(bv: 069499028, 120701015, 990116023, 020108117, 140401005, 060301014, 192001009, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (119899005) met declaratienummer (15A983)

Operatie (Met meer dan 28 verpleegligdagen) bij Colitis Ulcerosa (chronische ontsteking van de dikke darm)


Prijs van: Operatie (Met meer dan 28 verpleegligdagen) bij Colitis Ulcerosa (chronische ontsteking van de dikke darm)Kenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 43 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 3 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 10 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 0,00
(Bron: Gemiddelde prijs 25 ziekenhuizen)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190013Herhaal-polikliniekbezoek.3,1871%
190011Eerste polikliniekbezoek.1,2533%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.221%
190017Medebehandeling (voor IC medebehandeling zie 039672).24%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190035Dagverpleging I.1,6712%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190204Verpleegdag.42,0363%
190205Verpleegdag klasse 3B.43,5637%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.1,516%
35584Diagnostische laparoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s).112%
34690Diagnostische endoscopie alleen van het sigmoÔd met behulp van een flexibele endoscoop, inclusief eventuele biopten en poliepectomie.2,3312%
80047Diagnostische puncties van niet palpabele afwijkingen of organen, onder CT-controle.18%
34686Diagnostische endoscopie van het colon met behulp van flexibele endoscoop, eventueel inclusief biopten, poliepectomie of colonmanometrie.18%
34693Rectoscopie of proctoscopie.14%
80077Diagnostische puncties van niet palpabele afwijkingen of organen, onder echografische controle.14%
32684Diagnostische pleurapunctie.14%
39831Het inbrengen van een verblijfnaald ter verkrijging van arterieel bloed voor onderzoek naar pO2 en pCO2 in rust en tijdens inspanning, zonodig ook na inademen van zuurstof.14%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
35512Proeflaparotomie.1,4249%
34732Totale colectomie plus rectumamputatie, open procedure (zie 034734 voor endoscopisch).1,1126%
34738Colonresectie, al dan niet met coecostomie, open procedure (zie 034739 voor endoscopisch).121%
34739Endoscopische colonresectie, al dan niet met coecostomie (zie 034738 voor open procedure).121%
34796Ileostomie, open procedure (zie 034797 voor endoscopisch).1,2516%
34734Endoscopische totale colectomie plus rectumamputatie (zie 034732 voor open procedure).112%
34797Endoscopische ileostomie (zie 034796 voor open procedure).112%
34798Enterostomie, open procedure (zie 034799 voor endoscopisch).112%
34733Totale colectomie met ileorectale anastomose, open procedure (zie 034735 voor endoscopisch).112%
34850Opheffen van anus praeternaturalis door middel van colonresectie, waarna buikwandplastiek.28%
34853Opheffen van een entero- of ileostomie, open procedure (zie 034854 voor laparoscopisch).18%
30540Neurolytische blokkade van een of meer perifere zenuwen.18%
38853Behandeling van grote diepe abcessen zoals mastitis of pectoraal phlegmone, hand- en voetphlegmone, panaritium (uitsluitend met incisie en drainage), perianaal abces en peritonsillair abces.18%
34810Ileorectale anastomose, open procedure (zie 034811 voor endoscopisch).18%
34880Ileusoperatie zonder resectie of anastomose, open procedure (zie 034881 voor endoscopisch).18%
34832Overhechten darmperforatie, open procedure (zie 034835 voor laparoscopisch).1,58%
35013Verwijderen aandoening m.b.v. transanale endoscopische microchirurgie (TEM, zie 037332 voor opheffen recto-vaginale fistel m.b.v. TEM).18%
34834Reconstructie anus praeternaturalis van het colon, extraperitoneaal.14%
35024Anterior resectie van het rectosigmoid, al dan niet met coecostomie of tijdelijke anus praeternaturalis, open procedure (zie 035025 voor endoscopisch).14%
33823Miltextirpatie als onderdeel van een laparotomie om andere redenen, open procedure (zie 033825 voor laparoscopisch).14%
34735Endoscopische totale colectomie met ileorectale anastomose (zie 034733 voor open procedure).14%
