(bv: 149899017, 990061058, 990089006, 029299013, 991016022, 029099042, 131999133, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (119499060) met declaratienummer (15C571)

Operatie aan het spijsverteringskanaal (met behulp van scopie-apparatuur - met meer dan 28 verpleegligdagen) bij Een aandoening van het spijsverteringsstelsel


Prijs van: Operatie aan het spijsverteringskanaal (met behulp van scopie-apparatuur - met meer dan 28 verpleegligdagen) bij Een aandoening van het spijsverteringsstelselKenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 50 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 4 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 14 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 0,00
(Bron: Gemiddelde prijs 25 ziekenhuizen)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190013Herhaal-polikliniekbezoek.3,8968%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.1,5955%
190011Eerste polikliniekbezoek.1,2145%
190009Klinisch intercollegiaal consult.21,56%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190035Dagverpleging I.16%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190204Verpleegdag.52,9277%
190205Verpleegdag klasse 3B.4019%
190206Verpleegdag klasse 3C.383%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
34686Diagnostische endoscopie van het colon met behulp van flexibele endoscoop, eventueel inclusief biopten, poliepectomie of colonmanometrie.1,1968%
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.1,6942%
34690Diagnostische endoscopie alleen van het sigmoÔd met behulp van een flexibele endoscoop, inclusief eventuele biopten en poliepectomie.1,3142%
34684Diagnostische duodenoscopie met behulp van fiberscoop, inclusief eventulele proefexcisie(s).1,216%
39775Duplex bloedvaten in extremiteiten.110%
32480Diagnostische bronchoscopie, inclusief een of meerdere proefexcisies, curettage en/of afzuigen van materiaal voor cytologisch en/of pathologisch onderzoek.16%
39096Arteriepunctie door middel van een verblijfnaald voor registratie van de arteriŽle bloeddruk.1,824%
39774Duplex extracraniŽle halsvaten.13%
34693Rectoscopie of proctoscopie.23%
35584Diagnostische laparoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s).13%
80077Diagnostische puncties van niet palpabele afwijkingen of organen, onder echografische controle.13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
35512Proeflaparotomie.1,5745%
34752Aanleggen van een anus preaternaturalis na laparotomie bijvoorbeeld bij ileus of peritonitis, open procedure (zie 034753 voor endoscopisch).139%
34638Dunne darmresectie, open procedure (zie 034639 voor endoscopisch).1,2923%
34880Ileusoperatie zonder resectie of anastomose, open procedure (zie 034881 voor endoscopisch).1,5113%
34853Opheffen van een entero- of ileostomie, open procedure (zie 034854 voor laparoscopisch).1,310%
34796Ileostomie, open procedure (zie 034797 voor endoscopisch).110%
34808Entero-anastomose operatie, open procedure (zie 034809 voor endoscopisch).1,6810%
35740Hernia cicatricialis, open procedure (zie 035741 voor laparoscopisch).2,417%
34798Enterostomie, open procedure (zie 034799 voor endoscopisch).16%
34910Appendectomie, open procedure (zie 034911 voor laparoscopisch).16%
38942Klinische wondexcisie en wondtoilet. Onder wondexcisie en wondtoilet wordt verstaan locaalanesthesie, inspectie, reiniging, excisie en/of hechting van de wond(en).13%
34602Enterotomie bijvoorbeeld voor het verwijderen van een of meerdere poliepen of corpora aliena, open procedure (zie 034603 voor endoscopisch).13%
34633Beklemde breuk + darmresectie.13%
38823Verwijdering krammen na een epiphysiodese.13%
35122Operatie recidief fistula ani.13%
