(bv: 029299030, 029799093, 109799002, 060301019, 040201010, 020108059, 090301007, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (119499035) met declaratienummer (15C551)

Operatie aan het spijsverteringskanaal (met behulp van scopie-apparatuur - met meer dan 28 verpleegligdagen) bij Een aandoening van de anus


Prijs van: Operatie aan het spijsverteringskanaal (met behulp van scopie-apparatuur - met meer dan 28 verpleegligdagen) bij Een aandoening van de anusKenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 56 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 3 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Prijs van de behandeling
Geen prijs gevonden
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190011Eerste polikliniekbezoek.1100%
190013Herhaal-polikliniekbezoek.2100%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190204Verpleegdag.56100%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
34686Diagnostische endoscopie van het colon met behulp van flexibele endoscoop, eventueel inclusief biopten, poliepectomie of colonmanometrie.1100%
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.1100%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
34752Aanleggen van een anus preaternaturalis na laparotomie bijvoorbeeld bij ileus of peritonitis, open procedure (zie 034753 voor endoscopisch).1100%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
85042CT onderzoek van de thorax, het hart en grote vaten inclusief inbrengen contrastmiddel.1100%
87042CT onderzoek van het abdomen, retroperitoneum, inclusief inbegrepen orale en/of rectale contraststof, met of onder toediening van een intraveneus contrastmiddel.1100%
89090MRI heup(en)/ onderste extremiteit(en).1100%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase3100%
70443Kalium13100%
74896Alkalische fosfatase3100%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).20100%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.5100%
72630Carcino-embryonaal antigeen (CEA)1100%
70469Magnesium1100%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling4100%
70703Bezinkingssnelheid4100%
70419Kreatinine8100%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk4100%
70489ASAT, SGOT, transaminase3100%
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.18100%
70715Trombocyten tellen2100%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.1100%
74891ALAT, SGPT, Transaminase3100%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).5100%
70718Differentiele telling (machinaal)1100%
70442Natrium8100%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)3100%
70689C-reactive proteinen (CRP)4100%
70116Ureum8100%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch1100%
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch1100%
70507Resistentiebepaling kwantitatief m.b.v. MRC/Etest per antibioticum, bacteriologisch8100%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190034Afwezigheidsdag2100%
;