(bv: 199299095, 979004014, 069599052, 029099052, 140301039, 990061047, 219899033, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (119499063) met declaratienummer (15C574)

Operatie aan het spijsverteringskanaal (Met verpleegligdagen) bij Een aandoening van het spijsverteringsstelsel


Prijs van: Operatie aan het spijsverteringskanaal (Met verpleegligdagen) bij Een aandoening van het spijsverteringsstelselKenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 45 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 3 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 122 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 0,00
(Bron: Gemiddelde prijs 25 ziekenhuizen)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190013Herhaal-polikliniekbezoek.2,6762%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.1,6634%
190011Eerste polikliniekbezoek.1,2329%
190009Klinisch intercollegiaal consult.3,917%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190204Verpleegdag.42,8281%
190205Verpleegdag klasse 3B.54,6519%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.1,7539%
34684Diagnostische duodenoscopie met behulp van fiberscoop, inclusief eventulele proefexcisie(s).1,236%
39096Arteriepunctie door middel van een verblijfnaald voor registratie van de arteriŽle bloeddruk.1,574%
80077Diagnostische puncties van niet palpabele afwijkingen of organen, onder echografische controle.1,173%
35584Diagnostische laparoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s).13%
39775Duplex bloedvaten in extremiteiten.1,22%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
35512Proeflaparotomie.1,4142%
34638Dunne darmresectie, open procedure (zie 034639 voor endoscopisch).1,3530%
34880Ileusoperatie zonder resectie of anastomose, open procedure (zie 034881 voor endoscopisch).1,2822%
34752Aanleggen van een anus preaternaturalis na laparotomie bijvoorbeeld bij ileus of peritonitis, open procedure (zie 034753 voor endoscopisch).1,0617%
34796Ileostomie, open procedure (zie 034797 voor endoscopisch).1,0911%
34808Entero-anastomose operatie, open procedure (zie 034809 voor endoscopisch).1,2511%
34853Opheffen van een entero- of ileostomie, open procedure (zie 034854 voor laparoscopisch).1,1211%
35740Hernia cicatricialis, open procedure (zie 035741 voor laparoscopisch).1,137%
34832Overhechten darmperforatie, open procedure (zie 034835 voor laparoscopisch).1,186%
38853Behandeling van grote diepe abcessen zoals mastitis of pectoraal phlegmone, hand- en voetphlegmone, panaritium (uitsluitend met incisie en drainage), perianaal abces en peritonsillair abces.1,285%
34798Enterostomie, open procedure (zie 034799 voor endoscopisch).1,15%
38942Klinische wondexcisie en wondtoilet. Onder wondexcisie en wondtoilet wordt verstaan locaalanesthesie, inspectie, reiniging, excisie en/of hechting van de wond(en).4,884%
33605Inbrengen van een port-a-cath systeem.1,283%
34910Appendectomie, open procedure (zie 034911 voor laparoscopisch).1,493%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
33698Inbrengen centrale veneuze catheter of een navelcatheter bij pasgeborenen voor voeding of drukmeting.1,2719%
39680Perifeer infuus inbrengen.2,3517%
39682Inbrengen voedingskatheter of centrale veneuze katheter niet gerelateerd aan een operatie.1,510%
30563Een of meer epidurale injecties boven de eerste lumbale wervel.1,336%
87258Inbrengen maag- of duodenumsonde.1,645%
39090Algehele anesthesie bij specialistisch onderzoek en bij verrichtingen, waarvoor geen anesthesie staat vermeld.2,845%
39445Injecties, met uitzondering van injecties ten behoeve van locale anesthesie.2,463%
39941Tracheaspoeling en/of maagheveling.12%
32075Behandeling van een neusbloeding door middel van een Bellocq-tamponade.1,572%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.3,8584%
87042CT onderzoek van het abdomen, retroperitoneum, inclusief inbegrepen orale en/of rectale contraststof, met of onder toediening van een intraveneus contrastmiddel.1,8269%
