(bv: 020110021, 990089041, 069899206, 029199041, 179799010, 990616043, 099499002, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (119599015) met declaratienummer (15C597)

Operatie (Met meer dan 28 verpleegligdagen) bij Een aandoening van de blinde darm of het buikvlies


Prijs van: Operatie (Met meer dan 28 verpleegligdagen) bij Een aandoening van de blinde darm of het buikvliesKenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 42 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 4 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 46 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 0,00
(Bron: Gemiddelde prijs 25 ziekenhuizen)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190013Herhaal-polikliniekbezoek.3,6470%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.1,9550%
190011Eerste polikliniekbezoek.1,3245%
190009Klinisch intercollegiaal consult.2,334%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190204Verpleegdag.42,0996%
190205Verpleegdag klasse 3B.43,334%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.1,5126%
35584Diagnostische laparoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s).1,178%
34690Diagnostische endoscopie alleen van het sigmoÔd met behulp van een flexibele endoscoop, inclusief eventuele biopten en poliepectomie.1,86%
34686Diagnostische endoscopie van het colon met behulp van flexibele endoscoop, eventueel inclusief biopten, poliepectomie of colonmanometrie.1,755%
34693Rectoscopie of proctoscopie.35%
39096Arteriepunctie door middel van een verblijfnaald voor registratie van de arteriŽle bloeddruk.2,864%
39843Bewakingstelemetrie.3,53%
34684Diagnostische duodenoscopie met behulp van fiberscoop, inclusief eventulele proefexcisie(s).13%
39830Het inbrengen van een verblijfnaald ter verkrijging van arterieel bloed voor onderzoek naar pO2, pH en pCO2 voor en tijdens inademen van zuurstof.13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
35512Proeflaparotomie.1,5154%
38853Behandeling van grote diepe abcessen zoals mastitis of pectoraal phlegmone, hand- en voetphlegmone, panaritium (uitsluitend met incisie en drainage), perianaal abces en peritonsillair abces.1,4434%
34910Appendectomie, open procedure (zie 034911 voor laparoscopisch).1,2118%
34911Endoscopische appendectomie (zie 034910 voor open procedure).1,113%
34880Ileusoperatie zonder resectie of anastomose, open procedure (zie 034881 voor endoscopisch).1,4411%
34752Aanleggen van een anus preaternaturalis na laparotomie bijvoorbeeld bij ileus of peritonitis, open procedure (zie 034753 voor endoscopisch).1,149%
35588Therapeutische laparoscopie, bv. ter opheffing van adhaesiolysis, verwijdering intra-abdominale cysten, endometriosen e.d. of doorsnijding pathologische strengvormingen abdomen of kleine bekken.1,097%
34900Operatie van appendiculair abces, open procedure (zie 034901 voor endoscopisch).1,26%
34832Overhechten darmperforatie, open procedure (zie 034835 voor laparoscopisch).15%
34564Overhechting maagperforatie, open procedure (zie 034566 voor endoscopisch).1,334%
38941Poliklinische wondexcisie en wondtoilet zonder verwijzing. Onder wondexcisie en wondtoilet wordt verstaan locaalanesthesie, inspectie, reiniging, excisie en/of hechting van de wond(en).23%
33605Inbrengen van een port-a-cath systeem.1,53%
39000Kleinere en/of weinig gecompliceerde transplantatie: kleiner dan 1% van het lichaamsoppervlak, niet in een functioneel gebied.13%
35740Hernia cicatricialis, open procedure (zie 035741 voor laparoscopisch).13%
38911Op.verw. gezwellen uitgaande van cutis, subcutis en/of onderhuids vet- en bindweefsel of verwijderen corpora aliena, inwendige metalen hechtingen, apparaat volgens Ton e.d. dmv excisie.13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39680Perifeer infuus inbrengen.2,1920%
33698Inbrengen centrale veneuze catheter of een navelcatheter bij pasgeborenen voor voeding of drukmeting.1,419%
87258Inbrengen maag- of duodenumsonde.1,46%
39090Algehele anesthesie bij specialistisch onderzoek en bij verrichtingen, waarvoor geen anesthesie staat vermeld.14%
39445Injecties, met uitzondering van injecties ten behoeve van locale anesthesie.1,674%
87078Abcesdrainage met echografie.14%
