(bv: 979002195, 029199174, 029199270, 020110080, 990416033, 020108099, 990030022, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (119499032) met declaratienummer (15C548)

Operatie aan het spijsverteringskanaal (Met verpleegligdagen) bij Een aandoening van de anus


Prijs van: Operatie aan het spijsverteringskanaal (Met verpleegligdagen) bij Een aandoening van de anusKenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 42 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 4 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 8 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 0,00
(Bron: Gemiddelde prijs 25 ziekenhuizen)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.



Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190013Herhaal-polikliniekbezoek.3,4586%
190011Eerste polikliniekbezoek.1,3343%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.129%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190204Verpleegdag.41,368%
190205Verpleegdag klasse 3B.42,3132%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.1,5932%
39096Arteriepunctie door middel van een verblijfnaald voor registratie van de arteriŽle bloeddruk.17%
39114Cytologische en/of bacteriologische punctie.17%
80077Diagnostische puncties van niet palpabele afwijkingen of organen, onder echografische controle.17%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
35020Operatie rectumprolaps bij volwassenen, resectie anaal.1,2529%
35026Rectum-extirpatie, inclusief aanleggen anus praeternaturalis, open procedure (zie 035027 voor laparoscopisch).114%
34738Colonresectie, al dan niet met coecostomie, open procedure (zie 034739 voor endoscopisch).114%
34798Enterostomie, open procedure (zie 034799 voor endoscopisch).17%
35154Endoscopische operatie rectumprolaps bij volwassenen, sphincterplastiek (zie 035152 voor open procedure).17%
34808Entero-anastomose operatie, open procedure (zie 034809 voor endoscopisch).17%
34752Aanleggen van een anus preaternaturalis na laparotomie bijvoorbeeld bij ileus of peritonitis, open procedure (zie 034753 voor endoscopisch).17%
35512Proeflaparotomie.17%
34834Reconstructie anus praeternaturalis van het colon, extraperitoneaal.17%
35023Rectum-extirpatie, inclusief aanleggen anus praeternaturalis.17%
34796Ileostomie, open procedure (zie 034797 voor endoscopisch).17%
36210Operatief aanleggen van een blaasfistel (suprapubische katheter).17%
35024Anterior resectie van het rectosigmoid, al dan niet met coecostomie of tijdelijke anus praeternaturalis, open procedure (zie 035025 voor endoscopisch).17%
34797Endoscopische ileostomie (zie 034796 voor open procedure).17%
38853Behandeling van grote diepe abcessen zoals mastitis of pectoraal phlegmone, hand- en voetphlegmone, panaritium (uitsluitend met incisie en drainage), perianaal abces en peritonsillair abces.17%
34910Appendectomie, open procedure (zie 034911 voor laparoscopisch).17%
34563Operatie bij maagdarmcolonfistel, open procedure (zie 034565 voor endoscopisch).17%
34850Opheffen van anus praeternaturalis door middel van colonresectie, waarna buikwandplastiek.1,017%
35021Operatie rectumprolaps bij volwassenen, abdominaal.24%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
30563Een of meer epidurale injecties boven de eerste lumbale wervel.114%
39090Algehele anesthesie bij specialistisch onderzoek en bij verrichtingen, waarvoor geen anesthesie staat vermeld.114%
33698Inbrengen centrale veneuze catheter of een navelcatheter bij pasgeborenen voor voeding of drukmeting.17%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.1,6760%
87042CT onderzoek van het abdomen, retroperitoneum, inclusief inbegrepen orale en/of rectale contraststof, met of onder toediening van een intraveneus contrastmiddel.1,8232%
88311Retrograde cysto-en/of urethrografie, inclusief eventueel mictie- en incontinentieonderzoek.1,514%
87090MRI abdomen.1,514%
87511Radiologisch onderzoek dikke darm.114%
87002Radiologisch buikoverzichtsonderzoek, liggend en/of staand, een of meerdere richtingen.3,1614%
120102Renografie met farmacologische interventie.17%
83002Radiologisch onderzoek gehele wervelkolom inclusief sacrum en os coccigis en overzichtsopname sacroiliacale gewrichten.17%
89070Echografie onderste extremiteit.37%
87411Radiologisch onderzoek dunne darm als zelfstandig onderzoek inclusief contrastvloeistof.17%
89090MRI heup(en)/ onderste extremiteit(en).17%
85042CT onderzoek van de thorax, het hart en grote vaten inclusief inbrengen contrastmiddel.17%
120101Renografie (102).17%
88118Antegrade pyleografie.17%
81670Echografie carotide, al dan niet inclusief haematotachografisch onderzoek van de cerebropetale vaten.2,523%
80001Alleen doorlichten tijdens repositie fracturen of localisatie corpus alienum (waaronder rŲntgencontrole bij inbrengen pen in enkel, elleboog e.d., doorlichting op OK, bewusteloze ongevalspatiŽnten).2,523%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70442Natrium15,5178%
70443Kalium15,2378%
