(bv: 131999162, 149999034, 079799014, 069899210, 029999049, 219699028, 119899016, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (110801006) met declaratienummer (15C541)

Meer dan 28 verpleegligdagen bij Een leverziekte


Prijs van: Meer dan 28 verpleegligdagen bij Een leverziekteKenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 41 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 3 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 156 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 20 680,00
(Bron: DBC Onderhoud, opendisdata.nl)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190013Herhaal-polikliniekbezoek.3,2849%
190011Eerste polikliniekbezoek.1,3339%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.1,5837%
190009Klinisch intercollegiaal consult.2,615%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190035Dagverpleging I.1,65%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190204Verpleegdag.40,9183%
190205Verpleegdag klasse 3B.43,3616%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
34684Diagnostische duodenoscopie met behulp van fiberscoop, inclusief eventulele proefexcisie(s).1,4743%
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.1,7940%
80077Diagnostische puncties van niet palpabele afwijkingen of organen, onder echografische controle.1,4523%
34686Diagnostische endoscopie van het colon met behulp van flexibele endoscoop, eventueel inclusief biopten, poliepectomie of colonmanometrie.1,189%
39831Het inbrengen van een verblijfnaald ter verkrijging van arterieel bloed voor onderzoek naar pO2 en pCO2 in rust en tijdens inspanning, zonodig ook na inademen van zuurstof.13%
34690Diagnostische endoscopie alleen van het sigmoÔd met behulp van een flexibele endoscoop, inclusief eventuele biopten en poliepectomie.1,63%
33694Doppler met eventuele polsvolumerecording (PVR).3,712%
39839Spirografische longfunctiebepaling.12%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
34489Interventiegastroscopie, diagnostiek en/of behandeling van bloedingen.1,356%
34392Therapeutische oesophagoscopie, zoals scleroseren van oesophagusvarices, endoscopische dilatatie van oesophagus en/of plaatsen van een stent in de oesophagus of verwijding van de cardia.1,643%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39680Perifeer infuus inbrengen.1,4216%
87078Abcesdrainage met echografie.1,283%
35502Therapeutische ascitespunctie.1,142%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.2,4472%
87070Echografie van de buikorganen.2,0368%
87042CT onderzoek van het abdomen, retroperitoneum, inclusief inbegrepen orale en/of rectale contraststof, met of onder toediening van een intraveneus contrastmiddel.1,4838%
87002Radiologisch buikoverzichtsonderzoek, liggend en/of staand, een of meerdere richtingen.1,3715%
85042CT onderzoek van de thorax, het hart en grote vaten inclusief inbrengen contrastmiddel.1,1312%
87090MRI abdomen.1,388%
81342CT onderzoek van de hersenen en/of schedel met of zonder intraveneus contrastmiddel.1,17%
89070Echografie onderste extremiteit.1,315%
39494Echografie van het hart.1,075%
89202Radiologisch onderzoek bekken, respectievelijk heupgewricht.1,075%
83302Radiologisch onderzoek lumbosacrale wervelkolom inclusief overzichtsopname sacroiliacale gewrichten.1,14%
80080Volledig botdensitometrisch onderzoek met DEXA-apparatuur, ongeacht het aantal onderzochte anatomische gebieden en ongeacht het aantal zittingen.2,333%
84202Radiologisch onderzoek scapula en/of clavicula en/of schoudergewricht en/of bovenarm.1,113%
82002Radiologisch onderzoek aangezichtsschedel of deel ervan - neusbijholten inclusief sphenoid respectievelijk adenoid.1,383%
120501PET WB (whole body), oncologie.13%
87811Doorlichting bij ERCP, assistentie scopist, het maken en het beoordelen van de fotoís.1,293%
89602Radiologisch onderzoek enkel en/of voet(wortel) en/of tenen.1,292%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70442Natrium21,7491%
