(bv: 029099046, 979002205, 029199027, 990027178, 149399003, 099799006, 170901058, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (119899009) met declaratienummer (15A986)

Operatie (Met meer dan 28 verpleegligdagen) bij Ziekte van Crohn (chronische darmontsteking)


Prijs van: Operatie (Met meer dan 28 verpleegligdagen) bij Ziekte van Crohn (chronische darmontsteking)Kenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 53 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 3 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 11 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 0,00
(Bron: Gemiddelde prijs 25 ziekenhuizen)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190013Herhaal-polikliniekbezoek.2,9673%
190011Eerste polikliniekbezoek.1,3350%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.1,4342%
190009Klinisch intercollegiaal consult.13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190204Verpleegdag.57,0578%
190205Verpleegdag klasse 3B.39,3322%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.1,6327%
80077Diagnostische puncties van niet palpabele afwijkingen of organen, onder echografische controle.110%
39942Huidreactie volgens Mantoux.1,57%
80047Diagnostische puncties van niet palpabele afwijkingen of organen, onder CT-controle.17%
39833Bepaling van de weerstand van de luchtwegen en longparenchym afzonderlijk + bepaling van de volledige elasticiteitskarakteristiek van de longen.53%
39096Arteriepunctie door middel van een verblijfnaald voor registratie van de arteriŽle bloeddruk.43%
39836Overzichtsbepaling van de mechanische ventilatieverhouding door middel van direct geregistreerde drukvolumediagrammen of luchtweerstandbepaling.53%
33694Doppler met eventuele polsvolumerecording (PVR).53%
34684Diagnostische duodenoscopie met behulp van fiberscoop, inclusief eventulele proefexcisie(s).13%
39831Het inbrengen van een verblijfnaald ter verkrijging van arterieel bloed voor onderzoek naar pO2 en pCO2 in rust en tijdens inspanning, zonodig ook na inademen van zuurstof.23%
34690Diagnostische endoscopie alleen van het sigmoÔd met behulp van een flexibele endoscoop, inclusief eventuele biopten en poliepectomie.13%
39832Bepaling van de alveolaire ventilatie en analyse van de ongelijkmatigheid van de ventilatie. Katapherometrie en capnografie vallen onder deze code.53%
35584Diagnostische laparoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s).13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
34738Colonresectie, al dan niet met coecostomie, open procedure (zie 034739 voor endoscopisch).1,2156%
35512Proeflaparotomie.1,4454%
34638Dunne darmresectie, open procedure (zie 034639 voor endoscopisch).1,3330%
34739Endoscopische colonresectie, al dan niet met coecostomie (zie 034738 voor open procedure).124%
34796Ileostomie, open procedure (zie 034797 voor endoscopisch).120%
34880Ileusoperatie zonder resectie of anastomose, open procedure (zie 034881 voor endoscopisch).113%
34833Reconstructie anus praeternaturalis van het colon, intraperitoneaal.110%
35740Hernia cicatricialis, open procedure (zie 035741 voor laparoscopisch).1,3310%
38853Behandeling van grote diepe abcessen zoals mastitis of pectoraal phlegmone, hand- en voetphlegmone, panaritium (uitsluitend met incisie en drainage), perianaal abces en peritonsillair abces.17%
38942Klinische wondexcisie en wondtoilet. Onder wondexcisie en wondtoilet wordt verstaan locaalanesthesie, inspectie, reiniging, excisie en/of hechting van de wond(en).17%
34797Endoscopische ileostomie (zie 034796 voor open procedure).17%
39000Kleinere en/of weinig gecompliceerde transplantatie: kleiner dan 1% van het lichaamsoppervlak, niet in een functioneel gebied.17%
36210Operatief aanleggen van een blaasfistel (suprapubische katheter).17%
34850Opheffen van anus praeternaturalis door middel van colonresectie, waarna buikwandplastiek.13%
35122Operatie recidief fistula ani.13%
34809Endoscopische entero-anastomose operatie (zie 034808 voor open procedure).13%
30540Neurolytische blokkade van een of meer perifere zenuwen.13%
34853Opheffen van een entero- of ileostomie, open procedure (zie 034854 voor laparoscopisch).13%
34752Aanleggen van een anus preaternaturalis na laparotomie bijvoorbeeld bij ileus of peritonitis, open procedure (zie 034753 voor endoscopisch).13%
