(bv: 100501032, 140301007, 029199115, 131999128, 020108234, 990316044, 069899208, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (119899020) met declaratienummer (15A997)

Meer dan 28 verpleegligdagen bij Ziekte van Crohn (chronische darmontsteking)


Prijs van: Meer dan 28 verpleegligdagen bij Ziekte van Crohn (chronische darmontsteking)Kenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 45 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 4 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 45 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 0,00
(Bron: Gemiddelde prijs 25 ziekenhuizen)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190013Herhaal-polikliniekbezoek.3,9470%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.1,7935%
190011Eerste polikliniekbezoek.1,8828%
190009Klinisch intercollegiaal consult.1,73%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190035Dagverpleging I.2,830%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190204Verpleegdag.45,286%
190205Verpleegdag klasse 3B.50,6213%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
34686Diagnostische endoscopie van het colon met behulp van flexibele endoscoop, eventueel inclusief biopten, poliepectomie of colonmanometrie.1,4759%
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.1,5927%
34684Diagnostische duodenoscopie met behulp van fiberscoop, inclusief eventulele proefexcisie(s).1,4227%
34690Diagnostische endoscopie alleen van het sigmoÔd met behulp van een flexibele endoscoop, inclusief eventuele biopten en poliepectomie.1,623%
39942Huidreactie volgens Mantoux.1,0618%
34688Capsule endoscopie.14%
34483Diagnostische gastroscopie met behulp van fiberscoop inclusief eventuele proefexcisie(s) en operatieve endoscopie.1,264%
80077Diagnostische puncties van niet palpabele afwijkingen of organen, onder echografische controle.1,453%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
34489Interventiegastroscopie, diagnostiek en/of behandeling van bloedingen.1,485%
34691Dubbel-ballon-enteroscopie (DBE, zie 034686 voor overige diagnostische coloscopie).1,014%
34689Interventie-coloscopie.1,353%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39680Perifeer infuus inbrengen.1,9419%
33698Inbrengen centrale veneuze catheter of een navelcatheter bij pasgeborenen voor voeding of drukmeting.1,3310%
87258Inbrengen maag- of duodenumsonde.1,546%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.2,4465%
87042CT onderzoek van het abdomen, retroperitoneum, inclusief inbegrepen orale en/of rectale contraststof, met of onder toediening van een intraveneus contrastmiddel.2,1554%
87002Radiologisch buikoverzichtsonderzoek, liggend en/of staand, een of meerdere richtingen.2,843%
87070Echografie van de buikorganen.1,7735%
87090MRI abdomen.1,5230%
85042CT onderzoek van de thorax, het hart en grote vaten inclusief inbrengen contrastmiddel.1,458%
88090MRI bekken.1,346%
80001Alleen doorlichten tijdens repositie fracturen of localisatie corpus alienum (waaronder rŲntgencontrole bij inbrengen pen in enkel, elleboog e.d., doorlichting op OK, bewusteloze ongevalspatiŽnten).1,395%
82002Radiologisch onderzoek aangezichtsschedel of deel ervan - neusbijholten inclusief sphenoid respectievelijk adenoid.1,25%
87411Radiologisch onderzoek dunne darm als zelfstandig onderzoek inclusief contrastvloeistof.1,45%
89070Echografie onderste extremiteit.1,254%
81342CT onderzoek van de hersenen en/of schedel met of zonder intraveneus contrastmiddel.14%
120501PET WB (whole body), oncologie.14%
89202Radiologisch onderzoek bekken, respectievelijk heupgewricht.13%
87018Fistulografie van de buikwand, retroperitoneum.13%
87811Doorlichting bij ERCP, assistentie scopist, het maken en het beoordelen van de fotoís.1,62%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70443Kalium18,1195%
70442Natrium17,9694%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling18,2793%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).26,2593%
74896Alkalische fosfatase9,6593%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase9,6393%
74891ALAT, SGPT, Transaminase9,9992%
70715Trombocyten tellen16,6591%
70489ASAT, SGOT, transaminase9,8191%
70419Kreatinine18,0190%
70689C-reactive proteinen (CRP)18,1389%
70116Ureum15,2488%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk11,5887%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)8,5282%
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.39,2481%
74802Albumine11,1280%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.16,4779%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.7,8567%
70703Bezinkingssnelheid4,6565%
70718Differentiele telling (machinaal)4,4858%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.4,7650%
70421Fosfaat8,3149%
70469Magnesium9,2345%
74801Eiwit4,9845%
72583Vitamine B12, cyanocobalamine1,9243%
70307Amylase3,3440%
72649Ferritine2,7640%
70437IJzer2,738%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).5,1538%
72582Foliumzuur2,1435%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.3,4335%
70119Chloride4,3735%
70707Protrombinetijd4,932%
70717Differentiele telling (hand)3,4630%
70303Sediment1,927%
72573Thyrotrofine (TSH)1,7727%
74895Kreatine-fosfokinase2,8627%
70449Transferrine2,0927%
77371APTT, geactiveerde partiele tromboplastinetijd2,1922%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed4,8621%
70424Alkali reserve7,7820%
72570Thyroxine (vrij T4)1,3219%
70460Triglyceriden5,0318%
70706Protrombinetijd bij orale antistolling6,4917%
76875Kruisproef, volledig (3 methoden)3,5517%
70468Melkzuur1,9416%
72106Bloed, kwalitatief (tablet test)1,8816%
70445IJzerbindingscapaciteit3,7213%
70130Urinezuur2,4113%
74151Lipase3,2113%
