elk29%
72582Foliumzuur19%
70449Transferrine19%
74763Kwantitatieve bepaling van een immunoglobuline, nefelometrisch49%
77091Lymfocyten subpopulatie, eerste antistof1,59%
70437IJzer19%
70610Antistoffen, gebonden, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (directe Coombstest).119%
77092Lymfocyten subpopulatie, tweede en elke volgende antistof10,59%
71511Vitamine B1, Thiamine19%
74336Immuno-electroforese met antiserum, inclusief eventuele determinatie1,59%
72602Allergenen, (Specifiek IgE Antistof tegen, RAST)1,59%
77291Haptoglobine79%
71739Micro-albumine in urine14%
70656Complement component (kwantitatieve bepaling)24%
72621Prostaatspecifiek antigeen (PSA)14%
70737Tromboplastinetijd, partieel334%
70428Angiotensine converting enzym14%
74065HbAlc14%
70215Melkzuur, kwantitatief14%
72106Bloed, kwalitatief (tablet test)54%
72631Alfa-foetoproteine (AFP)14%
72552Follikelstimulerend hormoon (FSH)14%
70487Fibrinogeen14%
74803Myoglobine14%
79006Bloedcelchemie, rood, bijzonder (CLB-B)14%
72112Oxaalzuur34%
70460Triglyceriden34%
74767Kappa ketens, vrij of gebonden, elk34%
72558hCG, beta-humaan choriongonadotrofine14%
74805Antitrypsine, alfa-I14%
79014Complementfactoren-immunochemie, bijzonder (CLB-C)14%
74897CK-MB, kreatine-fosfokinase iso-enzym94%
74769Lambda ketens, vrij of gebonden, elk34%
70695Anti-perinucleaire factor (PNF)14%
72648DNA-antistoffen (kwantitatief)14%
70151Vitamine B214%
70494Cryoglobuline, kwalitatief14%
71512Vitamine B6, Pyridoxine14%
70614CDE fenotypering (rhesusfactor, subtypering).54%
79015Immunochemische onderzoeken, bijzonder (CLB-B)64%
70108Diaceetzuur14%
76871Kruisproef in zout-albumine-milieu24%
70732Bloedstollingsfactor V14%
70204Gistproef14%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70588Microscopisch onderzoek op tuberculose (Ziehl-Neelsen of gelijkwaardige methode)13,0993%
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk5,1193%
70503Kweekproef op tuberculose8,5193%
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch3,3471%
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch9,9271%
70004DNA-amplificatie, kwalitatief, handmatig4,8471%
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch9,5853%
71118Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay2,553%
75044Bloedkweek (aeroob + anaeroob)9,1751%
71126Antistoffen, IgM tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay1,8835%
75052Kweekproef 2 - 3 media, mycologisch2,1335%
70507Resistentiebepaling kwantitatief m.b.v. MRC/Etest per antibioticum, bacteriologisch51,3835%
70003DNA-amplificatie, kwalitatief, geautomatiseerd12,8927%
70005RNA-amplificatie, kwalitatief1,6726%
71137Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, bacteriologisch.2,222%
70505Resistentiebepaling kwalitatief m.b.v. diffusie-methode, bacteriologisch1,9418%
71141Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, virologisch.218%
70027Doelgerichte consultatie van ondersteunend specialist door poortspecialist bij al geopende DBC ivm direct patiŽnt gerelateerde vraagstelling, telefonisch of face-to-face, zonder aanwezigheid patiŽnt.7,518%
75054Determinatie micro-organismen, mycologisch2,2518%
75041Kweekproef < 2 media, bacteriologisch1,2518%
70001Hybridisatie, geautomatiseerd7,6713%
70002Hybridisatie, handmatig113%
70509Resistentiebepaling TBC kwantitatief m.b.v. MRC per antibioticum, bacteriologisch3,6713%
75051Kweekproef < 2 media, mycologisch1,3413%
75053Kweekproef > 3 media, mycologisch213%
70517Beta lactamase test2,359%
71105HBs antigeen1,59%
71144Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay (m.u.v. HBs ag), infectieserologisch.19%
70028Consult bij patiŽnt op verzoek van een ondersteunend specialist door een poortspecialist bij een al geopende DBC in verband met direct patiŽnt gerelateerde vraagstelling.19%
71125Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. IF29%
70006DNA/RNA-amplificatie, kwantitatief24%
71120Antistoffen tegen elk micro-organisme m.b.v. CBR of HAR per bepaling184%
70526Resistentiebepaling kwantitatief d.m.v. MRC/Etest per antibioticum, mycologisch14%
71124Antistoffen, IgM tegen elk micro-organisme m.b.v. IF24%
70524Microscopisch onderzoek (gekleurd of ongekleurd), elk, mycologisch1,014%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
50501Pathologisch-anatomisch (histologisch) onderzoek en overige cytodiagnostische onderzoeken.244%
50503Immuno-pathologisch onderzoek.1,59%
50510Flow-cytometrie.14%
50511Eenvoudige moleculaire diagnostiek - bepalingen op coupes met weefsel en/of cellen (o.a. CISH, ISH, FISH) en frequent aangevr. bepalingen van de aanw. van micro-org. (HPV, TBC, EBV, HSV, Bartonella).14%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
72893Antimicrobiele middelen, m.b.v. immunoassay8,59%
72894Antimicrobiele middelen, m.b.v. chromatografie39%
72905Toxicologisch onderzoek (algemeen) ter vaststelling of uitsluiting van intoxicatie, m.b.v. een chromatografische techniek en hierbij de kwantificatie van de hoofdcomponent.29%
72865Immunomodulantia / immunosuppressiva m.b.v. immunoassay124%
79993CLB-referentietarief.14%
72842Aluminium24%
79992Huisbezoektarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken.84%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
193001Fysiotherapeutische behandeling.24,6740%
192971Specifieke behandeling Afasie-patiŽnten (logopedie).14%
193021Logopedie.84%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190370Erytrocyten in SAGM, leukocyten verwijderd3,6716%
190489Overige kort-houdbare bloedproducten3,511%
190404Vers bevroren af plasma, leukocyten verwijderd, in Na-citraat25%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190142IC opnametoeslag groep 3. Wordt geregistreerd op de eerste IC behandeldag.14%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.1,5229%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname1,3360%
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.1,9616%
290164Extramurale dieetadvisering (per kwartier).7,3313%
190034Afwezigheidsdag3,59%
39692Preassessment opname.14%
;