(bv: 109799032, 990026019, 119499075, 131999082, 040401005, 029299005, 029399007, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (119499054) met declaratienummer (15C565)

Operatie aan het spijsverteringskanaal (met behulp van scopie-apparatuur - met meer dan 28 verpleegligdagen) bij Een aandoening van het spijsverteringsstelsel


Prijs van: Operatie aan het spijsverteringskanaal (met behulp van scopie-apparatuur - met meer dan 28 verpleegligdagen) bij Een aandoening van het spijsverteringsstelselKenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 41 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 5 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 23 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 0,00
(Bron: Gemiddelde prijs 25 ziekenhuizen)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190013Herhaal-polikliniekbezoek.3,787%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.1,9359%
190011Eerste polikliniekbezoek.1,3952%
190009Klinisch intercollegiaal consult.1,268%
190017Medebehandeling (voor IC medebehandeling zie 039672).1,73%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190035Dagverpleging I.1,613%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190204Verpleegdag.41,2284%
190205Verpleegdag klasse 3B.43,0616%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
34686Diagnostische endoscopie van het colon met behulp van flexibele endoscoop, eventueel inclusief biopten, poliepectomie of colonmanometrie.1,1151%
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.1,8144%
34690Diagnostische endoscopie alleen van het sigmoÔd met behulp van een flexibele endoscoop, inclusief eventuele biopten en poliepectomie.1,1339%
35584Diagnostische laparoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s).1,213%
39096Arteriepunctie door middel van een verblijfnaald voor registratie van de arteriŽle bloeddruk.1,413%
34693Rectoscopie of proctoscopie.1,4113%
34684Diagnostische duodenoscopie met behulp van fiberscoop, inclusief eventulele proefexcisie(s).110%
80077Diagnostische puncties van niet palpabele afwijkingen of organen, onder echografische controle.15%
39830Het inbrengen van een verblijfnaald ter verkrijging van arterieel bloed voor onderzoek naar pO2, pH en pCO2 voor en tijdens inademen van zuurstof.13%
39839Spirografische longfunctiebepaling.13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
34738Colonresectie, al dan niet met coecostomie, open procedure (zie 034739 voor endoscopisch).162%
35512Proeflaparotomie.2,3529%
35024Anterior resectie van het rectosigmoid, al dan niet met coecostomie of tijdelijke anus praeternaturalis, open procedure (zie 035025 voor endoscopisch).115%
34796Ileostomie, open procedure (zie 034797 voor endoscopisch).1,211%
34752Aanleggen van een anus preaternaturalis na laparotomie bijvoorbeeld bij ileus of peritonitis, open procedure (zie 034753 voor endoscopisch).110%
34638Dunne darmresectie, open procedure (zie 034639 voor endoscopisch).1,2610%
35740Hernia cicatricialis, open procedure (zie 035741 voor laparoscopisch).18%
34489Interventiegastroscopie, diagnostiek en/of behandeling van bloedingen.18%
34798Enterostomie, open procedure (zie 034799 voor endoscopisch).18%
34880Ileusoperatie zonder resectie of anastomose, open procedure (zie 034881 voor endoscopisch).15%
38853Behandeling van grote diepe abcessen zoals mastitis of pectoraal phlegmone, hand- en voetphlegmone, panaritium (uitsluitend met incisie en drainage), perianaal abces en peritonsillair abces.15%
34850Opheffen van anus praeternaturalis door middel van colonresectie, waarna buikwandplastiek.15%
35025Endoscopische anterior resectie van het rectosigmoid, al dan niet met coecostomie of tijdelijke anus praeternaturalis (zie 035024 voor open procedure).1,55%
34808Entero-anastomose operatie, open procedure (zie 034809 voor endoscopisch).1,55%
39015Primaire operatieve behandeling van ernstige verwondingen door middel van direct gesteelde transpositie van huid. Een verwonding vergelijkbaar met een decollement of een scalpeer-verwonding.13%