35350Cholecystectomie.13%
34832Overhechten darmperforatie, open procedure (zie 034835 voor laparoscopisch).13%
34735Endoscopische totale colectomie met ileorectale anastomose (zie 034733 voor open procedure).13%
35120Excisie van een fissura ani.13%
34808Entero-anastomose operatie, open procedure (zie 034809 voor endoscopisch).13%
38943Poliklinische wondexcisie en wondtoilet na verwijzing. Onder wondexcisie en wondtoilet wordt verstaan locaalanesthesie, inspectie, reiniging, excisie en/of hechting van de wond(en).13%
35025Endoscopische anterior resectie van het rectosigmoid, al dan niet met coecostomie of tijdelijke anus praeternaturalis (zie 035024 voor open procedure).13%
34834Reconstructie anus praeternaturalis van het colon, extraperitoneaal.23%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
33698Inbrengen centrale veneuze catheter of een navelcatheter bij pasgeborenen voor voeding of drukmeting.1,7124%
87258Inbrengen maag- of duodenumsonde.120%
39682Inbrengen voedingskatheter of centrale veneuze katheter niet gerelateerd aan een operatie.1,1720%
39680Perifeer infuus inbrengen.220%
39090Algehele anesthesie bij specialistisch onderzoek en bij verrichtingen, waarvoor geen anesthesie staat vermeld.2,2513%
30563Een of meer epidurale injecties boven de eerste lumbale wervel.17%
30562Een of meer epidurale injecties lumbaal gedurende een half jaar.17%
39755Analyse van een 24-uurs electrocardiografie registratie.83%
38877Aanmeten van prothesen, orthesen en dergelijke, beperkt.13%
87048Abcesdrainage met CT.13%
32075Behandeling van een neusbloeding door middel van een Bellocq-tamponade.23%
33292Resuscitatie, al of niet met defibrillatie.13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.5,3971%
87042CT onderzoek van het abdomen, retroperitoneum, inclusief inbegrepen orale en/of rectale contraststof, met of onder toediening van een intraveneus contrastmiddel.2,2371%
87070Echografie van de buikorganen.1,6944%
87002Radiologisch buikoverzichtsonderzoek, liggend en/of staand, een of meerdere richtingen.2,534%
85042CT onderzoek van de thorax, het hart en grote vaten inclusief inbrengen contrastmiddel.1,7513%
87090MRI abdomen.110%
87411Radiologisch onderzoek dunne darm als zelfstandig onderzoek inclusief contrastvloeistof.110%
85070Echografie van het hart en/of de thorax.13%
82002Radiologisch onderzoek aangezichtsschedel of deel ervan - neusbijholten inclusief sphenoid respectievelijk adenoid.13%
87511Radiologisch onderzoek dikke darm.13%
86042CT onderzoek van de luchtwegen, met of zonder intraveneus contrastmiddel.13%
82970Echografie van de schildklier en/of hals.13%
88920Radiologisch onderzoek abdominale aorta inclusief bij dit onderzoek afgebeelde zijtakken en beenarteriŽn.13%
87220Radiologisch onderzoek arteria coeliaca en zijtakken.13%
89070Echografie onderste extremiteit.13%
80001Alleen doorlichten tijdens repositie fracturen of localisatie corpus alienum (waaronder rŲntgencontrole bij inbrengen pen in enkel, elleboog e.d., doorlichting op OK, bewusteloze ongevalspatiŽnten).13%
120070Maagontledigingsonderzoek (063).13%
87063Opspuiten abcesdrain met contrastmiddel.13%
80023Al dan niet selectief onderzoek via percutane arteriŽle catheterisatie.13%
87420Radiologisch onderzoek arteria mesenterica superior.13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70442Natrium32,9291%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling27,2591%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).30,9791%
70443Kalium32,8491%
70689C-reactive proteinen (CRP)23,1488%
70116Ureum23,5288%
70419Kreatinine28,3388%
70715Trombocyten tellen17,4588%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase8,1984%
74891ALAT, SGPT, Transaminase8,8281%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk10,0381%
70489ASAT, SGOT, transaminase8,0381%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.27,6381%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.9,9278%
74802Albumine10,7777%
74896Alkalische fosfatase9,0777%
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.64,1375%
70421Fosfaat12,0174%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)6,9974%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.5,0574%