70419Kreatinine20,7791%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).20,1291%
70443Kalium21,6490%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling16,0390%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk20,3390%
70715Trombocyten tellen14,7690%
70489ASAT, SGOT, transaminase12,7490%
74891ALAT, SGPT, Transaminase12,9690%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase12,7490%
70116Ureum17,1689%
74896Alkalische fosfatase12,889%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)12,587%
70689C-reactive proteinen (CRP)13,4886%
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.47,8484%
74802Albumine10,7784%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.26,5177%
70707Protrombinetijd6,3972%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.6,4668%
74801Eiwit4,4563%
70483Ammoniak6,762%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.3,7358%
70718Differentiele telling (machinaal)4,5757%
77371APTT, geactiveerde partiele tromboplastinetijd3,8754%
70307Amylase3,6652%
70421Fosfaat5,3651%
70703Bezinkingssnelheid4,0649%
70717Differentiele telling (hand)4,6144%
70119Chloride4,4643%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed4,4440%
70469Magnesium4,4137%
70706Protrombinetijd bij orale antistolling5,937%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).5,2536%
72649Ferritine1,6136%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.4,0934%
70303Sediment2,0133%
72583Vitamine B12, cyanocobalamine1,3432%
74895Kreatine-fosfokinase3,5231%
70437IJzer1,4231%
72410O2-verzadiging van het arteriele bloed2,6731%
72582Foliumzuur1,3229%
72631Alfa-foetoproteine (AFP)1,4227%
70449Transferrine1,3527%
70716Reticulocyten tellen3,8724%
72573Thyrotrofine (TSH)1,7223%
77451Antitrombine III activiteit1,922%
70468Melkzuur3,9821%
76875Kruisproef, volledig (3 methoden)4,6519%
72601Antistoffen tegen specifiek humaan weefsel2,9217%
70737Tromboplastinetijd, partieel7,7716%
77291Haptoglobine1,5916%
70424Alkali reserve12,0816%
70693Anti-nucleaire factor (ANF)1,415%
72570Thyroxine (vrij T4)1,4715%
74151Lipase3,0614%
70487Fibrinogeen2,3514%
74763Kwantitatieve bepaling van een immunoglobuline, nefelometrisch3,6313%
70460Triglyceriden1,7913%
70496Osmolariteit2,2213%
72106Bloed, kwalitatief (tablet test)2,4613%
70820BNP/NT-proBNP1,2812%
70425Cholesterol, totaal1,7812%
70476Immunoglobuline, elk3,8211%
70130Urinezuur1,1911%
71511Vitamine B1, Thiamine1,511%
79003Antistoffen tegen weefselantigenen, bijzonder (CLB-B)211%
74335Electroforetisch diagram in diverse media, eventueel met speciale kleuringen, met (relatief) kwantitatieve bepaling der fracties, eventueel inclusief totaal eiwitbepaling.1,4910%
70714Eosinofielen tellen2,859%
79005Auto-immuunziekten, overige, bijzonder (CLB-C)2,459%
74805Antitrypsine, alfa-I1,288%
74065HbAlc1,528%
74336Immuno-electroforese met antiserum, inclusief eventuele determinatie1,838%
70481Cellen tellen in liquor3,528%
70440Vitamine D (dihydroxycholecalciferol)1,278%
70732Bloedstollingsfactor V1,837%
70610Antistoffen, gebonden, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (directe Coombstest).3,517%
70738Trombinetijd7,777%
70404Kreatinine klaring (of andere klaring)12,297%
77101Microscopie van punctaten (anders dan sternumpunctaat), standaard kleuring en beoordeling2,157%
74901Ceruloplasmine1,247%
70445IJzerbindingscapaciteit1,96%
72623Carcinoom Antigeen (CA), elk1,396%
71512Vitamine B6, Pyridoxine1,366%
74251Cholesterol, HDL1,976%
74897CK-MB, kreatine-fosfokinase iso-enzym1,56%
72648DNA-antistoffen (kwantitatief)1,16%
74899Troponine, cardiale isovorm2,065%
72630Carcino-embryonaal antigeen (CEA)1,455%
70108Diaceetzuur2,265%
71739Micro-albumine in urine4,075%
76871Kruisproef in zout-albumine-milieu6,575%
70455Cholinesterase1,314%
72646Parathormoon (PTH)1,174%
70208Amylase12,284%
70219Leucocyten in faeces2,434%
