(bv: 099899036, 990316025, 991516049, 049899004, 020108064, 029799077, 070601004, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (119499057) met declaratienummer (15C568)

Operatie aan het spijsverteringskanaal (Met verpleegligdagen) bij Een aandoening van het spijsverteringsstelsel


Prijs van: Operatie aan het spijsverteringskanaal (Met verpleegligdagen) bij Een aandoening van het spijsverteringsstelselKenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 47 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 4 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 142 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 29 935,00
(Bron: DBC Onderhoud, opendisdata.nl)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190013Herhaal-polikliniekbezoek.3,3776%
190011Eerste polikliniekbezoek.1,4138%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.1,735%
190009Klinisch intercollegiaal consult.1,666%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190204Verpleegdag.47,380%
190205Verpleegdag klasse 3B.46,5719%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.2,1942%
34684Diagnostische duodenoscopie met behulp van fiberscoop, inclusief eventulele proefexcisie(s).1,489%
35584Diagnostische laparoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s).1,175%
39096Arteriepunctie door middel van een verblijfnaald voor registratie van de arteriŽle bloeddruk.14%
39775Duplex bloedvaten in extremiteiten.1,234%
80077Diagnostische puncties van niet palpabele afwijkingen of organen, onder echografische controle.1,53%
39832Bepaling van de alveolaire ventilatie en analyse van de ongelijkmatigheid van de ventilatie. Katapherometrie en capnografie vallen onder deze code.5,172%
80047Diagnostische puncties van niet palpabele afwijkingen of organen, onder CT-controle.12%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
34738Colonresectie, al dan niet met coecostomie, open procedure (zie 034739 voor endoscopisch).1,1652%
35512Proeflaparotomie.1,5133%
35024Anterior resectie van het rectosigmoid, al dan niet met coecostomie of tijdelijke anus praeternaturalis, open procedure (zie 035025 voor endoscopisch).1,2414%
34752Aanleggen van een anus preaternaturalis na laparotomie bijvoorbeeld bij ileus of peritonitis, open procedure (zie 034753 voor endoscopisch).1,2512%
34638Dunne darmresectie, open procedure (zie 034639 voor endoscopisch).1,389%
34739Endoscopische colonresectie, al dan niet met coecostomie (zie 034738 voor open procedure).1,197%
35740Hernia cicatricialis, open procedure (zie 035741 voor laparoscopisch).1,247%
34796Ileostomie, open procedure (zie 034797 voor endoscopisch).1,136%
38853Behandeling van grote diepe abcessen zoals mastitis of pectoraal phlegmone, hand- en voetphlegmone, panaritium (uitsluitend met incisie en drainage), perianaal abces en peritonsillair abces.1,546%
34798Enterostomie, open procedure (zie 034799 voor endoscopisch).1,085%
34833Reconstructie anus praeternaturalis van het colon, intraperitoneaal.1,095%
34853Opheffen van een entero- of ileostomie, open procedure (zie 034854 voor laparoscopisch).1,14%
34489Interventiegastroscopie, diagnostiek en/of behandeling van bloedingen.1,224%
34531Gastro-enterostomie, open procedure (zie 034533 voor endoscopisch).14%
34850Opheffen van anus praeternaturalis door middel van colonresectie, waarna buikwandplastiek.1,114%
34808Entero-anastomose operatie, open procedure (zie 034809 voor endoscopisch).1,163%
36210Operatief aanleggen van een blaasfistel (suprapubische katheter).1,123%
34880Ileusoperatie zonder resectie of anastomose, open procedure (zie 034881 voor endoscopisch).1,33%
35025Endoscopische anterior resectie van het rectosigmoid, al dan niet met coecostomie of tijdelijke anus praeternaturalis (zie 035024 voor open procedure).1,143%
34832Overhechten darmperforatie, open procedure (zie 034835 voor laparoscopisch).1,153%
38942Klinische wondexcisie en wondtoilet. Onder wondexcisie en wondtoilet wordt verstaan locaalanesthesie, inspectie, reiniging, excisie en/of hechting van de wond(en).1,172%
34834Reconstructie anus praeternaturalis van het colon, extraperitoneaal.1,232%
