(bv: 131999187, 029199125, 199699004, 109999042, 991216022, 189599011, 099599007, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (119899013) met declaratienummer (15A990)

Meer dan 28 verpleegligdagen bij Colitis Ulcerosa (chronische ontsteking van de dikke darm)


Prijs van: Meer dan 28 verpleegligdagen bij Colitis Ulcerosa (chronische ontsteking van de dikke darm)Kenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 39 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 4 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 25 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 0,00
(Bron: Gemiddelde prijs 25 ziekenhuizen)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190013Herhaal-polikliniekbezoek.4,4965%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.1,7943%
190011Eerste polikliniekbezoek.1,5139%
190009Klinisch intercollegiaal consult.6,774%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190035Dagverpleging I.2,0235%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190204Verpleegdag.40,487%
190205Verpleegdag klasse 3B.35,8711%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
34686Diagnostische endoscopie van het colon met behulp van flexibele endoscoop, eventueel inclusief biopten, poliepectomie of colonmanometrie.1,6166%
34690Diagnostische endoscopie alleen van het sigmoÔd met behulp van een flexibele endoscoop, inclusief eventuele biopten en poliepectomie.1,5858%
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.1,8627%
39942Huidreactie volgens Mantoux.1,3222%
34684Diagnostische duodenoscopie met behulp van fiberscoop, inclusief eventulele proefexcisie(s).1,2312%
39831Het inbrengen van een verblijfnaald ter verkrijging van arterieel bloed voor onderzoek naar pO2 en pCO2 in rust en tijdens inspanning, zonodig ook na inademen van zuurstof.13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
34489Interventiegastroscopie, diagnostiek en/of behandeling van bloedingen.13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39680Perifeer infuus inbrengen.1,5612%
87258Inbrengen maag- of duodenumsonde.1,674%
33698Inbrengen centrale veneuze catheter of een navelcatheter bij pasgeborenen voor voeding of drukmeting.13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.2,0771%
87002Radiologisch buikoverzichtsonderzoek, liggend en/of staand, een of meerdere richtingen.2,8253%
87042CT onderzoek van het abdomen, retroperitoneum, inclusief inbegrepen orale en/of rectale contraststof, met of onder toediening van een intraveneus contrastmiddel.1,4535%
87070Echografie van de buikorganen.1,5222%
87090MRI abdomen.1,069%
85042CT onderzoek van de thorax, het hart en grote vaten inclusief inbrengen contrastmiddel.1,018%
120154Abces/ontstekingslokalisatie met behulp van gelabelde leukoīs.14%
81342CT onderzoek van de hersenen en/of schedel met of zonder intraveneus contrastmiddel.1,334%
80080Volledig botdensitometrisch onderzoek met DEXA-apparatuur, ongeacht het aantal onderzochte anatomische gebieden en ongeacht het aantal zittingen.1,014%
83202Radiologisch onderzoek thoracale wervelkolom of deel ervan.13%
89070Echografie onderste extremiteit.1,53%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling18,5395%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).22,9395%
70715Trombocyten tellen16,3995%
70419Kreatinine16,795%
70442Natrium15,8994%
74896Alkalische fosfatase8,5994%
74891ALAT, SGPT, Transaminase9,2993%
70443Kalium16,4293%
70489ASAT, SGOT, transaminase8,6893%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase8,792%
70689C-reactive proteinen (CRP)18,2890%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk8,1290%
70116Ureum13,2890%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)7,5189%
74802Albumine9,7188%
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.45,9688%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.23,9685%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.6,2771%
70703Bezinkingssnelheid5,0361%
70718Differentiele telling (machinaal)6,0658%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.3,4758%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.3,0352%
70421Fosfaat5,5851%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).6,0949%
70469Magnesium4,5948%
74801Eiwit4,347%
72649Ferritine1,8244%
70303Sediment1,9741%
70307Amylase4,3240%
70717Differentiele telling (hand)6,2439%
72583Vitamine B12, cyanocobalamine1,4438%
72582Foliumzuur1,4138%
70437IJzer1,8835%
72573Thyrotrofine (TSH)1,4534%
70119Chloride4,0633%
70707Protrombinetijd2,4933%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed3,2729%
70425Cholesterol, totaal2,2528%
70449Transferrine1,9928%
70706Protrombinetijd bij orale antistolling4,1624%
77371APTT, geactiveerde partiele tromboplastinetijd1,9424%
74151Lipase3,6923%
74895Kreatine-fosfokinase4,0723%
72410O2-verzadiging van het arteriele bloed2,3821%
70460Triglyceriden2,420%
76875Kruisproef, volledig (3 methoden)4,7819%
72601Antistoffen tegen specifiek humaan weefsel2,7616%
70424Alkali reserve5,514%
70468Melkzuur1,4613%
72570Thyroxine (vrij T4)1,0513%
77291Haptoglobine1,2312%
72106Bloed, kwalitatief (tablet test)2,0512%
70445IJzerbindingscapaciteit2,3811%
74251Cholesterol, HDL2,2611%