72621Prostaatspecifiek antigeen (PSA)1,133%
79009Bloedstollingsfactoren, bijzonder (CLB-C)1,753%
72501Cortisol2,673%
77434Fibrine/fibrinogeen degradatie produkten, kwantitatief13%
70704Bloedingstijd7,923%
70450Koolhydraat DeficÔent Transferrine (CDT).1,573%
70407Methemoglobine, sulfhemoglobine, elk4,133%
70656Complement component (kwantitatieve bepaling)19,133%
70428Angiotensine converting enzym1,633%
74064Geglyceerde hemoglobine1,763%
70215Melkzuur, kwantitatief2,322%
72604Bloedgroep bepalingen niet vallende onder ABO, rhesus (Duffy, Kell, etc.) per bloedgroep62%
70110Indican1,712%
70212Calcium in faeces.2,442%
70614CDE fenotypering (rhesusfactor, subtypering).2,212%
70115Concentratie- en verdunningsproef, elk5,432%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk2,7662%
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch3,1852%
75044Bloedkweek (aeroob + anaeroob)5,6750%
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch2,8950%
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch3,7845%
70507Resistentiebepaling kwantitatief m.b.v. MRC/Etest per antibioticum, bacteriologisch18,2536%
71118Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay5,3828%
71105HBs antigeen1,2623%
70505Resistentiebepaling kwalitatief m.b.v. diffusie-methode, bacteriologisch3,9322%
71137Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, bacteriologisch.1,9521%
71126Antistoffen, IgM tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay3,1920%
75041Kweekproef < 2 media, bacteriologisch3,0920%
70004DNA-amplificatie, kwalitatief, handmatig2,4513%
70027Doelgerichte consultatie van ondersteunend specialist door poortspecialist bij al geopende DBC ivm direct patiŽnt gerelateerde vraagstelling, telefonisch of face-to-face, zonder aanwezigheid patiŽnt.2,588%
70005RNA-amplificatie, kwalitatief1,747%
70003DNA-amplificatie, kwalitatief, geautomatiseerd2,166%
75054Determinatie micro-organismen, mycologisch1,485%
70588Microscopisch onderzoek op tuberculose (Ziehl-Neelsen of gelijkwaardige methode)1,215%
70503Kweekproef op tuberculose1,415%
75051Kweekproef < 2 media, mycologisch1,274%
71144Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay (m.u.v. HBs ag), infectieserologisch.1,143%
71141Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, virologisch.4,113%
70001Hybridisatie, geautomatiseerd4,783%
70006DNA/RNA-amplificatie, kwantitatief1,293%
75052Kweekproef 2 - 3 media, mycologisch2,522%
70185Antistoffen tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoblot1,862%
71125Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. IF1,862%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
50501Pathologisch-anatomisch (histologisch) onderzoek en overige cytodiagnostische onderzoeken.1,9244%
50503Immuno-pathologisch onderzoek.1,2610%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
72820Alcohol, kwantitatief met identificatie1,8110%
79992Huisbezoektarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken.1,848%
79993CLB-referentietarief.1,887%
72893Antimicrobiele middelen, m.b.v. immunoassay3,566%
72826Koolmonoxide, kwantitatief met identificatie in bloed2,764%
70827Zink1,664%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
193001Fysiotherapeutische behandeling.15,5929%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190370Erytrocyten in SAGM, leukocyten verwijderd4,1122%
190404Vers bevroren af plasma, leukocyten verwijderd, in Na-citraat3,0411%
190489Overige kort-houdbare bloedproducten2,947%
190389Trombocyten samengevoegd in PAS-II, leukocyten verwijderd, 5E1,713%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.1,6757%
190016Spoedeisende hulp contact buiten de SEH afdeling, elders in het ziekenhuis.1,393%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname2,0578%
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.1,8718%
290164Extramurale dieetadvisering (per kwartier).11,139%
190034Afwezigheidsdag2,326%
;