38853Behandeling van grote diepe abcessen zoals mastitis of pectoraal phlegmone, hand- en voetphlegmone, panaritium (uitsluitend met incisie en drainage), perianaal abces en peritonsillair abces.33%
34832Overhechten darmperforatie, open procedure (zie 034835 voor laparoscopisch).13%
35139Behandeling haemorrhoÔden door middel van manuele dilatatie onder narcose.33%
38911Op.verw. gezwellen uitgaande van cutis, subcutis en/of onderhuids vet- en bindweefsel of verwijderen corpora aliena, inwendige metalen hechtingen, apparaat volgens Ton e.d. dmv excisie.13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
33698Inbrengen centrale veneuze catheter of een navelcatheter bij pasgeborenen voor voeding of drukmeting.1,7335%
87258Inbrengen maag- of duodenumsonde.113%
39680Perifeer infuus inbrengen.213%
39941Tracheaspoeling en/of maagheveling.110%
30563Een of meer epidurale injecties boven de eerste lumbale wervel.1,437%
39682Inbrengen voedingskatheter of centrale veneuze katheter niet gerelateerd aan een operatie.23%
87078Abcesdrainage met echografie.13%
39445Injecties, met uitzondering van injecties ten behoeve van locale anesthesie.13%
39090Algehele anesthesie bij specialistisch onderzoek en bij verrichtingen, waarvoor geen anesthesie staat vermeld.4,083%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
87042CT onderzoek van het abdomen, retroperitoneum, inclusief inbegrepen orale en/of rectale contraststof, met of onder toediening van een intraveneus contrastmiddel.2,4880%
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.4,1377%
87002Radiologisch buikoverzichtsonderzoek, liggend en/of staand, een of meerdere richtingen.3,6252%
87070Echografie van de buikorganen.1,532%
85042CT onderzoek van de thorax, het hart en grote vaten inclusief inbrengen contrastmiddel.1,1719%
87511Radiologisch onderzoek dikke darm.1,2213%
80001Alleen doorlichten tijdens repositie fracturen of localisatie corpus alienum (waaronder rŲntgencontrole bij inbrengen pen in enkel, elleboog e.d., doorlichting op OK, bewusteloze ongevalspatiŽnten).110%
85000Radiologisch onderzoek thorax, doorlichting zonder opname.2,0110%
87090MRI abdomen.16%
81342CT onderzoek van de hersenen en/of schedel met of zonder intraveneus contrastmiddel.16%
89202Radiologisch onderzoek bekken, respectievelijk heupgewricht.13%
87411Radiologisch onderzoek dunne darm als zelfstandig onderzoek inclusief contrastvloeistof.13%
83042CT onderzoek van de wervelkolom.13%
89402Radiologisch onderzoek knie en/of onderbeen.13%
34383Endo-echografie.13%
120076Onderzoek naar bloedverlies in de tractus digestivus gedurende ťťn dag (091).13%
88090MRI bekken.13%
120501PET WB (whole body), oncologie.13%
89070Echografie onderste extremiteit.13%
87211Radiologisch onderzoek maag en duodenum inclusief doorlichten van de slokdarm en inclusief dunne darm passage.13%
82970Echografie van de schildklier en/of hals.13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70442Natrium22,5797%
70443Kalium22,5497%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).24,497%
70116Ureum16,7297%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling18,9197%
70715Trombocyten tellen13,797%
70489ASAT, SGOT, transaminase6,494%
70419Kreatinine19,3694%
74891ALAT, SGPT, Transaminase6,9894%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase7,0194%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.23,4693%
74896Alkalische fosfatase6,890%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk9,0587%
70689C-reactive proteinen (CRP)18,1784%
74802Albumine6,1684%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)6,0281%
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.54,4274%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.6,474%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).8,171%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.4,2865%