30563Een of meer epidurale injecties boven de eerste lumbale wervel.1,334%
39682Inbrengen voedingskatheter of centrale veneuze katheter niet gerelateerd aan een operatie.1,334%
39881Urologische behandeling dilataties en catheterisaties.14%
39941Tracheaspoeling en/of maagheveling.13%
87048Abcesdrainage met CT.13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
87042CT onderzoek van het abdomen, retroperitoneum, inclusief inbegrepen orale en/of rectale contraststof, met of onder toediening van een intraveneus contrastmiddel.2,5687%
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.3,9571%
87070Echografie van de buikorganen.2,4347%
87002Radiologisch buikoverzichtsonderzoek, liggend en/of staand, een of meerdere richtingen.2,642%
85042CT onderzoek van de thorax, het hart en grote vaten inclusief inbrengen contrastmiddel.1,113%
89070Echografie onderste extremiteit.1,149%
87090MRI abdomen.1,55%
85000Radiologisch onderzoek thorax, doorlichting zonder opname.15%
87411Radiologisch onderzoek dunne darm als zelfstandig onderzoek inclusief contrastvloeistof.1,334%
89090MRI heup(en)/ onderste extremiteit(en).13%
81342CT onderzoek van de hersenen en/of schedel met of zonder intraveneus contrastmiddel.13%
89202Radiologisch onderzoek bekken, respectievelijk heupgewricht.13%
87018Fistulografie van de buikwand, retroperitoneum.13%
87618Radiologisch onderzoek galwegen eventueel galblaas door drain.13%
87063Opspuiten abcesdrain met contrastmiddel.1,53%
80001Alleen doorlichten tijdens repositie fracturen of localisatie corpus alienum (waaronder rŲntgencontrole bij inbrengen pen in enkel, elleboog e.d., doorlichting op OK, bewusteloze ongevalspatiŽnten).1,53%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70419Kreatinine19,4296%
70442Natrium20,3996%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling19,996%
70443Kalium20,8396%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).20,2695%
70689C-reactive proteinen (CRP)18,5694%
70116Ureum14,8292%
70715Trombocyten tellen14,1490%
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.54,2485%
74891ALAT, SGPT, Transaminase6,0184%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.30,8782%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase5,9280%
70489ASAT, SGOT, transaminase5,3780%
74896Alkalische fosfatase5,9880%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk6,5378%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)4,8477%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.2,9272%
74802Albumine6,0766%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.2,7966%
70703Bezinkingssnelheid6,5962%
74801Eiwit3,8862%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.8,6861%
70307Amylase3,3360%
70718Differentiele telling (machinaal)4,258%
70469Magnesium5,0358%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).7,6156%
70421Fosfaat7,2353%
70717Differentiele telling (hand)3,5747%
70119Chloride6,1146%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed13,0543%
70303Sediment2,3543%
72410O2-verzadiging van het arteriele bloed11,8332%
70707Protrombinetijd4,4531%
77371APTT, geactiveerde partiele tromboplastinetijd5,2928%
74151Lipase2,2427%
74895Kreatine-fosfokinase4,0525%
70468Melkzuur8,5324%
72106Bloed, kwalitatief (tablet test)2,7622%
70460Triglyceriden2,9721%
70424Alkali reserve11,9921%
76875Kruisproef, volledig (3 methoden)619%
72601Antistoffen tegen specifiek humaan weefsel1,8214%
72583Vitamine B12, cyanocobalamine1,313%
70437IJzer1,513%
72573Thyrotrofine (TSH)1,513%
72582Foliumzuur1,3712%
70714Eosinofielen tellen3,8912%
70706Protrombinetijd bij orale antistolling10,5611%
70449Transferrine1,7510%
74897CK-MB, kreatine-fosfokinase iso-enzym4,2510%
74899Troponine, cardiale isovorm1,439%
72570Thyroxine (vrij T4)1,719%
70425Cholesterol, totaal28%
70130Urinezuur2,338%
70716Reticulocyten tellen10,26%
78041Zwangerschapsreactie uit serum1,66%
70310Morfologisch onderzoek van sputum, algemeen1,26%
74764Prealbumine46%
72649Ferritine1,46%
70487Fibrinogeen1,755%
70496Osmolariteit1,255%
70404Kreatinine klaring (of andere klaring)11,755%
70407Methemoglobine, sulfhemoglobine, elk24%
77434Fibrine/fibrinogeen degradatie produkten, kwantitatief14%