87002Radiologisch buikoverzichtsonderzoek, liggend en/of staand, een of meerdere richtingen.2,4563%
87070Echografie van de buikorganen.1,6628%
85042CT onderzoek van de thorax, het hart en grote vaten inclusief inbrengen contrastmiddel.1,0813%
87511Radiologisch onderzoek dikke darm.1,147%
87411Radiologisch onderzoek dunne darm als zelfstandig onderzoek inclusief contrastvloeistof.1,126%
85000Radiologisch onderzoek thorax, doorlichting zonder opname.1,245%
80001Alleen doorlichten tijdens repositie fracturen of localisatie corpus alienum (waaronder rŲntgencontrole bij inbrengen pen in enkel, elleboog e.d., doorlichting op OK, bewusteloze ongevalspatiŽnten).1,184%
87090MRI abdomen.1,214%
84070Echografie van de bovenste extremiteiten.1,673%
82970Echografie van de schildklier en/of hals.1,22%
89070Echografie onderste extremiteit.1,22%
81342CT onderzoek van de hersenen en/of schedel met of zonder intraveneus contrastmiddel.1,42%
87111Radiologisch onderzoek slokdarm.1,632%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70443Kalium23,9195%
70442Natrium23,4595%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).22,3295%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling17,7594%
70116Ureum17,8494%
70419Kreatinine20,5993%
70715Trombocyten tellen12,4490%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.28,3587%
70689C-reactive proteinen (CRP)16,2787%
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.49,2184%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase7,2383%
74891ALAT, SGPT, Transaminase7,0882%
74896Alkalische fosfatase7,1682%
74802Albumine6,3681%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk8,1181%
70489ASAT, SGOT, transaminase6,3181%
70421Fosfaat7,3474%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.7,0172%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)5,1170%
70469Magnesium6,0570%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.4,4768%
70703Bezinkingssnelheid6,2265%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).5,8863%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed9,9159%
70119Chloride6,3457%
70307Amylase3,3955%
74801Eiwit3,6354%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.3,6254%
70718Differentiele telling (machinaal)3,8853%
70460Triglyceriden4,7747%
70468Melkzuur5,0142%
72410O2-verzadiging van het arteriele bloed7,0641%
70707Protrombinetijd5,7240%
70717Differentiele telling (hand)3,5336%
74895Kreatine-fosfokinase2,3635%
70303Sediment2,0935%
77371APTT, geactiveerde partiele tromboplastinetijd3,5330%
70706Protrombinetijd bij orale antistolling7,0128%
70424Alkali reserve11,6828%
76875Kruisproef, volledig (3 methoden)5,0423%
70425Cholesterol, totaal3,1222%
74151Lipase3,0518%
72573Thyrotrofine (TSH)1,2214%
72583Vitamine B12, cyanocobalamine1,6113%
72106Bloed, kwalitatief (tablet test)2,2313%
70130Urinezuur1,7113%
72601Antistoffen tegen specifiek humaan weefsel2,1812%
74897CK-MB, kreatine-fosfokinase iso-enzym1,5412%
74899Troponine, cardiale isovorm2,0911%
72649Ferritine1,4711%
70449Transferrine2,1711%
70487Fibrinogeen2,3811%
72582Foliumzuur1,711%
70437IJzer1,810%
70496Osmolariteit2,2910%
70737Tromboplastinetijd, partieel4,8910%
70404Kreatinine klaring (of andere klaring)19,348%
72570Thyroxine (vrij T4)1,198%
70820BNP/NT-proBNP1,47%
70738Trombinetijd7,457%
74764Prealbumine2,797%
70716Reticulocyten tellen4,987%
74763Kwantitatieve bepaling van een immunoglobuline, nefelometrisch13,866%
72630Carcino-embryonaal antigeen (CEA)1,176%
70714Eosinofielen tellen3,75%
70108Diaceetzuur1,134%
70110Indican1,254%
70407Methemoglobine, sulfhemoglobine, elk3,754%
70610Antistoffen, gebonden, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (directe Coombstest).1,514%
70483Ammoniak1,394%
72604Bloedgroep bepalingen niet vallende onder ABO, rhesus (Duffy, Kell, etc.) per bloedgroep4,743%
