(bv: 131999100, 099699041, 079599010, 991416007, 990026015, 029699010, 099899022, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (119499072) met declaratienummer (15E327)

Meer dan 28 verpleegligdagen bij Een aandoening van het spijsverteringsstelsel


Prijs van: Meer dan 28 verpleegligdagen bij Een aandoening van het spijsverteringsstelselKenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 40 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 2 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 172 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 20 345,00
(Bron: DBC Onderhoud, opendisdata.nl)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.1,5941%
190013Herhaal-polikliniekbezoek.2,6738%
190011Eerste polikliniekbezoek.1,1435%
190009Klinisch intercollegiaal consult.4,626%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190035Dagverpleging I.1,475%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190204Verpleegdag.40,282%
190205Verpleegdag klasse 3B.42,4816%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.1,8344%
34686Diagnostische endoscopie van het colon met behulp van flexibele endoscoop, eventueel inclusief biopten, poliepectomie of colonmanometrie.1,2726%
34684Diagnostische duodenoscopie met behulp van fiberscoop, inclusief eventulele proefexcisie(s).1,6719%
34690Diagnostische endoscopie alleen van het sigmoÔd met behulp van een flexibele endoscoop, inclusief eventuele biopten en poliepectomie.1,2715%
80077Diagnostische puncties van niet palpabele afwijkingen of organen, onder echografische controle.1,056%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39680Perifeer infuus inbrengen.1,6616%
33698Inbrengen centrale veneuze catheter of een navelcatheter bij pasgeborenen voor voeding of drukmeting.1,296%
87258Inbrengen maag- of duodenumsonde.1,35%
39682Inbrengen voedingskatheter of centrale veneuze katheter niet gerelateerd aan een operatie.1,33%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.2,771%
87042CT onderzoek van het abdomen, retroperitoneum, inclusief inbegrepen orale en/of rectale contraststof, met of onder toediening van een intraveneus contrastmiddel.1,7556%
87002Radiologisch buikoverzichtsonderzoek, liggend en/of staand, een of meerdere richtingen.2,3349%
87070Echografie van de buikorganen.1,4441%
85042CT onderzoek van de thorax, het hart en grote vaten inclusief inbrengen contrastmiddel.1,1415%
87090MRI abdomen.1,226%
87511Radiologisch onderzoek dikke darm.1,324%
89602Radiologisch onderzoek enkel en/of voet(wortel) en/of tenen.1,273%
120501PET WB (whole body), oncologie.1,093%
83302Radiologisch onderzoek lumbosacrale wervelkolom inclusief overzichtsopname sacroiliacale gewrichten.13%
89070Echografie onderste extremiteit.1,323%
87411Radiologisch onderzoek dunne darm als zelfstandig onderzoek inclusief contrastvloeistof.1,13%
80001Alleen doorlichten tijdens repositie fracturen of localisatie corpus alienum (waaronder rŲntgencontrole bij inbrengen pen in enkel, elleboog e.d., doorlichting op OK, bewusteloze ongevalspatiŽnten).1,23%
84602Radiologisch onderzoek pols en/of hand en/of vingers.1,442%
87111Radiologisch onderzoek slokdarm.1,112%
81342CT onderzoek van de hersenen en/of schedel met of zonder intraveneus contrastmiddel.12%
89202Radiologisch onderzoek bekken, respectievelijk heupgewricht.1,452%
39494Echografie van het hart.1,132%
89402Radiologisch onderzoek knie en/of onderbeen.1,192%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling12,9989%
70442Natrium16,3189%
70443Kalium16,5289%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).16,4489%
70419Kreatinine15,4889%
70715Trombocyten tellen1187%
70116Ureum13,0987%
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.38,7785%
70689C-reactive proteinen (CRP)12,5585%
74896Alkalische fosfatase6,3585%
74891ALAT, SGPT, Transaminase6,4885%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase6,483%
70489ASAT, SGOT, transaminase6,3283%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)5,5181%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.21,281%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk7,5280%
74802Albumine6,2576%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.5,5270%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.3,4660%
70718Differentiele telling (machinaal)4,1556%
70703Bezinkingssnelheid4,2952%
74801Eiwit3,349%
70421Fosfaat6,6148%
70307Amylase2,843%
70469Magnesium6,2942%
70303Sediment2,0540%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed4,3839%
70119Chloride3,5337%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.3,1437%
70707Protrombinetijd5,8937%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).5,1736%
74895Kreatine-fosfokinase2,2236%
70717Differentiele telling (hand)3,832%
72649Ferritine1,4829%
72410O2-verzadiging van het arteriele bloed3,2928%
72583Vitamine B12, cyanocobalamine1,3427%
70468Melkzuur2,7525%
72582Foliumzuur1,2624%
72573Thyrotrofine (TSH)1,2824%
70437IJzer1,3722%
70706Protrombinetijd bij orale antistolling7,9622%
77371APTT, geactiveerde partiele tromboplastinetijd2,4921%
70449Transferrine1,3120%
70460Triglyceriden3,5319%
76875Kruisproef, volledig (3 methoden)3,9118%