74335Electroforetisch diagram in diverse media, eventueel met speciale kleuringen, met (relatief) kwantitatieve bepaling der fracties, eventueel inclusief totaal eiwitbepaling.1,334%
72630Carcino-embryonaal antigeen (CEA)1,674%
70737Tromboplastinetijd, partieel154%
70108Diaceetzuur1,334%
79005Auto-immuunziekten, overige, bijzonder (CLB-C)1,334%
70820BNP/NT-proBNP14%
70610Antistoffen, gebonden, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (directe Coombstest).1,53%
71511Vitamine B1, Thiamine13%
71512Vitamine B6, Pyridoxine13%
79995INR-bepaling (incl. ordertarief)19,53%
79003Antistoffen tegen weefselantigenen, bijzonder (CLB-B)13%
70212Calcium in faeces.43%
70110Indican1,53%
70483Ammoniak13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch5,1171%
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk4,3670%
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch6,7265%
70507Resistentiebepaling kwantitatief m.b.v. MRC/Etest per antibioticum, bacteriologisch33,7553%
75044Bloedkweek (aeroob + anaeroob)4,3653%
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch5,4944%
70505Resistentiebepaling kwalitatief m.b.v. diffusie-methode, bacteriologisch6,4832%
75041Kweekproef < 2 media, bacteriologisch2,7530%
71137Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, bacteriologisch.1,8618%
75051Kweekproef < 2 media, mycologisch5,0914%
75052Kweekproef 2 - 3 media, mycologisch3,3810%
70027Doelgerichte consultatie van ondersteunend specialist door poortspecialist bij al geopende DBC ivm direct patiŽnt gerelateerde vraagstelling, telefonisch of face-to-face, zonder aanwezigheid patiŽnt.1,3810%
75054Determinatie micro-organismen, mycologisch3,719%
70517Beta lactamase test2,158%
70524Microscopisch onderzoek (gekleurd of ongekleurd), elk, mycologisch3,46%
70004DNA-amplificatie, kwalitatief, handmatig3,255%
70643Immunodiffusie reactie25%
70503Kweekproef op tuberculose3,674%
70588Microscopisch onderzoek op tuberculose (Ziehl-Neelsen of gelijkwaardige methode)2,674%
71118Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay3,53%
70526Resistentiebepaling kwantitatief d.m.v. MRC/Etest per antibioticum, mycologisch33%
70003DNA-amplificatie, kwalitatief, geautomatiseerd33%
71143Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, parasitologisch.13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
50501Pathologisch-anatomisch (histologisch) onderzoek en overige cytodiagnostische onderzoeken.1,4551%
50503Immuno-pathologisch onderzoek.1,149%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
72893Antimicrobiele middelen, m.b.v. immunoassay3,213%
72826Koolmonoxide, kwantitatief met identificatie in bloed1,66%
70827Zink25%
74721Koper25%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
193001Fysiotherapeutische behandeling.23,3942%
193029Intake en onderzoek na verwijzing (fysiotherapie)1,556%
194161Nieuwe inschrijving (verwijzing, registratie, informatie, dossier) - medisch psycholoog.1,334%
194162Intake face-to-face contact - medisch psycholoog24%
193021Logopedie.63%
194163Behandelingscontact - medisch psycholoog.2,53%
194171Consultaties - overleg (inter)collegiaal - medisch psycholoog13%
194155Gegevensbeheer (dossier, info, interpretaties, decursus)† - medisch psycholoog13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190370Erytrocyten in SAGM, leukocyten verwijderd3,2126%
190489Overige kort-houdbare bloedproducten3,336%
190404Vers bevroren af plasma, leukocyten verwijderd, in Na-citraat14%
190372Erytrocyten in SAGM, leukocyten verwijderd, bestraald2,54%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
191643Caspofungine, per toedieningeenheid van 1 mg bij indicaties welke niet voldoen aan de beleidsregel dure geneesmiddelen.13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.1,9172%
38940Eenmalig traumatologisch consult zonder verwijzing en specialistische nabehandeling.1,334%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname1,8866%
39692Preassessment opname.1,7616%
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.1,2211%
290164Extramurale dieetadvisering (per kwartier).15,067%
190034Afwezigheidsdag14%
39691Preassessment dagopname.24%
190038Verblijf vervallen ziekenhuisindicatie, niet verpleeghuis.7,53%
;