72410O2-verzadiging van het arteriele bloed3,0512%
72601Antistoffen tegen specifiek humaan weefsel1,511%
70716Reticulocyten tellen6,5111%
70425Cholesterol, totaal4,1511%
70714Eosinofielen tellen2,8311%
70440Vitamine D (dihydroxycholecalciferol)1,89%
74763Kwantitatieve bepaling van een immunoglobuline, nefelometrisch3,978%
70820BNP/NT-proBNP1,188%
71511Vitamine B1, Thiamine17%
70487Fibrinogeen1,577%
70208Amylase23,236%
70496Osmolariteit2,56%
74251Cholesterol, HDL4,676%
74899Troponine, cardiale isovorm2,385%
74335Electroforetisch diagram in diverse media, eventueel met speciale kleuringen, met (relatief) kwantitatieve bepaling der fracties, eventueel inclusief totaal eiwitbepaling.1,975%
70476Immunoglobuline, elk2,65%
74336Immuno-electroforese met antiserum, inclusief eventuele determinatie2,45%
70128Kreatine20,65%
79001Allergie-onderzoeken, bijzonder (CLB-B/CLB-C)15%
71512Vitamine B6, Pyridoxine15%
72646Parathormoon (PTH)1,25%
74065HbAlc1,85%
79003Antistoffen tegen weefselantigenen, bijzonder (CLB-B)1,215%
77091Lymfocyten subpopulatie, eerste antistof3,025%
79017Immunocytologie onderzoeken, bijzonder (CLB-B)1,415%
70737Tromboplastinetijd, partieel4,055%
78041Zwangerschapsreactie uit serum1,414%
72630Carcino-embryonaal antigeen (CEA)1,254%
70108Diaceetzuur24%
77291Haptoglobine1,254%
70693Anti-nucleaire factor (ANF)1,254%
70110Indican1,254%
77581Proteine S totaal antigeen1,54%
70310Morfologisch onderzoek van sputum, algemeen2,254%
79005Auto-immuunziekten, overige, bijzonder (CLB-C)1,764%
77092Lymfocyten subpopulatie, tweede en elke volgende antistof26,984%
74897CK-MB, kreatine-fosfokinase iso-enzym23%
72623Carcinoom Antigeen (CA), elk1,513%
76871Kruisproef in zout-albumine-milieu2,673%
71739Micro-albumine in urine3,673%
70610Antistoffen, gebonden, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (directe Coombstest).13%
72501Cortisol23%
70738Trombinetijd63%
70481Cellen tellen in liquor23%
70215Melkzuur, kwantitatief1,343%
70213Vet (vetten, vetzuren, droge stof), kwantitatief1,683%
70407Methemoglobine, sulfhemoglobine, elk1,813%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch3,2552%
75041Kweekproef < 2 media, bacteriologisch4,1449%
75044Bloedkweek (aeroob + anaeroob)5,5845%
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch3,6243%
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk2,8243%
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch3,2642%
71137Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, bacteriologisch.3,3640%
70507Resistentiebepaling kwantitatief m.b.v. MRC/Etest per antibioticum, bacteriologisch18,4226%
71118Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay6,1723%
70004DNA-amplificatie, kwalitatief, handmatig3,0521%
70505Resistentiebepaling kwalitatief m.b.v. diffusie-methode, bacteriologisch2,8218%
70901Microscopisch onderzoek op parasieten (uitstrijkje, dikke druppel, eosine, jodium, elk).2,3318%
70003DNA-amplificatie, kwalitatief, geautomatiseerd3,6616%
71126Antistoffen, IgM tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay3,315%
70914Protozoaire cysten (concentratie)1,4211%
70913Wormeieren (concentratie)1,6711%
71105HBs antigeen1,7611%
71122Antistoftiterstijging met behulp van neutralisatie (2 bepalingen)2,3610%
70005RNA-amplificatie, kwalitatief2,7410%
70027Doelgerichte consultatie van ondersteunend specialist door poortspecialist bij al geopende DBC ivm direct patiŽnt gerelateerde vraagstelling, telefonisch of face-to-face, zonder aanwezigheid patiŽnt.3,589%
70006DNA/RNA-amplificatie, kwantitatief2,228%
71141Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, virologisch.6,567%
75054Determinatie micro-organismen, mycologisch2,297%
71143Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, parasitologisch.2,586%
70588Microscopisch onderzoek op tuberculose (Ziehl-Neelsen of gelijkwaardige methode)1,846%
75051Kweekproef < 2 media, mycologisch1,65%
70503Kweekproef op tuberculose25%
70001Hybridisatie, geautomatiseerd3,254%
75052Kweekproef 2 - 3 media, mycologisch1,54%
71144Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay (m.u.v. HBs ag), infectieserologisch.1,764%
70643Immunodiffusie reactie12,673%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
50501Pathologisch-anatomisch (histologisch) onderzoek en overige cytodiagnostische onderzoeken.257%
50503Immuno-pathologisch onderzoek.1,7619%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70827Zink1,678%
72893Antimicrobiele middelen, m.b.v. immunoassay2,544%
79992Huisbezoektarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken.2,673%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
193001Fysiotherapeutische behandeling.13,2217%
194162Intake face-to-face contact - medisch psycholoog1,54%
194161Nieuwe inschrijving (verwijzing, registratie, informatie, dossier) - medisch psycholoog.13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190507Infliximab (bij M. Crohn)6,872%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190370Erytrocyten in SAGM, leukocyten verwijderd410%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
191507Infliximab, per toedieningeenheid van 1 mg bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel dure geneesmiddelen.124%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.1,6948%
190016Spoedeisende hulp contact buiten de SEH afdeling, elders in het ziekenhuis.1,437%
38940Eenmalig traumatologisch consult zonder verwijzing en specialistische nabehandeling.13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname1,8772%
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.2,3432%
190034Afwezigheidsdag3,917%
290164Extramurale dieetadvisering (per kwartier).7,455%
39692Preassessment opname.15%
;