72106Bloed, kwalitatief (tablet test)2,3218%
70424Alkali reserve4,3517%
70716Reticulocyten tellen4,0515%
70425Cholesterol, totaal2,3815%
72570Thyroxine (vrij T4)1,413%
72601Antistoffen tegen specifiek humaan weefsel2,0411%
74151Lipase2,5111%
70820BNP/NT-proBNP1,5910%
74899Troponine, cardiale isovorm2,0510%
74897CK-MB, kreatine-fosfokinase iso-enzym1,6310%
70130Urinezuur1,6110%
70714Eosinofielen tellen4,3310%
70496Osmolariteit1,869%
72630Carcino-embryonaal antigeen (CEA)1,069%
70737Tromboplastinetijd, partieel3,718%
77291Haptoglobine1,27%
74251Cholesterol, HDL2,427%
70440Vitamine D (dihydroxycholecalciferol)1,347%
74763Kwantitatieve bepaling van een immunoglobuline, nefelometrisch4,876%
72623Carcinoom Antigeen (CA), elk1,76%
70445IJzerbindingscapaciteit1,916%
70404Kreatinine klaring (of andere klaring)9,816%
74335Electroforetisch diagram in diverse media, eventueel met speciale kleuringen, met (relatief) kwantitatieve bepaling der fracties, eventueel inclusief totaal eiwitbepaling.1,146%
70476Immunoglobuline, elk2,455%
71511Vitamine B1, Thiamine1,125%
74065HbAlc1,475%
70108Diaceetzuur2,795%
70693Anti-nucleaire factor (ANF)1,384%
72646Parathormoon (PTH)1,134%
70487Fibrinogeen2,144%
71739Micro-albumine in urine2,313%
70310Morfologisch onderzoek van sputum, algemeen1,853%
70407Methemoglobine, sulfhemoglobine, elk6,623%
72501Cortisol1,673%
70110Indican2,583%
70483Ammoniak1,53%
71512Vitamine B6, Pyridoxine1,043%
74336Immuno-electroforese met antiserum, inclusief eventuele determinatie2,363%
77451Antitrombine III activiteit1,273%
70213Vet (vetten, vetzuren, droge stof), kwantitatief1,553%
72621Prostaatspecifiek antigeen (PSA)1,273%
70208Amylase83%
74064Geglyceerde hemoglobine1,73%
70738Trombinetijd4,83%
79003Antistoffen tegen weefselantigenen, bijzonder (CLB-B)2,112%
79005Auto-immuunziekten, overige, bijzonder (CLB-C)1,672%
70206Vertering, kwalitatief1,562%
72631Alfa-foetoproteine (AFP)12%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch2,8555%
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch4,1550%
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk2,4150%
75044Bloedkweek (aeroob + anaeroob)4,1745%
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch3,141%
70507Resistentiebepaling kwantitatief m.b.v. MRC/Etest per antibioticum, bacteriologisch22,7339%
75041Kweekproef < 2 media, bacteriologisch3,1734%
71137Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, bacteriologisch.2,9633%
70505Resistentiebepaling kwalitatief m.b.v. diffusie-methode, bacteriologisch5,0220%
70004DNA-amplificatie, kwalitatief, handmatig2,6311%
70005RNA-amplificatie, kwalitatief1,949%
71118Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay3,328%
71141Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, virologisch.3,528%
70003DNA-amplificatie, kwalitatief, geautomatiseerd2,367%
75054Determinatie micro-organismen, mycologisch1,357%
71126Antistoffen, IgM tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay2,186%
70027Doelgerichte consultatie van ondersteunend specialist door poortspecialist bij al geopende DBC ivm direct patiŽnt gerelateerde vraagstelling, telefonisch of face-to-face, zonder aanwezigheid patiŽnt.2,666%
70001Hybridisatie, geautomatiseerd9,056%
70901Microscopisch onderzoek op parasieten (uitstrijkje, dikke druppel, eosine, jodium, elk).1,816%
71105HBs antigeen1,595%
70913Wormeieren (concentratie)1,134%
70914Protozoaire cysten (concentratie)1,294%
71143Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, parasitologisch.2,853%
75051Kweekproef < 2 media, mycologisch1,233%
71144Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay (m.u.v. HBs ag), infectieserologisch.2,083%
71122Antistoftiterstijging met behulp van neutralisatie (2 bepalingen)1,923%
75052Kweekproef 2 - 3 media, mycologisch1,733%
70517Beta lactamase test1,553%
70503Kweekproef op tuberculose1,63%
70588Microscopisch onderzoek op tuberculose (Ziehl-Neelsen of gelijkwaardige methode)1,73%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
50501Pathologisch-anatomisch (histologisch) onderzoek en overige cytodiagnostische onderzoeken.1,829%
50503Immuno-pathologisch onderzoek.1,588%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
79992Huisbezoektarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken.3,246%
72893Antimicrobiele middelen, m.b.v. immunoassay2,865%
72826Koolmonoxide, kwantitatief met identificatie in bloed7,733%
70827Zink2,442%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
193001Fysiotherapeutische behandeling.16,8134%
193021Logopedie.3,63%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190370Erytrocyten in SAGM, leukocyten verwijderd4,921%
190404Vers bevroren af plasma, leukocyten verwijderd, in Na-citraat2,42%
190489Overige kort-houdbare bloedproducten15,62%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.1,6763%
38940Eenmalig traumatologisch consult zonder verwijzing en specialistische nabehandeling.1,43%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname1,7772%
290164Extramurale dieetadvisering (per kwartier).10,147%
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.2,387%
39692Preassessment opname.1,093%
190034Afwezigheidsdag23%
;