70421Fosfaat7,9664%
70469Magnesium6,1761%
70703Bezinkingssnelheid4,258%
70718Differentiele telling (machinaal)4,3458%
70119Chloride6,4558%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed7,8955%
74801Eiwit4,9555%
70307Amylase4,2455%
70707Protrombinetijd6,7552%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.5,1351%
70468Melkzuur3,7448%
70460Triglyceriden5,5448%
72410O2-verzadiging van het arteriele bloed5,0142%
74895Kreatine-fosfokinase3,3339%
70717Differentiele telling (hand)1,3635%
70303Sediment2,2735%
72630Carcino-embryonaal antigeen (CEA)1,1932%
70424Alkali reserve6,3529%
74151Lipase2,0129%
77371APTT, geactiveerde partiele tromboplastinetijd4,3726%
72573Thyrotrofine (TSH)123%
70425Cholesterol, totaal2,4323%
70706Protrombinetijd bij orale antistolling9,1423%
72649Ferritine2,0122%
72106Bloed, kwalitatief (tablet test)1,6619%
76875Kruisproef, volledig (3 methoden)4,519%
70437IJzer3,6819%
74897CK-MB, kreatine-fosfokinase iso-enzym1,416%
70449Transferrine4,0216%
72601Antistoffen tegen specifiek humaan weefsel3,2116%
70130Urinezuur1,513%
72570Thyroxine (vrij T4)113%
70737Tromboplastinetijd, partieel210%
70716Reticulocyten tellen1,6710%
70487Fibrinogeen2,6710%
72582Foliumzuur5,7110%
72583Vitamine B12, cyanocobalamine5,7110%
76871Kruisproef in zout-albumine-milieu7,56%
70310Morfologisch onderzoek van sputum, algemeen4,56%
74763Kwantitatieve bepaling van een immunoglobuline, nefelometrisch9,56%
70820BNP/NT-proBNP1,56%
70496Osmolariteit26%
74764Prealbumine36%
72571Trijoodthyronine (vrij T3)16%
77101Microscopie van punctaten (anders dan sternumpunctaat), standaard kleuring en beoordeling3,56%
70738Trombinetijd7,56%
70404Kreatinine klaring (of andere klaring)20,56%
72592Atrial natriuretic peptide (ANP).16%
70656Complement component (kwantitatieve bepaling)146%
79009Bloedstollingsfactoren, bijzonder (CLB-C)1,56%
70481Cellen tellen in liquor2,536%
70110Indican1,983%
72562Rh-LH belastingtest (= LH op 0-30-60 min).13%
70815Natrium en chloride in zweet (kwantitatief)13%
74804Glycoproteine, alfa-I-zure43%
72646Parathormoon (PTH)13%
72576Trijoodthyronine (T3)13%
77291Haptoglobine13%
70108Diaceetzuur43%
72604Bloedgroep bepalingen niet vallende onder ABO, rhesus (Duffy, Kell, etc.) per bloedgroep53%
79011Bloedgroep erytrocytenserologie, bijzonder (CLB-C)13%
70431Vitamine A13%
70714Eosinofielen tellen13%
70312Bloed (occult) in diverse materialen13%
74898Hydroxyboterzuur.dehydrogenase (HBDH).33%
72623Carcinoom Antigeen (CA), elk23%
70212Calcium in faeces.13%
71511Vitamine B1, Thiamine13%
77434Fibrine/fibrinogeen degradatie produkten, kwantitatief13%
74899Troponine, cardiale isovorm33%
72629Thyreoglobuline33%
79995INR-bepaling (incl. ordertarief)13%
77102Microscopie van punctaten, aanvullende specifieke kleuring: esterase, zure fosfatase, tartraat geremde zure fosfatase, sudan black, etc. inclusief beoordeling.13%
70483Ammoniak13%
71512Vitamine B6, Pyridoxine13%
70438Vitamine E13%
77571Proteine C activiteit23%
72501Cortisol13%
74962Colloid osmolaliteit (colloid osmotische druk)43%
70755Circulerend anticoagulans (lupus anticoagulans, antitromboplastine, antifosfolipiden), per anticoagulans.23%
72575Thyroxine (T4)13%
70440Vitamine D (dihydroxycholecalciferol)13%
74251Cholesterol, HDL13%
70407Methemoglobine, sulfhemoglobine, elk23%
70128Kreatine223%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch5,964%
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch3,6861%
70507Resistentiebepaling kwantitatief m.b.v. MRC/Etest per antibioticum, bacteriologisch32,2361%
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch3,8255%
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk3,4452%
75044Bloedkweek (aeroob + anaeroob)4,6351%