34638Dunne darmresectie, open procedure (zie 034639 voor endoscopisch).14%
32500Intrapulmonale drainage.14%
38911Op.verw. gezwellen uitgaande van cutis, subcutis en/of onderhuids vet- en bindweefsel of verwijderen corpora aliena, inwendige metalen hechtingen, apparaat volgens Ton e.d. dmv excisie.14%
33693Aanleggen inwendige arterioveneuze shunt met bypass.24%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
87258Inbrengen maag- of duodenumsonde.116%
33698Inbrengen centrale veneuze catheter of een navelcatheter bij pasgeborenen voor voeding of drukmeting.1,516%
39090Algehele anesthesie bij specialistisch onderzoek en bij verrichtingen, waarvoor geen anesthesie staat vermeld.1,3312%
87048Abcesdrainage met CT.28%
32688Therapeutische pleurapunctie.14%
39680Perifeer infuus inbrengen.24%
39682Inbrengen voedingskatheter of centrale veneuze katheter niet gerelateerd aan een operatie.14%
38952Verwisselen wondbedekker t.b.v. vacuŁm therapie.74%
38953VacuŁm therapie bij wondbehandeling, inclusief initieel aanbrengen wondbedekker, klinisch, per dag.14%
87078Abcesdrainage met echografie.14%
30563Een of meer epidurale injecties boven de eerste lumbale wervel.14%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
87042CT onderzoek van het abdomen, retroperitoneum, inclusief inbegrepen orale en/of rectale contraststof, met of onder toediening van een intraveneus contrastmiddel.2,1395%
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.5,2470%
87002Radiologisch buikoverzichtsonderzoek, liggend en/of staand, een of meerdere richtingen.1,8245%
87070Echografie van de buikorganen.1,3325%
85042CT onderzoek van de thorax, het hart en grote vaten inclusief inbrengen contrastmiddel.116%
85000Radiologisch onderzoek thorax, doorlichting zonder opname.14%
87018Fistulografie van de buikwand, retroperitoneum.14%
89202Radiologisch onderzoek bekken, respectievelijk heupgewricht.14%
81290MRI hersenen14%
89602Radiologisch onderzoek enkel en/of voet(wortel) en/of tenen.14%
84070Echografie van de bovenste extremiteiten.14%
85070Echografie van het hart en/of de thorax.14%
87090MRI abdomen.14%
84602Radiologisch onderzoek pols en/of hand en/of vingers.14%
87511Radiologisch onderzoek dikke darm.14%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling19,1875%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).22,9575%
70442Natrium23,6175%
70443Kalium23,7775%
70419Kreatinine21,1575%
70116Ureum17,8171%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.21,5671%
74802Albumine3,5370%
70489ASAT, SGOT, transaminase4,6570%
74891ALAT, SGPT, Transaminase5,6570%
70715Trombocyten tellen16,8870%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase5,3570%
74896Alkalische fosfatase5,4170%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk5,2970%
70469Magnesium3,566%
70703Bezinkingssnelheid3,6366%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.5,0762%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.3,1362%
70689C-reactive proteinen (CRP)14,8359%
70421Fosfaat4,2158%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)3,1458%
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.31,5155%
74801Eiwit2,4653%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).4,2351%
70119Chloride3,0945%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed7,441%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.2,541%
70303Sediment237%
70460Triglyceriden433%
70707Protrombinetijd3,2533%
70468Melkzuur4,2929%
72410O2-verzadiging van het arteriele bloed3,1725%
74895Kreatine-fosfokinase2,3325%
70706Protrombinetijd bij orale antistolling3,6725%
70496Osmolariteit1,516%
77371APTT, geactiveerde partiele tromboplastinetijd6,516%
72106Bloed, kwalitatief (tablet test)2,7516%
70108Diaceetzuur2,7516%
70717Differentiele telling (hand)3,516%
70424Alkali reserve1,3312%
70718Differentiele telling (machinaal)3,6712%
70307Amylase212%
70656Complement component (kwantitatieve bepaling)308%
72601Antistoffen tegen specifiek humaan weefsel2,58%
79010Bloedgroep erytrocytenserologie, bijzonder (CLB-B)2,58%
74899Troponine, cardiale isovorm1,58%