34753Endoscopisch aanleggen van een anus preaternaturalis na laparotomie bijvoorbeeld bij ileus of peritonitis (zie 034752 voor open procedure).23%
33822Stageringslaparotomie bijvoorbeeld maligne lymfomen inclusief miltextirpatie en eventuele fixatie van de ovaria (zie 033824 voor stageringslaparoscopie).13%
34833Reconstructie anus praeternaturalis van het colon, intraperitoneaal.13%
34733Totale colectomie met ileorectale anastomose, open procedure (zie 034735 voor endoscopisch).13%
39034Transpositie van fascie.13%
34910Appendectomie, open procedure (zie 034911 voor laparoscopisch).13%
37151Aandeel chirurg in debulking operatie.13%
34834Reconstructie anus praeternaturalis van het colon, extraperitoneaal.23%
39161Endoscopisch katheteriseren of sonderen van nierbekken of ureter.13%
34797Endoscopische ileostomie (zie 034796 voor open procedure).13%
34564Overhechting maagperforatie, open procedure (zie 034566 voor endoscopisch).13%
34603Endoscopische enterotomie bijvoorbeeld voor het verwijderen van een of meerdere poliepen of corpora aliena (zie 034602 voor open procedure).13%
38998Grote en/of gecompliceerde transplantatie: groter dan 1%, kleiner dan 3% van het lichaamsoppervlak.13%
34851Sluiten van een anus praeternaturalis, extraperitoneaal.13%
32203Tracheotomie.13%
34739Endoscopische colonresectie, al dan niet met coecostomie (zie 034738 voor open procedure).1,032%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39680Perifeer infuus inbrengen.2,1418%
33698Inbrengen centrale veneuze catheter of een navelcatheter bij pasgeborenen voor voeding of drukmeting.1,3415%
30563Een of meer epidurale injecties boven de eerste lumbale wervel.1,213%
39090Algehele anesthesie bij specialistisch onderzoek en bij verrichtingen, waarvoor geen anesthesie staat vermeld.1,55%
87048Abcesdrainage met CT.15%
39941Tracheaspoeling en/of maagheveling.1,55%
33292Resuscitatie, al of niet met defibrillatie.13%
87078Abcesdrainage met echografie.23%
39682Inbrengen voedingskatheter of centrale veneuze katheter niet gerelateerd aan een operatie.13%
87258Inbrengen maag- of duodenumsonde.13%
35160Rekking sluitspier van de endeldarm.13%
39855Instellen apomorfinepomp.13%
30562Een of meer epidurale injecties lumbaal gedurende een half jaar.13%
38484Gipscorset.13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
87042CT onderzoek van het abdomen, retroperitoneum, inclusief inbegrepen orale en/of rectale contraststof, met of onder toediening van een intraveneus contrastmiddel.2,7590%
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.4,0783%
87002Radiologisch buikoverzichtsonderzoek, liggend en/of staand, een of meerdere richtingen.2,8473%
87070Echografie van de buikorganen.1,5536%
87511Radiologisch onderzoek dikke darm.1,4423%
80001Alleen doorlichten tijdens repositie fracturen of localisatie corpus alienum (waaronder rŲntgencontrole bij inbrengen pen in enkel, elleboog e.d., doorlichting op OK, bewusteloze ongevalspatiŽnten).1,0113%
85042CT onderzoek van de thorax, het hart en grote vaten inclusief inbrengen contrastmiddel.210%
89402Radiologisch onderzoek knie en/of onderbeen.15%
89202Radiologisch onderzoek bekken, respectievelijk heupgewricht.25%
88311Retrograde cysto-en/of urethrografie, inclusief eventueel mictie- en incontinentieonderzoek.15%
39492Echografie van de buikorganen.13%
87811Doorlichting bij ERCP, assistentie scopist, het maken en het beoordelen van de fotoís.13%
87090MRI abdomen.13%
86042CT onderzoek van de luchtwegen, met of zonder intraveneus contrastmiddel.13%
87111Radiologisch onderzoek slokdarm.13%
82002Radiologisch onderzoek aangezichtsschedel of deel ervan - neusbijholten inclusief sphenoid respectievelijk adenoid.13%
89070Echografie onderste extremiteit.23%
34383Endo-echografie.13%
87411Radiologisch onderzoek dunne darm als zelfstandig onderzoek inclusief contrastvloeistof.13%
83302Radiologisch onderzoek lumbosacrale wervelkolom inclusief overzichtsopname sacroiliacale gewrichten.13%