70469Magnesium13,171%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).6,3567%
70718Differentiele telling (machinaal)5,4664%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed14,3261%
70703Bezinkingssnelheid6,661%
70119Chloride8,8157%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.3,1157%
70307Amylase5,1857%
74801Eiwit5,6954%
70717Differentiele telling (hand)4,3854%
70468Melkzuur5,1950%
70460Triglyceriden4,0750%
70707Protrombinetijd10,5350%
70303Sediment1,9350%
76875Kruisproef, volledig (3 methoden)5,7247%
72410O2-verzadiging van het arteriele bloed4,3844%
70424Alkali reserve8,0844%
77371APTT, geactiveerde partiele tromboplastinetijd7,4637%
74895Kreatine-fosfokinase3,334%
70706Protrombinetijd bij orale antistolling11,4430%
70716Reticulocyten tellen2,1327%
74897CK-MB, kreatine-fosfokinase iso-enzym1,7527%
70487Fibrinogeen1,8624%
72601Antistoffen tegen specifiek humaan weefsel11,2924%
72583Vitamine B12, cyanocobalamine224%
70496Osmolariteit320%
72582Foliumzuur2,3320%
70425Cholesterol, totaal317%
72573Thyrotrofine (TSH)1,417%
72649Ferritine1,417%
70737Tromboplastinetijd, partieel25,417%
70437IJzer2,617%
70130Urinezuur117%
74803Myoglobine1,2513%
70714Eosinofielen tellen1,2513%
74151Lipase3,7513%
70449Transferrine4,513%
70440Vitamine D (dihydroxycholecalciferol)1,6710%
70820BNP/NT-proBNP110%
70610Antistoffen, gebonden, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (directe Coombstest).4,3310%
72106Bloed, kwalitatief (tablet test)1,6710%
77291Haptoglobine110%
72604Bloedgroep bepalingen niet vallende onder ABO, rhesus (Duffy, Kell, etc.) per bloedgroep610%
72570Thyroxine (vrij T4)1,3310%
70407Methemoglobine, sulfhemoglobine, elk1,3310%
70404Kreatinine klaring (of andere klaring)25,067%
78041Zwangerschapsreactie uit serum1,477%
77432Fibrinogeen splitsingsprodukten, kwantitatief37%
79009Bloedstollingsfactoren, bijzonder (CLB-C)17%
70310Morfologisch onderzoek van sputum, algemeen17%
72630Carcino-embryonaal antigeen (CEA)17%
79010Bloedgroep erytrocytenserologie, bijzonder (CLB-B)5,57%
72576Trijoodthyronine (T3)17%
70431Vitamine A1,57%
79011Bloedgroep erytrocytenserologie, bijzonder (CLB-C)107%
74962Colloid osmolaliteit (colloid osmotische druk)2,57%
70445IJzerbindingscapaciteit37%
71511Vitamine B1, Thiamine1,57%
74764Prealbumine5,57%
70614CDE fenotypering (rhesusfactor, subtypering).2,57%
71512Vitamine B6, Pyridoxine1,57%
72646Parathormoon (PTH)43%
70481Cellen tellen in liquor23%
70760Antiplasmine activeit, alfa-213%
74335Electroforetisch diagram in diverse media, eventueel met speciale kleuringen, met (relatief) kwantitatieve bepaling der fracties, eventueel inclusief totaal eiwitbepaling.13%
72622Neuronspecifiek enolase (NSE)23%
70417Vitamine C23%
70206Vertering, kwalitatief13%
71739Micro-albumine in urine53%
72647Renine13%
70697Cellulaire immuniteit door middel van lymfocyten transformatie, bepaling van13%
77434Fibrine/fibrinogeen degradatie produkten, kwantitatief23%
70483Ammoniak13%
72507Hydroxycorticosteron, 1813%
74336Immuno-electroforese met antiserum, inclusief eventuele determinatie13%
70209Lipase13%
72603Allergenen, screening op inhalatie-allergie153%
77451Antitrombine III activiteit23%
70821Levensduur erytrocyten, 51-chromium13%
74763Kwantitatieve bepaling van een immunoglobuline, nefelometrisch113%
72631Alfa-foetoproteine (AFP)13%
70220Osmolariteit in faeces13%
70128Kreatine293%
72642Gastrine13%
70476Immunoglobuline, elk33%
70438Vitamine E23%
70704Bloedingstijd43%
72621Prostaatspecifiek antigeen (PSA)13%
79006Bloedcelchemie, rood, bijzonder (CLB-B)83%
72571Trijoodthyronine (vrij T3)13%
76871Kruisproef in zout-albumine-milieu103%
72592Atrial natriuretic peptide (ANP).43%
72562Rh-LH belastingtest (= LH op 0-30-60 min).33%
70738Trombinetijd13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk4,1574%
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch8,771%
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch5,3567%
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch5,0164%
70507Resistentiebepaling kwantitatief m.b.v. MRC/Etest per antibioticum, bacteriologisch45,4954%
75044Bloedkweek (aeroob + anaeroob)5,5350%
75041Kweekproef < 2 media, bacteriologisch3,1447%
70505Resistentiebepaling kwalitatief m.b.v. diffusie-methode, bacteriologisch11,7744%