70419Kreatinine14,3278%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling13,7778%
70116Ureum13,0378%
70689C-reactive proteinen (CRP)12,1178%
70715Trombocyten tellen8,4478%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).20,0178%
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.25,1676%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.8,2971%
74896Alkalische fosfatase4,1953%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk4,3353%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase3,9253%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.4,5750%
70303Sediment250%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).450%
70703Bezinkingssnelheid6,5250%
74802Albumine4,4950%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.1,5447%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.4,0646%
74891ALAT, SGPT, Transaminase5,1646%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)4,6946%
70489ASAT, SGOT, transaminase5,1646%
70718Differentiele telling (machinaal)2,1743%
70707Protrombinetijd7,639%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed5,9132%
70307Amylase1,3632%
74801Eiwit3,2424%
70469Magnesium3,2424%
70119Chloride6,1824%
70717Differentiele telling (hand)1,6722%
72410O2-verzadiging van het arteriele bloed1,6722%
70437IJzer122%
72583Vitamine B12, cyanocobalamine122%
70424Alkali reserve122%
72601Antistoffen tegen specifiek humaan weefsel2,0917%
70737Tromboplastinetijd, partieel9,1817%
70421Fosfaat6,6817%
70496Osmolariteit1,6717%
72106Bloed, kwalitatief (tablet test)214%
72649Ferritine1,514%
72582Foliumzuur114%
70449Transferrine114%
77371APTT, geactiveerde partiele tromboplastinetijd114%
74895Kreatine-fosfokinase114%
72573Thyrotrofine (TSH)2,1510%
79010Bloedgroep erytrocytenserologie, bijzonder (CLB-B)3,5810%
70440Vitamine D (dihydroxycholecalciferol)17%
70425Cholesterol, totaal27%
78041Zwangerschapsreactie uit serum17%
70208Amylase17%
72604Bloedgroep bepalingen niet vallende onder ABO, rhesus (Duffy, Kell, etc.) per bloedgroep57%
70404Kreatinine klaring (of andere klaring)147%
79006Bloedcelchemie, rood, bijzonder (CLB-B)17%
74899Troponine, cardiale isovorm17%
70714Eosinofielen tellen17%
70481Cellen tellen in liquor27%
70431Vitamine A17%
79007Bloedcelchemie, rood, bijzonder (CLB-C)17%
70310Morfologisch onderzoek van sputum, algemeen17%
70738Trombinetijd17%
76875Kruisproef, volledig (3 methoden)47%
74151Lipase17%
77551Porfyrines uro-, copro-, proto-, in erytrocyten, kwantitatief17%
70151Vitamine B217%
70716Reticulocyten tellen37%
77091Lymfocyten subpopulatie, eerste antistof44%
77092Lymfocyten subpopulatie, tweede en elke volgende antistof44%
70468Melkzuur12,613%
72570Thyroxine (vrij T4)5,043%
76871Kruisproef in zout-albumine-milieu10,093%
70460Triglyceriden15,133%
72501Cortisol2,523%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch2,9868%
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk1,3553%
70507Resistentiebepaling kwantitatief m.b.v. MRC/Etest per antibioticum, bacteriologisch12,5146%
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch3,2846%
75044Bloedkweek (aeroob + anaeroob)2,1946%
70505Resistentiebepaling kwalitatief m.b.v. diffusie-methode, bacteriologisch3,5324%
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch3,1121%
75041Kweekproef < 2 media, bacteriologisch2,514%
71137Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, bacteriologisch.114%
70914Protozoaire cysten (concentratie)27%
70003DNA-amplificatie, kwalitatief, geautomatiseerd17%
70643Immunodiffusie reactie17%
71143Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, parasitologisch.27%
70027Doelgerichte consultatie van ondersteunend specialist door poortspecialist bij al geopende DBC ivm direct patiŽnt gerelateerde vraagstelling, telefonisch of face-to-face, zonder aanwezigheid patiŽnt.17%
70901Microscopisch onderzoek op parasieten (uitstrijkje, dikke druppel, eosine, jodium, elk).47%
70913Wormeieren (concentratie)27%
71144Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay (m.u.v. HBs ag), infectieserologisch.5,043%
75052Kweekproef 2 - 3 media, mycologisch2,523%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
50501Pathologisch-anatomisch (histologisch) onderzoek en overige cytodiagnostische onderzoeken.1,3160%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
72896Lithium27%
79992Huisbezoektarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken.17%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
193001Fysiotherapeutische behandeling.12,3646%
194171Consultaties - overleg (inter)collegiaal - medisch psycholoog2,027%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190370Erytrocyten in SAGM, leukocyten verwijderd1,550%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.2,0439%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname1,3947%
39692Preassessment opname.1,236%
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.1,3322%
290164Extramurale dieetadvisering (per kwartier).77%
;