81342CT onderzoek van de hersenen en/of schedel met of zonder intraveneus contrastmiddel.2,013%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling20,797%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).25,1896%
70419Kreatinine19,9796%
70442Natrium23,2396%
70443Kalium23,5396%
70715Trombocyten tellen15,1496%
70116Ureum15,9493%
70689C-reactive proteinen (CRP)18,3391%
74896Alkalische fosfatase5,5888%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.20,3188%
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.46,0887%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase5,3986%
74891ALAT, SGPT, Transaminase5,8486%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk5,7285%
70489ASAT, SGOT, transaminase5,6583%
70703Bezinkingssnelheid5,1280%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)5,8575%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.4,872%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).7,369%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.2,9267%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.4,2865%
70307Amylase2,4362%
74802Albumine6,0162%
70119Chloride3,759%
70421Fosfaat5,459%
70469Magnesium6,0554%
70718Differentiele telling (machinaal)4,1152%
70303Sediment1,8249%
74801Eiwit5,0549%
70468Melkzuur2,5646%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed11,6246%
74895Kreatine-fosfokinase4,6544%
70707Protrombinetijd4,0941%
72410O2-verzadiging van het arteriele bloed11,3339%
70717Differentiele telling (hand)3,0833%
77371APTT, geactiveerde partiele tromboplastinetijd6,4431%
70706Protrombinetijd bij orale antistolling4,4126%
70460Triglyceriden2,3323%
74151Lipase1,8821%
72106Bloed, kwalitatief (tablet test)2,8618%
70425Cholesterol, totaal2,7218%
76875Kruisproef, volledig (3 methoden)4,5918%
74897CK-MB, kreatine-fosfokinase iso-enzym1,613%
72630Carcino-embryonaal antigeen (CEA)113%
70737Tromboplastinetijd, partieel2,6311%
70424Alkali reserve4,510%
70496Osmolariteit1,2510%
74251Cholesterol, HDL1,510%
72573Thyrotrofine (TSH)1,898%
70487Fibrinogeen1,588%
72583Vitamine B12, cyanocobalamine1,338%
74899Troponine, cardiale isovorm1,678%
70449Transferrine4,678%
70437IJzer18%
70716Reticulocyten tellen17,338%
70108Diaceetzuur4,338%
70820BNP/NT-proBNP18%
70714Eosinofielen tellen3,678%
70404Kreatinine klaring (of andere klaring)13,838%
72570Thyroxine (vrij T4)1,846%
76871Kruisproef in zout-albumine-milieu4,55%
72649Ferritine15%
72558hCG, beta-humaan choriongonadotrofine15%
77433Fibrine/fibrinogeen degradatie produkten (FDP) D-dimeertest, semikwantitatief25%
70215Melkzuur, kwantitatief6,55%
74764Prealbumine1,55%
72601Antistoffen tegen specifiek humaan weefsel2,515%
70130Urinezuur1,73%
72582Foliumzuur1,963%
70407Methemoglobine, sulfhemoglobine, elk613%
70732Bloedstollingsfactor V13%
70476Immunoglobuline, elk33%
77451Antitrombine III activiteit13%
70610Antistoffen, gebonden, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (directe Coombstest).13%
77291Haptoglobine13%
78192Erytrocytenvolume43%
71739Micro-albumine in urine23%
70310Morfologisch onderzoek van sputum, algemeen33%
70738Trombinetijd183%
74335Electroforetisch diagram in diverse media, eventueel met speciale kleuringen, met (relatief) kwantitatieve bepaling der fracties, eventueel inclusief totaal eiwitbepaling.53%
79011Bloedgroep erytrocytenserologie, bijzonder (CLB-C)33%
74803Myoglobine23%
70656Complement component (kwantitatieve bepaling)253%
74065HbAlc13%
74763Kwantitatieve bepaling van een immunoglobuline, nefelometrisch173%
72621Prostaatspecifiek antigeen (PSA)13%
77101Microscopie van punctaten (anders dan sternumpunctaat), standaard kleuring en beoordeling13%
70110Indican33%
77434Fibrine/fibrinogeen degradatie produkten, kwantitatief13%
74898Hydroxyboterzuur.dehydrogenase (HBDH).13%
70445IJzerbindingscapaciteit23%
71512Vitamine B6, Pyridoxine1,013%
72646Parathormoon (PTH)1,013%
71511Vitamine B1, Thiamine1,013%
79024Leucocyten-/Trombocytenserologie, bijzonder (CLB-C)3,092%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch6,667%
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch4,7764%
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk3,3760%