71137Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, bacteriologisch.1,7124%
70027Doelgerichte consultatie van ondersteunend specialist door poortspecialist bij al geopende DBC ivm direct patiŽnt gerelateerde vraagstelling, telefonisch of face-to-face, zonder aanwezigheid patiŽnt.3,217%
75054Determinatie micro-organismen, mycologisch2,217%
70004DNA-amplificatie, kwalitatief, handmatig2,513%
71118Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay413%
71105HBs antigeen110%
75052Kweekproef 2 - 3 media, mycologisch5,3310%
71126Antistoffen, IgM tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay1,6710%
70028Consult bij patiŽnt op verzoek van een ondersteunend specialist door een poortspecialist bij een al geopende DBC in verband met direct patiŽnt gerelateerde vraagstelling.110%
71141Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, virologisch.27%
75051Kweekproef < 2 media, mycologisch13%
71125Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. IF13%
70503Kweekproef op tuberculose23%
70005RNA-amplificatie, kwalitatief13%
75053Kweekproef > 3 media, mycologisch23%
71124Antistoffen, IgM tegen elk micro-organisme m.b.v. IF13%
70620L-agglutinatie13%
71122Antistoftiterstijging met behulp van neutralisatie (2 bepalingen)23%
70517Beta lactamase test13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
50501Pathologisch-anatomisch (histologisch) onderzoek en overige cytodiagnostische onderzoeken.1,6177%
50503Immuno-pathologisch onderzoek.1,2513%
50511Eenvoudige moleculaire diagnostiek - bepalingen op coupes met weefsel en/of cellen (o.a. CISH, ISH, FISH) en frequent aangevr. bepalingen van de aanw. van micro-org. (HPV, TBC, EBV, HSV, Bartonella).13%
50512Complexe moleculaire diagnostiek - bepalingen op geÔsoleerd DNA, RNA of eiwit anders dan frequent aangevraagde bepalingen op micro-organismen.13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
72893Antimicrobiele middelen, m.b.v. immunoassay2,5724%
72826Koolmonoxide, kwantitatief met identificatie in bloed1,513%
70827Zink2,3310%
79992Huisbezoektarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken.47%
72835Metalen (zwaar) kwalitatief en/of kwantitatief per element, met AAS vlam, maximaal per keer1,57%
79993CLB-referentietarief.47%
72894Antimicrobiele middelen, m.b.v. chromatografie13%
74721Koper43%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
193001Fysiotherapeutische behandeling.23,8337%
194161Nieuwe inschrijving (verwijzing, registratie, informatie, dossier) - medisch psycholoog.1,57%
194162Intake face-to-face contact - medisch psycholoog27%
193012Enkelvoudige ergotherapie77%
194163Behandelingscontact - medisch psycholoog.2,57%
194155Gegevensbeheer (dossier, info, interpretaties, decursus)† - medisch psycholoog43%
193021Logopedie.203%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190370Erytrocyten in SAGM, leukocyten verwijderd3,0752%
190389Trombocyten samengevoegd in PAS-II, leukocyten verwijderd, 5E34%
190396Trombocyten samengevoegd, plasma toegevoegd, leukocyten verwijderd, 5E14%
190489Overige kort-houdbare bloedproducten24%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190129IC consult. Intercollegiaal consult buiten de IC, spoed en niet-spoed.17%
190142IC opnametoeslag groep 3. Wordt geregistreerd op de eerste IC behandeldag.23%
190143IC beademingstoeslag groep 353%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
191507Infliximab, per toedieningeenheid van 1 mg bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel dure geneesmiddelen.13%
191538Voriconazol, per toedieningeenheid van 1 mg bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel dure geneesmiddelen.13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.1,6254%
38940Eenmalig traumatologisch consult zonder verwijzing en specialistische nabehandeling.63%
190016Spoedeisende hulp contact buiten de SEH afdeling, elders in het ziekenhuis.13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname1,9973%
39692Preassessment opname.1,2147%
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.2,2934%
290164Extramurale dieetadvisering (per kwartier).42,723%
39675Coordinatie intensive care door anesthesioloog.23%
39691Preassessment dagopname.13%
190034Afwezigheidsdag13%
;