70752Transketolase - voor en na toevoeging TPP (TPP effect), totaal.18%
70425Cholesterol, totaal18%
70130Urinezuur1,58%
77434Fibrine/fibrinogeen degradatie produkten, kwantitatief18%
70476Immunoglobuline, elk28%
76871Kruisproef in zout-albumine-milieu48%
70737Tromboplastinetijd, partieel78%
74151Lipase1,58%
74763Kwantitatieve bepaling van een immunoglobuline, nefelometrisch18,528%
72582Foliumzuur14%
79005Auto-immuunziekten, overige, bijzonder (CLB-C)14%
74897CK-MB, kreatine-fosfokinase iso-enzym14%
70437IJzer14%
72541Insuline14%
70738Trombinetijd14%
74336Immuno-electroforese met antiserum, inclusief eventuele determinatie34%
70438Vitamine E14%
72543C-peptide14%
72623Carcinoom Antigeen (CA), elk14%
79011Bloedgroep erytrocytenserologie, bijzonder (CLB-C)64%
74962Colloid osmolaliteit (colloid osmotische druk)54%
72573Thyrotrofine (TSH)14%
70404Kreatinine klaring (of andere klaring)14%
71512Vitamine B6, Pyridoxine14%
72630Carcino-embryonaal antigeen (CEA)14%
72501Cortisol14%
79015Immunochemische onderzoeken, bijzonder (CLB-B)44%
70208Amylase34%
72575Thyroxine (T4)14%
78041Zwangerschapsreactie uit serum14%
70487Fibrinogeen54%
70431Vitamine A14%
72520Somatomedine14%
79016Immunochemische onderzoeken, bijzonder (CLB-C)44%
76875Kruisproef, volledig (3 methoden)74%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch10,1458%
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk5,2958%
75044Bloedkweek (aeroob + anaeroob)3,6253%
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch6,5849%
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch4,7245%
70507Resistentiebepaling kwantitatief m.b.v. MRC/Etest per antibioticum, bacteriologisch61,9241%
70505Resistentiebepaling kwalitatief m.b.v. diffusie-methode, bacteriologisch4,5729%
75041Kweekproef < 2 media, bacteriologisch2,4329%
70027Doelgerichte consultatie van ondersteunend specialist door poortspecialist bij al geopende DBC ivm direct patiŽnt gerelateerde vraagstelling, telefonisch of face-to-face, zonder aanwezigheid patiŽnt.1,7516%
75054Determinatie micro-organismen, mycologisch1,6712%
75052Kweekproef 2 - 3 media, mycologisch28%
71137Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, bacteriologisch.18%
70517Beta lactamase test1,58%
70006DNA/RNA-amplificatie, kwantitatief14%
70003DNA-amplificatie, kwalitatief, geautomatiseerd14%
70028Consult bij patiŽnt op verzoek van een ondersteunend specialist door een poortspecialist bij een al geopende DBC in verband met direct patiŽnt gerelateerde vraagstelling.24%
70004DNA-amplificatie, kwalitatief, handmatig44%
70005RNA-amplificatie, kwalitatief14%
75051Kweekproef < 2 media, mycologisch2,014%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
50501Pathologisch-anatomisch (histologisch) onderzoek en overige cytodiagnostische onderzoeken.1,579%
50503Immuno-pathologisch onderzoek.18%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
72893Antimicrobiele middelen, m.b.v. immunoassay2,3325%
79992Huisbezoektarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken.54%
72820Alcohol, kwantitatief met identificatie14%
72835Metalen (zwaar) kwalitatief en/of kwantitatief per element, met AAS vlam, maximaal per keer14%
72842Aluminium14%
70827Zink14%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
193001Fysiotherapeutische behandeling.15,1351%
194162Intake face-to-face contact - medisch psycholoog14%
194163Behandelingscontact - medisch psycholoog.14%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190370Erytrocyten in SAGM, leukocyten verwijderd533%
190489Overige kort-houdbare bloedproducten3,517%
190389Trombocyten samengevoegd in PAS-II, leukocyten verwijderd, 5E58%
190404Vers bevroren af plasma, leukocyten verwijderd, in Na-citraat28%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.1,8733%
190016Spoedeisende hulp contact buiten de SEH afdeling, elders in het ziekenhuis.14%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname1,8870%
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.1,6351%
39692Preassessment opname.1,8214%
290164Extramurale dieetadvisering (per kwartier).138%
190034Afwezigheidsdag24%
;