(bv: 069899238, 060301002, 099799013, 179799049, 029199215, 131999208, 129999026, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (119599013) met declaratienummer (15C595)

Operatie (Met meer dan 28 verpleegligdagen) bij Een aandoening van de blinde darm of het buikvlies


Prijs van: Operatie (Met meer dan 28 verpleegligdagen) bij Een aandoening van de blinde darm of het buikvliesKenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 54 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 3 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 34 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 0,00
(Bron: Gemiddelde prijs 25 ziekenhuizen)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190013Herhaal-polikliniekbezoek.2,8858%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.2,1445%
190011Eerste polikliniekbezoek.1,3739%
190009Klinisch intercollegiaal consult.13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190204Verpleegdag.51,3880%
190205Verpleegdag klasse 3B.62,6920%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.2,2852%
80077Diagnostische puncties van niet palpabele afwijkingen of organen, onder echografische controle.1,1814%
39096Arteriepunctie door middel van een verblijfnaald voor registratie van de arteriŽle bloeddruk.1,668%
39831Het inbrengen van een verblijfnaald ter verkrijging van arterieel bloed voor onderzoek naar pO2 en pCO2 in rust en tijdens inspanning, zonodig ook na inademen van zuurstof.1,178%
34684Diagnostische duodenoscopie met behulp van fiberscoop, inclusief eventulele proefexcisie(s).1,456%
35584Diagnostische laparoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s).1,334%
34693Rectoscopie of proctoscopie.13%
39832Bepaling van de alveolaire ventilatie en analyse van de ongelijkmatigheid van de ventilatie. Katapherometrie en capnografie vallen onder deze code.33%
34483Diagnostische gastroscopie met behulp van fiberscoop inclusief eventuele proefexcisie(s) en operatieve endoscopie.1,53%
34686Diagnostische endoscopie van het colon met behulp van flexibele endoscoop, eventueel inclusief biopten, poliepectomie of colonmanometrie.13%
34690Diagnostische endoscopie alleen van het sigmoÔd met behulp van een flexibele endoscoop, inclusief eventuele biopten en poliepectomie.13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
34738Colonresectie, al dan niet met coecostomie, open procedure (zie 034739 voor endoscopisch).1,1149%
35512Proeflaparotomie.1,9947%
34638Dunne darmresectie, open procedure (zie 034639 voor endoscopisch).1,2743%
38853Behandeling van grote diepe abcessen zoals mastitis of pectoraal phlegmone, hand- en voetphlegmone, panaritium (uitsluitend met incisie en drainage), perianaal abces en peritonsillair abces.1,1111%
35740Hernia cicatricialis, open procedure (zie 035741 voor laparoscopisch).1,1310%
34796Ileostomie, open procedure (zie 034797 voor endoscopisch).1,2510%
34798Enterostomie, open procedure (zie 034799 voor endoscopisch).19%
34910Appendectomie, open procedure (zie 034911 voor laparoscopisch).18%
34880Ileusoperatie zonder resectie of anastomose, open procedure (zie 034881 voor endoscopisch).16%
35024Anterior resectie van het rectosigmoid, al dan niet met coecostomie of tijdelijke anus praeternaturalis, open procedure (zie 035025 voor endoscopisch).16%
34808Entero-anastomose operatie, open procedure (zie 034809 voor endoscopisch).1,46%
38942Klinische wondexcisie en wondtoilet. Onder wondexcisie en wondtoilet wordt verstaan locaalanesthesie, inspectie, reiniging, excisie en/of hechting van de wond(en).1,296%
34739Endoscopische colonresectie, al dan niet met coecostomie (zie 034738 voor open procedure).1,255%
34834Reconstructie anus praeternaturalis van het colon, extraperitoneaal.1,255%
34853Opheffen van een entero- of ileostomie, open procedure (zie 034854 voor laparoscopisch).15%
34832Overhechten darmperforatie, open procedure (zie 034835 voor laparoscopisch).1,15%