70716Reticulocyten tellen2,199%
79005Auto-immuunziekten, overige, bijzonder (CLB-C)2,548%
74065HbAlc1,67%
70130Urinezuur1,27%
70440Vitamine D (dihydroxycholecalciferol)1,417%
79003Antistoffen tegen weefselantigenen, bijzonder (CLB-B)1,827%
70693Anti-nucleaire factor (ANF)1,427%
70108Diaceetzuur2,255%
74897CK-MB, kreatine-fosfokinase iso-enzym2,015%
70610Antistoffen, gebonden, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (directe Coombstest).2,535%
70714Eosinofielen tellen3,095%
70476Immunoglobuline, elk2,795%
70487Fibrinogeen14%
70431Vitamine A1,014%
74335Electroforetisch diagram in diverse media, eventueel met speciale kleuringen, met (relatief) kwantitatieve bepaling der fracties, eventueel inclusief totaal eiwitbepaling.1,014%
70614CDE fenotypering (rhesusfactor, subtypering).3,44%
70656Complement component (kwantitatieve bepaling)203%
70310Morfologisch onderzoek van sputum, algemeen33%
70209Lipase93%
70481Cellen tellen in liquor13%
70215Melkzuur, kwantitatief33%
71511Vitamine B1, Thiamine1,53%
71512Vitamine B6, Pyridoxine1,53%
70738Trombinetijd13%
78041Zwangerschapsreactie uit serum13%
70744Alkalische fosfatase, kwantitatief, in leucocyten2,023%
70820BNP/NT-proBNP1,013%
70496Osmolariteit1,023%
79011Bloedgroep erytrocytenserologie, bijzonder (CLB-C)2,63%
70737Tromboplastinetijd, partieel1,063%
72623Carcinoom Antigeen (CA), elk1,063%
70404Kreatinine klaring (of andere klaring)15,433%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
71137Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, bacteriologisch.2,5453%
75044Bloedkweek (aeroob + anaeroob)5,1349%
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch2,4944%
75041Kweekproef < 2 media, bacteriologisch3,943%
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch4,3942%
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch2,9435%
71118Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay2,9933%
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk2,5329%
71126Antistoffen, IgM tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay1,725%
70507Resistentiebepaling kwantitatief m.b.v. MRC/Etest per antibioticum, bacteriologisch26,9524%
70004DNA-amplificatie, kwalitatief, handmatig3,6820%
70901Microscopisch onderzoek op parasieten (uitstrijkje, dikke druppel, eosine, jodium, elk).2,8115%
70005RNA-amplificatie, kwalitatief1,414%
70001Hybridisatie, geautomatiseerd10,6413%
71143Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, parasitologisch.1,6213%
70505Resistentiebepaling kwalitatief m.b.v. diffusie-methode, bacteriologisch3,3913%
71141Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, virologisch.3,412%
70003DNA-amplificatie, kwalitatief, geautomatiseerd3,7912%
70913Wormeieren (concentratie)1,4510%
70006DNA/RNA-amplificatie, kwantitatief1,739%
71012Virologisch onderzoek door middel van celkweek 2 - 3 media2,649%
70914Protozoaire cysten (concentratie)1,59%
71105HBs antigeen1,788%
71144Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay (m.u.v. HBs ag), infectieserologisch.1,688%
70027Doelgerichte consultatie van ondersteunend specialist door poortspecialist bij al geopende DBC ivm direct patiŽnt gerelateerde vraagstelling, telefonisch of face-to-face, zonder aanwezigheid patiŽnt.2,265%
71111Virusdetectie in kweek met specifieke antisera3,575%
70588Microscopisch onderzoek op tuberculose (Ziehl-Neelsen of gelijkwaardige methode)14%
71125Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. IF2,044%
71122Antistoftiterstijging met behulp van neutralisatie (2 bepalingen)1,833%
70643Immunodiffusie reactie43%
70503Kweekproef op tuberculose13%
71124Antistoffen, IgM tegen elk micro-organisme m.b.v. IF3,083%
75052Kweekproef 2 - 3 media, mycologisch1,692%
75054Determinatie micro-organismen, mycologisch1,212%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
50501Pathologisch-anatomisch (histologisch) onderzoek en overige cytodiagnostische onderzoeken.2,0775%
50503Immuno-pathologisch onderzoek.1,5440%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
72866Immunomodulantia / immunosuppressiva m.b.v. chromatografie1,877%
79993CLB-referentietarief.2,354%
72893Antimicrobiele middelen, m.b.v. immunoassay6,074%
70827Zink1,53%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
193001Fysiotherapeutische behandeling.15,0725%
194155Gegevensbeheer (dossier, info, interpretaties, decursus)† - medisch psycholoog2,394%
194171Consultaties - overleg (inter)collegiaal - medisch psycholoog2,043%
194162Intake face-to-face contact - medisch psycholoog2,073%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190370Erytrocyten in SAGM, leukocyten verwijderd2,6919%
190489Overige kort-houdbare bloedproducten3,56%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
191507Infliximab, per toedieningeenheid van 1 mg bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel dure geneesmiddelen.133%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.1,6345%
190016Spoedeisende hulp contact buiten de SEH afdeling, elders in het ziekenhuis.1,528%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname1,6774%
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.2,6735%
290164Extramurale dieetadvisering (per kwartier).9,511%
190034Afwezigheidsdag2,785%
;