38911Op.verw. gezwellen uitgaande van cutis, subcutis en/of onderhuids vet- en bindweefsel of verwijderen corpora aliena, inwendige metalen hechtingen, apparaat volgens Ton e.d. dmv excisie.1,32%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
33698Inbrengen centrale veneuze catheter of een navelcatheter bij pasgeborenen voor voeding of drukmeting.1,4320%
39680Perifeer infuus inbrengen.2,0518%
30563Een of meer epidurale injecties boven de eerste lumbale wervel.1,198%
39682Inbrengen voedingskatheter of centrale veneuze katheter niet gerelateerd aan een operatie.1,747%
87258Inbrengen maag- of duodenumsonde.1,636%
39090Algehele anesthesie bij specialistisch onderzoek en bij verrichtingen, waarvoor geen anesthesie staat vermeld.1,184%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.4,8678%
87042CT onderzoek van het abdomen, retroperitoneum, inclusief inbegrepen orale en/of rectale contraststof, met of onder toediening van een intraveneus contrastmiddel.2,4275%
87002Radiologisch buikoverzichtsonderzoek, liggend en/of staand, een of meerdere richtingen.1,9345%
87070Echografie van de buikorganen.1,7231%
85042CT onderzoek van de thorax, het hart en grote vaten inclusief inbrengen contrastmiddel.1,515%
80001Alleen doorlichten tijdens repositie fracturen of localisatie corpus alienum (waaronder rŲntgencontrole bij inbrengen pen in enkel, elleboog e.d., doorlichting op OK, bewusteloze ongevalspatiŽnten).1,217%
87511Radiologisch onderzoek dikke darm.1,266%
87111Radiologisch onderzoek slokdarm.1,454%
87411Radiologisch onderzoek dunne darm als zelfstandig onderzoek inclusief contrastvloeistof.1,44%
87090MRI abdomen.14%
81342CT onderzoek van de hersenen en/of schedel met of zonder intraveneus contrastmiddel.1,253%
87018Fistulografie van de buikwand, retroperitoneum.1,193%
39494Echografie van het hart.1,573%
85070Echografie van het hart en/of de thorax.12%
87211Radiologisch onderzoek maag en duodenum inclusief doorlichten van de slokdarm en inclusief dunne darm passage.1,052%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70442Natrium24,4994%
70443Kalium25,0394%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).24,5494%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling20,3793%
70419Kreatinine20,992%
70116Ureum18,7391%
70715Trombocyten tellen13,2890%
70689C-reactive proteinen (CRP)18,6789%
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.66,1484%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.39,8584%
74891ALAT, SGPT, Transaminase7,0783%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase7,0482%
74896Alkalische fosfatase7,1280%
70489ASAT, SGOT, transaminase6,4380%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk8,5178%
74802Albumine7,1873%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.8,0371%
70421Fosfaat7,8670%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)6,0768%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).7,5666%
70703Bezinkingssnelheid6,962%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.3,7159%
70469Magnesium7,2658%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed12,6655%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.3,6155%
70307Amylase3,4154%
70119Chloride6,6854%
74801Eiwit3,7551%
70718Differentiele telling (machinaal)4,7449%
70707Protrombinetijd7,8739%
70303Sediment1,9739%
72410O2-verzadiging van het arteriele bloed9,5438%
70460Triglyceriden4,437%
77371APTT, geactiveerde partiele tromboplastinetijd5,7335%
74895Kreatine-fosfokinase3,4635%
70468Melkzuur5,3133%
70717Differentiele telling (hand)3,2833%
76875Kruisproef, volledig (3 methoden)5,4629%
70706Protrombinetijd bij orale antistolling7,6825%
70424Alkali reserve10,0622%
70425Cholesterol, totaal2,5519%
72106Bloed, kwalitatief (tablet test)2,5914%
74151Lipase2,214%
74897CK-MB, kreatine-fosfokinase iso-enzym1,7411%
72601Antistoffen tegen specifiek humaan weefsel2,711%
70737Tromboplastinetijd, partieel8,6410%
74899Troponine, cardiale isovorm2,5910%
70496Osmolariteit29%
72649Ferritine1,289%
72573Thyrotrofine (TSH)1,369%
72630Carcino-embryonaal antigeen (CEA)1,569%
70487Fibrinogeen3,018%
70130Urinezuur1,87%
70716Reticulocyten tellen2,617%
70820BNP/NT-proBNP1,57%
76871Kruisproef in zout-albumine-milieu5,397%
72570Thyroxine (vrij T4)1,557%
70404Kreatinine klaring (of andere klaring)21,496%