34752Aanleggen van een anus preaternaturalis na laparotomie bijvoorbeeld bij ileus of peritonitis, open procedure (zie 034753 voor endoscopisch).1,15%
34564Overhechting maagperforatie, open procedure (zie 034566 voor endoscopisch).13%
38941Poliklinische wondexcisie en wondtoilet zonder verwijzing. Onder wondexcisie en wondtoilet wordt verstaan locaalanesthesie, inspectie, reiniging, excisie en/of hechting van de wond(en).2,53%
34612Resectie meckel's divertikel, inclusief eventuele appendectomie, open procedure (zie 034613 voor endoscopisch).13%
34852Opheffen van een entero- of ileostomie.13%
38943Poliklinische wondexcisie en wondtoilet na verwijzing. Onder wondexcisie en wondtoilet wordt verstaan locaalanesthesie, inspectie, reiniging, excisie en/of hechting van de wond(en).2,53%
35350Cholecystectomie.13%
30564Epidurale of subarachnoidale injecties van een neurolytische vloeistof.13%
38911Op.verw. gezwellen uitgaande van cutis, subcutis en/of onderhuids vet- en bindweefsel of verwijderen corpora aliena, inwendige metalen hechtingen, apparaat volgens Ton e.d. dmv excisie.13%
35355Cholecystectomie per laparoscoop, inclusief eventueel peroperatief te verrichten cholangiogram.13%
34489Interventiegastroscopie, diagnostiek en/of behandeling van bloedingen.13%
38912Operatieve verwijdering van gezwellen, corpora aliena en dergelijke, uitgaande van of zich bevindende in dieper liggende structuren dan in code 038911 is omschreven.13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
33698Inbrengen centrale veneuze catheter of een navelcatheter bij pasgeborenen voor voeding of drukmeting.1,827%
39680Perifeer infuus inbrengen.1,9216%
87258Inbrengen maag- of duodenumsonde.1,6310%
30563Een of meer epidurale injecties boven de eerste lumbale wervel.1,46%
39445Injecties, met uitzondering van injecties ten behoeve van locale anesthesie.1,516%
39090Algehele anesthesie bij specialistisch onderzoek en bij verrichtingen, waarvoor geen anesthesie staat vermeld.14%
87078Abcesdrainage met echografie.14%
87658Drainageprocedure galblaas of galwegen, met rŲntgen.13%
39755Analyse van een 24-uurs electrocardiografie registratie.13,53%
38952Verwisselen wondbedekker t.b.v. vacuŁm therapie.1,842%
38953VacuŁm therapie bij wondbehandeling, inclusief initieel aanbrengen wondbedekker, klinisch, per dag.1,222%
39881Urologische behandeling dilataties en catheterisaties.1,222%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.4,7292%
87042CT onderzoek van het abdomen, retroperitoneum, inclusief inbegrepen orale en/of rectale contraststof, met of onder toediening van een intraveneus contrastmiddel.2,5189%
87002Radiologisch buikoverzichtsonderzoek, liggend en/of staand, een of meerdere richtingen.2,1456%
87070Echografie van de buikorganen.2,1233%
85042CT onderzoek van de thorax, het hart en grote vaten inclusief inbrengen contrastmiddel.1,2322%
87511Radiologisch onderzoek dikke darm.19%
87411Radiologisch onderzoek dunne darm als zelfstandig onderzoek inclusief contrastvloeistof.15%
89070Echografie onderste extremiteit.1,255%
82970Echografie van de schildklier en/of hals.1,674%
83042CT onderzoek van de wervelkolom.14%
84070Echografie van de bovenste extremiteiten.14%
81342CT onderzoek van de hersenen en/of schedel met of zonder intraveneus contrastmiddel.14%
87111Radiologisch onderzoek slokdarm.1,53%
86042CT onderzoek van de luchtwegen, met of zonder intraveneus contrastmiddel.13%
80001Alleen doorlichten tijdens repositie fracturen of localisatie corpus alienum (waaronder rŲntgencontrole bij inbrengen pen in enkel, elleboog e.d., doorlichting op OK, bewusteloze ongevalspatiŽnten).13%
80023Al dan niet selectief onderzoek via percutane arteriŽle catheterisatie.13%
120501PET WB (whole body), oncologie.13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70443Kalium32,5789%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling22,3589%
70442Natrium32,0489%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).31,3189%
