(bv: 150101002, 979001129, 192001015, 140301045, 990017043, 109799049, 020109051, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (119499045) met declaratienummer (15E324)

Meer dan 28 verpleegligdagen bij Een aandoening van de anus


Prijs van: Meer dan 28 verpleegligdagen bij Een aandoening van de anusKenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 37 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 2 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Prijs van de behandeling
Geen prijs gevonden
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190013Herhaal-polikliniekbezoek.1,6760%
190011Eerste polikliniekbezoek.140%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.120%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190204Verpleegdag.36,3360%
190205Verpleegdag klasse 3B.3940%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
34686Diagnostische endoscopie van het colon met behulp van flexibele endoscoop, eventueel inclusief biopten, poliepectomie of colonmanometrie.120%
34693Rectoscopie of proctoscopie.120%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
33605Inbrengen van een port-a-cath systeem.120%
38941Poliklinische wondexcisie en wondtoilet zonder verwijzing. Onder wondexcisie en wondtoilet wordt verstaan locaalanesthesie, inspectie, reiniging, excisie en/of hechting van de wond(en).120%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
33698Inbrengen centrale veneuze catheter of een navelcatheter bij pasgeborenen voor voeding of drukmeting.140%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.180%
87090MRI abdomen.160%
87042CT onderzoek van het abdomen, retroperitoneum, inclusief inbegrepen orale en/of rectale contraststof, met of onder toediening van een intraveneus contrastmiddel.2,540%
87070Echografie van de buikorganen.140%
88090MRI bekken.120%
80001Alleen doorlichten tijdens repositie fracturen of localisatie corpus alienum (waaronder rŲntgencontrole bij inbrengen pen in enkel, elleboog e.d., doorlichting op OK, bewusteloze ongevalspatiŽnten).120%
85000Radiologisch onderzoek thorax, doorlichting zonder opname.120%
87411Radiologisch onderzoek dunne darm als zelfstandig onderzoek inclusief contrastvloeistof.120%
87002Radiologisch buikoverzichtsonderzoek, liggend en/of staand, een of meerdere richtingen.320%
87511Radiologisch onderzoek dikke darm.120%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70442Natrium8,7580%
74896Alkalische fosfatase4,580%
70689C-reactive proteinen (CRP)7,580%
70443Kalium9,2580%
70307Amylase2,580%
74891ALAT, SGPT, Transaminase4,580%
70489ASAT, SGOT, transaminase4,580%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)480%
70116Ureum8,2580%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase4,580%
70419Kreatinine8,2580%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk6,2580%
74802Albumine5,6760%
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.22,6760%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.6,6760%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).17,6760%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling1260%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.1460%
70703Bezinkingssnelheid2,6760%
70119Chloride2,3360%
70424Alkali reserve340%
70715Trombocyten tellen13,540%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.4,540%
70460Triglyceriden4,540%
70717Differentiele telling (hand)340%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.5,540%
70469Magnesium6,540%
70421Fosfaat440%
74801Eiwit5,540%
70718Differentiele telling (machinaal)240%
70303Sediment120%
72582Foliumzuur320%
70707Protrombinetijd120%
70481Cellen tellen in liquor220%
79024Leucocyten-/Trombocytenserologie, bijzonder (CLB-C)220%
72410O2-verzadiging van het arteriele bloed120%
76875Kruisproef, volledig (3 methoden)1720%
72583Vitamine B12, cyanocobalamine320%
70483Ammoniak220%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed320%
70449Transferrine320%
72601Antistoffen tegen specifiek humaan weefsel220%
70716Reticulocyten tellen420%
70437IJzer320%
77371APTT, geactiveerde partiele tromboplastinetijd120%
70440Vitamine D (dihydroxycholecalciferol)120%
74895Kreatine-fosfokinase120%
72573Thyrotrofine (TSH)120%
70706Protrombinetijd bij orale antistolling120%
79011Bloedgroep erytrocytenserologie, bijzonder (CLB-C)220%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).220%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch1,540%
75044Bloedkweek (aeroob + anaeroob)620%
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk320%
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch120%
70507Resistentiebepaling kwantitatief m.b.v. MRC/Etest per antibioticum, bacteriologisch120%
75052Kweekproef 2 - 3 media, mycologisch120%
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch120%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70827Zink320%
74721Koper320%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
193001Fysiotherapeutische behandeling.720%
193029Intake en onderzoek na verwijzing (fysiotherapie)220%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.160%
38940Eenmalig traumatologisch consult zonder verwijzing en specialistische nabehandeling.120%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname1,580%
39691Preassessment dagopname.120%
290164Extramurale dieetadvisering (per kwartier).620%
;