70449Transferrine2,776%
70437IJzer1,16%
70714Eosinofielen tellen4,696%
72583Vitamine B12, cyanocobalamine1,085%
70108Diaceetzuur2,255%
70440Vitamine D (dihydroxycholecalciferol)1,225%
74763Kwantitatieve bepaling van een immunoglobuline, nefelometrisch14,284%
72582Foliumzuur1,184%
70407Methemoglobine, sulfhemoglobine, elk4,434%
74251Cholesterol, HDL1,44%
77434Fibrine/fibrinogeen degradatie produkten, kwantitatief1,74%
70483Ammoniak1,444%
70610Antistoffen, gebonden, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (directe Coombstest).2,753%
70738Trombinetijd3,253%
74803Myoglobine2,133%
74764Prealbumine3,883%
74962Colloid osmolaliteit (colloid osmotische druk)4,143%
77291Haptoglobine1,413%
71739Micro-albumine in urine2,463%
72646Parathormoon (PTH)1,293%
71511Vitamine B1, Thiamine1,433%
72623Carcinoom Antigeen (CA), elk1,713%
79010Bloedgroep erytrocytenserologie, bijzonder (CLB-B)3,332%
74065HbAlc12%
70445IJzerbindingscapaciteit1,172%
70208Amylase1,62%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch8,3263%
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk3,7759%
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch4,6558%
70507Resistentiebepaling kwantitatief m.b.v. MRC/Etest per antibioticum, bacteriologisch58,5452%
75044Bloedkweek (aeroob + anaeroob)4,751%
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch5,3249%
70505Resistentiebepaling kwalitatief m.b.v. diffusie-methode, bacteriologisch7,1430%
75041Kweekproef < 2 media, bacteriologisch3,9324%
75054Determinatie micro-organismen, mycologisch314%
70027Doelgerichte consultatie van ondersteunend specialist door poortspecialist bij al geopende DBC ivm direct patiŽnt gerelateerde vraagstelling, telefonisch of face-to-face, zonder aanwezigheid patiŽnt.3,511%
75051Kweekproef < 2 media, mycologisch3,411%
71137Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, bacteriologisch.1,7211%
70517Beta lactamase test1,528%
75052Kweekproef 2 - 3 media, mycologisch3,796%
70028Consult bij patiŽnt op verzoek van een ondersteunend specialist door een poortspecialist bij een al geopende DBC in verband met direct patiŽnt gerelateerde vraagstelling.1,645%
70004DNA-amplificatie, kwalitatief, handmatig1,64%
71141Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, virologisch.2,252%
70526Resistentiebepaling kwantitatief d.m.v. MRC/Etest per antibioticum, mycologisch5,672%
70643Immunodiffusie reactie5,52%
75053Kweekproef > 3 media, mycologisch2,82%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
50501Pathologisch-anatomisch (histologisch) onderzoek en overige cytodiagnostische onderzoeken.1,6174%
50503Immuno-pathologisch onderzoek.1,198%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
72893Antimicrobiele middelen, m.b.v. immunoassay4,0520%
72826Koolmonoxide, kwantitatief met identificatie in bloed3,327%
70827Zink3,686%
79992Huisbezoektarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken.24%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
193001Fysiotherapeutische behandeling.23,9746%
193012Enkelvoudige ergotherapie12,195%
193021Logopedie.94%
194162Intake face-to-face contact - medisch psycholoog1,873%
194163Behandelingscontact - medisch psycholoog.6,342%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190370Erytrocyten in SAGM, leukocyten verwijderd4,0631%
190489Overige kort-houdbare bloedproducten2,857%
190404Vers bevroren af plasma, leukocyten verwijderd, in Na-citraat1,715%
190371Erytrocyten in SAGM, leukocyten verwijderd, gesplitst22%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190142IC opnametoeslag groep 3. Wordt geregistreerd op de eerste IC behandeldag.3,832%
39673IC bespreking (per patiŽnt 1 maal te registreren).1,52%
190129IC consult. Intercollegiaal consult buiten de IC, spoed en niet-spoed.1,482%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.1,8656%
190016Spoedeisende hulp contact buiten de SEH afdeling, elders in het ziekenhuis.1,444%
38940Eenmalig traumatologisch consult zonder verwijzing en specialistische nabehandeling.1,092%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname1,9365%
39692Preassessment opname.1,5128%
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.1,9517%
290164Extramurale dieetadvisering (per kwartier).9,7311%
;