70116Ureum21,7487%
70689C-reactive proteinen (CRP)19,0287%
70715Trombocyten tellen15,0986%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.37,8986%
70419Kreatinine25,386%
74891ALAT, SGPT, Transaminase9,2284%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase8,482%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk10,182%
70489ASAT, SGOT, transaminase8,0782%
74896Alkalische fosfatase9,1382%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)6,8779%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.10,8779%
70421Fosfaat9,4176%
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.77,1875%
74802Albumine8,9175%
70469Magnesium8,9374%
70119Chloride8,4567%
70307Amylase4,9466%
70703Bezinkingssnelheid6,2864%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.4,4663%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed15,0263%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).6,6461%
74801Eiwit4,4360%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.3,8556%
70468Melkzuur7,2253%
70707Protrombinetijd6,0551%
70718Differentiele telling (machinaal)5,5147%
77371APTT, geactiveerde partiele tromboplastinetijd10,0745%
72410O2-verzadiging van het arteriele bloed11,2442%
70460Triglyceriden4,4738%
74895Kreatine-fosfokinase3,2137%
70303Sediment1,9636%
70717Differentiele telling (hand)4,7435%
76875Kruisproef, volledig (3 methoden)7,8534%
70706Protrombinetijd bij orale antistolling8,6531%
70424Alkali reserve18,9130%
72106Bloed, kwalitatief (tablet test)2,1320%
72601Antistoffen tegen specifiek humaan weefsel1020%
70487Fibrinogeen1,9318%
70496Osmolariteit1,4318%
70425Cholesterol, totaal3,6715%
74151Lipase3,8715%
72649Ferritine2,613%
74897CK-MB, kreatine-fosfokinase iso-enzym1,713%
72573Thyrotrofine (TSH)1,613%
72570Thyroxine (vrij T4)1,5611%
70130Urinezuur1,6711%
72583Vitamine B12, cyanocobalamine1,8911%
70449Transferrine3,510%
72582Foliumzuur210%
70407Methemoglobine, sulfhemoglobine, elk19,2510%
70737Tromboplastinetijd, partieel2,6310%
70440Vitamine D (dihydroxycholecalciferol)1,299%
70714Eosinofielen tellen89%
70820BNP/NT-proBNP1,338%
70716Reticulocyten tellen7,678%
71511Vitamine B1, Thiamine18%
76871Kruisproef in zout-albumine-milieu5,838%
70404Kreatinine klaring (of andere klaring)206%
71512Vitamine B6, Pyridoxine16%
70437IJzer2,166%
70431Vitamine A15%
74803Myoglobine25%
74962Colloid osmolaliteit (colloid osmotische druk)5,255%
70110Indican2,755%
70212Calcium in faeces.2,485%
70310Morfologisch onderzoek van sputum, algemeen14%
77451Antitrombine III activiteit1,674%
70209Lipase14%
72604Bloedgroep bepalingen niet vallende onder ABO, rhesus (Duffy, Kell, etc.) per bloedgroep114%
77102Microscopie van punctaten, aanvullende specifieke kleuring: esterase, zure fosfatase, tartraat geremde zure fosfatase, sudan black, etc. inclusief beoordeling.1,334%
74065HbAlc14%
74764Prealbumine1,334%
70108Diaceetzuur34%
70614CDE fenotypering (rhesusfactor, subtypering).3,674%
70128Kreatine20,674%
79011Bloedgroep erytrocytenserologie, bijzonder (CLB-C)144%
72501Cortisol24%
72630Carcino-embryonaal antigeen (CEA)14%
70115Concentratie- en verdunningsproef, elk87,334%
77434Fibrine/fibrinogeen degradatie produkten, kwantitatief14%
74251Cholesterol, HDL1,334%
70206Vertering, kwalitatief14%
70483Ammoniak4,53%
78192Erytrocytenvolume583%
74899Troponine, cardiale isovorm13%
72621Prostaatspecifiek antigeen (PSA)13%
70438Vitamine E13%
72622Neuronspecifiek enolase (NSE)13%
72558hCG, beta-humaan choriongonadotrofine13%
74763Kwantitatieve bepaling van een immunoglobuline, nefelometrisch13,472%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch5,766%
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch8,5765%
70507Resistentiebepaling kwantitatief m.b.v. MRC/Etest per antibioticum, bacteriologisch39,3160%
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk4,2258%
75044Bloedkweek (aeroob + anaeroob)6,9752%
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch4,1947%