70505Resistentiebepaling kwalitatief m.b.v. diffusie-methode, bacteriologisch3,532%
75041Kweekproef < 2 media, bacteriologisch4,4132%
71137Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, bacteriologisch.1,1719%
70517Beta lactamase test210%
70004DNA-amplificatie, kwalitatief, handmatig56%
71105HBs antigeen26%
71122Antistoftiterstijging met behulp van neutralisatie (2 bepalingen)1,56%
70027Doelgerichte consultatie van ondersteunend specialist door poortspecialist bij al geopende DBC ivm direct patiŽnt gerelateerde vraagstelling, telefonisch of face-to-face, zonder aanwezigheid patiŽnt.1,56%
75052Kweekproef 2 - 3 media, mycologisch1,56%
71126Antistoffen, IgM tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay1,56%
70626Treponema pallidum haemagglutinatietest (TPHA)13%
75053Kweekproef > 3 media, mycologisch13%
70005RNA-amplificatie, kwalitatief13%
75054Determinatie micro-organismen, mycologisch13%
71141Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, virologisch.83%
71118Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay63%
70007DNA/RNA-analyse (bv. sequentie-bepaling of sub-typering).13%
75051Kweekproef < 2 media, mycologisch13%
70001Hybridisatie, geautomatiseerd43%
70028Consult bij patiŽnt op verzoek van een ondersteunend specialist door een poortspecialist bij een al geopende DBC in verband met direct patiŽnt gerelateerde vraagstelling.23%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
50501Pathologisch-anatomisch (histologisch) onderzoek en overige cytodiagnostische onderzoeken.1,9355%
50503Immuno-pathologisch onderzoek.2,9313%
50508Obductie ten behoeve van verzekeringsmaatschappijen uitgezonderd ziektekostenverzekeringsmaatschappijen.13%
50511Eenvoudige moleculaire diagnostiek - bepalingen op coupes met weefsel en/of cellen (o.a. CISH, ISH, FISH) en frequent aangevr. bepalingen van de aanw. van micro-org. (HPV, TBC, EBV, HSV, Bartonella).13%
50505Electronenmicroscopisch onderzoek.13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
72893Antimicrobiele middelen, m.b.v. immunoassay4,1423%
70827Zink5,4216%
74721Koper6,0410%
72891Antimicrobiele middelen, enkelvoudig, microbiologische bepaling.13%
72896Lithium73%
72826Koolmonoxide, kwantitatief met identificatie in bloed23%
79992Huisbezoektarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken.4,013%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
193001Fysiotherapeutische behandeling.20,3142%
194161Nieuwe inschrijving (verwijzing, registratie, informatie, dossier) - medisch psycholoog.110%
194163Behandelingscontact - medisch psycholoog.46%
194156Rapportage (brief, correspondentie, rapport)†- medisch psycholoog16%
194162Intake face-to-face contact - medisch psycholoog16%
194171Consultaties - overleg (inter)collegiaal - medisch psycholoog43%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190370Erytrocyten in SAGM, leukocyten verwijderd4,5541%
190489Overige kort-houdbare bloedproducten13,57%
190404Vers bevroren af plasma, leukocyten verwijderd, in Na-citraat37%
190422Aferese trombocyten, leukocyten verwijderd, bestraald, in ACD-A, gesplitst, 75 ml14%
190371Erytrocyten in SAGM, leukocyten verwijderd, gesplitst14%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
191543Caspofungine, per toedieningeenheid van 1 mg bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel dure geneesmiddelen.13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.1,6471%
38940Eenmalig traumatologisch consult zonder verwijzing en specialistische nabehandeling.13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname1,9461%
39692Preassessment opname.1,4820%
290164Extramurale dieetadvisering (per kwartier).3,7513%
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.16%
190034Afwezigheidsdag13%
39691Preassessment dagopname.13%
;