76871Kruisproef in zout-albumine-milieu73%
70310Morfologisch onderzoek van sputum, algemeen2,833%
74962Colloid osmolaliteit (colloid osmotische druk)4,613%
70704Bloedingstijd14,263%
70440Vitamine D (dihydroxycholecalciferol)1,473%
70614CDE fenotypering (rhesusfactor, subtypering).1,82%
77434Fibrine/fibrinogeen degradatie produkten, kwantitatief1,62%
70481Cellen tellen in liquor1,42%
72646Parathormoon (PTH)12%
77291Haptoglobine1,22%
74251Cholesterol, HDL1,222%
71511Vitamine B1, Thiamine1,422%
71512Vitamine B6, Pyridoxine1,422%
77433Fibrine/fibrinogeen degradatie produkten (FDP) D-dimeertest, semikwantitatief1,862%
70732Bloedstollingsfactor V2,272%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch7,2572%
70507Resistentiebepaling kwantitatief m.b.v. MRC/Etest per antibioticum, bacteriologisch42,0663%
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk3,1462%
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch4,6161%
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch3,4759%
75044Bloedkweek (aeroob + anaeroob)4,1548%
70505Resistentiebepaling kwalitatief m.b.v. diffusie-methode, bacteriologisch5,4536%
75041Kweekproef < 2 media, bacteriologisch2,431%
75054Determinatie micro-organismen, mycologisch2,314%
71137Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, bacteriologisch.1,5914%
70027Doelgerichte consultatie van ondersteunend specialist door poortspecialist bij al geopende DBC ivm direct patiŽnt gerelateerde vraagstelling, telefonisch of face-to-face, zonder aanwezigheid patiŽnt.2,513%
75051Kweekproef < 2 media, mycologisch1,9611%
70517Beta lactamase test1,878%
70004DNA-amplificatie, kwalitatief, handmatig5,887%
71141Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, virologisch.10,796%
70005RNA-amplificatie, kwalitatief2,915%
75052Kweekproef 2 - 3 media, mycologisch2,134%
70003DNA-amplificatie, kwalitatief, geautomatiseerd3,884%
70028Consult bij patiŽnt op verzoek van een ondersteunend specialist door een poortspecialist bij een al geopende DBC in verband met direct patiŽnt gerelateerde vraagstelling.1,293%
70526Resistentiebepaling kwantitatief d.m.v. MRC/Etest per antibioticum, mycologisch2,783%
71012Virologisch onderzoek door middel van celkweek 2 - 3 media1,963%
71118Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay3,943%
70620L-agglutinatie1,373%
71105HBs antigeen1,153%
71126Antistoffen, IgM tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay3,512%
71125Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. IF2,432%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
50501Pathologisch-anatomisch (histologisch) onderzoek en overige cytodiagnostische onderzoeken.1,5941%
50503Immuno-pathologisch onderzoek.1,275%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
72893Antimicrobiele middelen, m.b.v. immunoassay3,5511%
70827Zink2,779%
72826Koolmonoxide, kwantitatief met identificatie in bloed3,664%
74721Koper2,64%
79992Huisbezoektarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken.3,884%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
193001Fysiotherapeutische behandeling.20,5337%
193003Kinderfysiotherapie10,844%
193012Enkelvoudige ergotherapie5,433%
193021Logopedie.8,42%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190370Erytrocyten in SAGM, leukocyten verwijderd3,8328%
190489Overige kort-houdbare bloedproducten4,365%
190404Vers bevroren af plasma, leukocyten verwijderd, in Na-citraat1,433%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190129IC consult. Intercollegiaal consult buiten de IC, spoed en niet-spoed.1,293%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.1,7556%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname1,6957%
39692Preassessment opname.1,3515%
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.1,9515%
290164Extramurale dieetadvisering (per kwartier).9,418%
190034Afwezigheidsdag2,133%
39678Transport patiŽnt buiten het OK-complex.12%
;