75041Kweekproef < 2 media, bacteriologisch2,5620%
70505Resistentiebepaling kwalitatief m.b.v. diffusie-methode, bacteriologisch10,7319%
70027Doelgerichte consultatie van ondersteunend specialist door poortspecialist bij al geopende DBC ivm direct patiŽnt gerelateerde vraagstelling, telefonisch of face-to-face, zonder aanwezigheid patiŽnt.4,4318%
75054Determinatie micro-organismen, mycologisch3,5114%
71137Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, bacteriologisch.1,713%
70003DNA-amplificatie, kwalitatief, geautomatiseerd2,338%
70517Beta lactamase test2,58%
70004DNA-amplificatie, kwalitatief, handmatig28%
70643Immunodiffusie reactie7,26%
75051Kweekproef < 2 media, mycologisch4,26%
70513MRC + MBC-bepaling per antibioticum8,26%
70028Consult bij patiŽnt op verzoek van een ondersteunend specialist door een poortspecialist bij een al geopende DBC in verband met direct patiŽnt gerelateerde vraagstelling.1,334%
71118Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay3,334%
71122Antistoftiterstijging met behulp van neutralisatie (2 bepalingen)1,334%
75052Kweekproef 2 - 3 media, mycologisch6,714%
70588Microscopisch onderzoek op tuberculose (Ziehl-Neelsen of gelijkwaardige methode)13%
71126Antistoffen, IgM tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay1,53%
70514Interactie MRC van twee antibiotica23%
71105HBs antigeen1,53%
71143Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, parasitologisch.13%
70524Microscopisch onderzoek (gekleurd of ongekleurd), elk, mycologisch3,53%
70005RNA-amplificatie, kwalitatief23%
70526Resistentiebepaling kwantitatief d.m.v. MRC/Etest per antibioticum, mycologisch7,53%
70001Hybridisatie, geautomatiseerd6,53%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
50501Pathologisch-anatomisch (histologisch) onderzoek en overige cytodiagnostische onderzoeken.1,5170%
50503Immuno-pathologisch onderzoek.1,3810%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
72893Antimicrobiele middelen, m.b.v. immunoassay4,2421%
72826Koolmonoxide, kwantitatief met identificatie in bloed21,869%
70827Zink2,334%
74721Koper33%
79993CLB-referentietarief.2,53%
72834Metalen (zwaar) kwalitatief en/of kwantitatief per element (uitgezonderd lood) met vlamloze AAS13%
72887Cardiaca, identificatie en/of kwantificatie, m.b.v. immunoassay3,53%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
193001Fysiotherapeutische behandeling.27,9338%
194161Nieuwe inschrijving (verwijzing, registratie, informatie, dossier) - medisch psycholoog.1,26%
193012Enkelvoudige ergotherapie15,976%
194156Rapportage (brief, correspondentie, rapport)†- medisch psycholoog1,255%
194162Intake face-to-face contact - medisch psycholoog1,255%
194171Consultaties - overleg (inter)collegiaal - medisch psycholoog1,255%
193022Eenmalig logopedisch onderzoek op medische indicatie2,53%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190370Erytrocyten in SAGM, leukocyten verwijderd5,0934%
190404Vers bevroren af plasma, leukocyten verwijderd, in Na-citraat2,48%
190371Erytrocyten in SAGM, leukocyten verwijderd, gesplitst2,335%
190389Trombocyten samengevoegd in PAS-II, leukocyten verwijderd, 5E25%
190489Overige kort-houdbare bloedproducten45%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190142IC opnametoeslag groep 3. Wordt geregistreerd op de eerste IC behandeldag.1,674%
190129IC consult. Intercollegiaal consult buiten de IC, spoed en niet-spoed.23%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.1,5160%
38940Eenmalig traumatologisch consult zonder verwijzing en specialistische nabehandeling.1,334%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname1,5666%
39692Preassessment opname.1,5921%
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.1,5416%
290164Extramurale dieetadvisering (per kwartier).15,813%
39678Transport patiŽnt buiten het OK-complex.14%
39675Coordinatie intensive care door anesthesioloog.1,53%
190034Afwezigheidsdag1,53%
;