70507Resistentiebepaling kwantitatief m.b.v. MRC/Etest per antibioticum, bacteriologisch42,4456%
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch4,3250%
75044Bloedkweek (aeroob + anaeroob)4,8947%
70505Resistentiebepaling kwalitatief m.b.v. diffusie-methode, bacteriologisch6,5634%
75041Kweekproef < 2 media, bacteriologisch2,3331%
75054Determinatie micro-organismen, mycologisch1,6715%
71137Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, bacteriologisch.2,613%
70027Doelgerichte consultatie van ondersteunend specialist door poortspecialist bij al geopende DBC ivm direct patiŽnt gerelateerde vraagstelling, telefonisch of face-to-face, zonder aanwezigheid patiŽnt.3,2510%
70003DNA-amplificatie, kwalitatief, geautomatiseerd2,678%
71143Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, parasitologisch.1,55%
70503Kweekproef op tuberculose15%
70588Microscopisch onderzoek op tuberculose (Ziehl-Neelsen of gelijkwaardige methode)1,55%
70517Beta lactamase test2,015%
70643Immunodiffusie reactie13%
70028Consult bij patiŽnt op verzoek van een ondersteunend specialist door een poortspecialist bij een al geopende DBC in verband met direct patiŽnt gerelateerde vraagstelling.13%
70901Microscopisch onderzoek op parasieten (uitstrijkje, dikke druppel, eosine, jodium, elk).13%
71144Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay (m.u.v. HBs ag), infectieserologisch.13%
70004DNA-amplificatie, kwalitatief, handmatig23%
71118Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay13%
70526Resistentiebepaling kwantitatief d.m.v. MRC/Etest per antibioticum, mycologisch53%
70005RNA-amplificatie, kwalitatief23%
75051Kweekproef < 2 media, mycologisch43%
71141Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, virologisch.23%
70524Microscopisch onderzoek (gekleurd of ongekleurd), elk, mycologisch3,023%
75052Kweekproef 2 - 3 media, mycologisch3,023%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
50501Pathologisch-anatomisch (histologisch) onderzoek en overige cytodiagnostische onderzoeken.1,9372%
50503Immuno-pathologisch onderzoek.1,338%
50511Eenvoudige moleculaire diagnostiek - bepalingen op coupes met weefsel en/of cellen (o.a. CISH, ISH, FISH) en frequent aangevr. bepalingen van de aanw. van micro-org. (HPV, TBC, EBV, HSV, Bartonella).33%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
72826Koolmonoxide, kwantitatief met identificatie in bloed23,338%
72893Antimicrobiele middelen, m.b.v. immunoassay2,678%
72820Alcohol, kwantitatief met identificatie4,55%
79992Huisbezoektarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken.1,55%
70827Zink1,015%
79993CLB-referentietarief.33%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
193001Fysiotherapeutische behandeling.20,6340%
194162Intake face-to-face contact - medisch psycholoog15%
193021Logopedie.6,525%
194163Behandelingscontact - medisch psycholoog.33%
194155Gegevensbeheer (dossier, info, interpretaties, decursus)† - medisch psycholoog13%
194156Rapportage (brief, correspondentie, rapport)†- medisch psycholoog13%
194161Nieuwe inschrijving (verwijzing, registratie, informatie, dossier) - medisch psycholoog.13%
193012Enkelvoudige ergotherapie17,13%
193022Eenmalig logopedisch onderzoek op medische indicatie11,073%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190370Erytrocyten in SAGM, leukocyten verwijderd3,8344%
190489Overige kort-houdbare bloedproducten47%
190389Trombocyten samengevoegd in PAS-II, leukocyten verwijderd, 5E24%
190404Vers bevroren af plasma, leukocyten verwijderd, in Na-citraat74%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
191543Caspofungine, per toedieningeenheid van 1 mg bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel dure geneesmiddelen.13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.2,1781%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname2,1976%
39692Preassessment opname.1,5442%
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.221%
190034Afwezigheidsdag2,3911%
290164Extramurale dieetadvisering (per kwartier).1,548%
39691Preassessment dagopname.15%
;