(bv: 181105008, 079499015, 990089101, 079999006, 972802094, 020109002, 060301006, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (119899023) met declaratienummer (15B000)

Operatie (Met meer dan 28 verpleegligdagen) bij Ziekte van Crohn (chronische darmontsteking)


Prijs van: Operatie (Met meer dan 28 verpleegligdagen) bij Ziekte van Crohn (chronische darmontsteking)Kenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 45 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 3 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 4 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 0,00
(Bron: Gemiddelde prijs 25 ziekenhuizen)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190013Herhaal-polikliniekbezoek.3,2876%
190011Eerste polikliniekbezoek.1,1733%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.1,522%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190035Dagverpleging I.15%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190204Verpleegdag.41,2760%
190205Verpleegdag klasse 3B.50,7540%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
34684Diagnostische duodenoscopie met behulp van fiberscoop, inclusief eventulele proefexcisie(s).1,6716%
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.3,2913%
80077Diagnostische puncties van niet palpabele afwijkingen of organen, onder echografische controle.211%
35584Diagnostische laparoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s).15%
33694Doppler met eventuele polsvolumerecording (PVR).145%
39096Arteriepunctie door middel van een verblijfnaald voor registratie van de arteriŽle bloeddruk.35%
34686Diagnostische endoscopie van het colon met behulp van flexibele endoscoop, eventueel inclusief biopten, poliepectomie of colonmanometrie.25%
39775Duplex bloedvaten in extremiteiten.25%
34690Diagnostische endoscopie alleen van het sigmoÔd met behulp van een flexibele endoscoop, inclusief eventuele biopten en poliepectomie.15%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
35512Proeflaparotomie.2,354%
34638Dunne darmresectie, open procedure (zie 034639 voor endoscopisch).1,2938%
34796Ileostomie, open procedure (zie 034797 voor endoscopisch).116%
34808Entero-anastomose operatie, open procedure (zie 034809 voor endoscopisch).111%
30540Neurolytische blokkade van een of meer perifere zenuwen.111%
34563Operatie bij maagdarmcolonfistel, open procedure (zie 034565 voor endoscopisch).111%
38942Klinische wondexcisie en wondtoilet. Onder wondexcisie en wondtoilet wordt verstaan locaalanesthesie, inspectie, reiniging, excisie en/of hechting van de wond(en).211%
34880Ileusoperatie zonder resectie of anastomose, open procedure (zie 034881 voor endoscopisch).111%
38909Operatie van grote en gecompliceerde gezwellen, excl. Moh's chirurgie.411%
38911Op.verw. gezwellen uitgaande van cutis, subcutis en/of onderhuids vet- en bindweefsel of verwijderen corpora aliena, inwendige metalen hechtingen, apparaat volgens Ton e.d. dmv excisie.35%
34798Enterostomie, open procedure (zie 034799 voor endoscopisch).15%
35740Hernia cicatricialis, open procedure (zie 035741 voor laparoscopisch).15%
34531Gastro-enterostomie, open procedure (zie 034533 voor endoscopisch).15%
38941Poliklinische wondexcisie en wondtoilet zonder verwijzing. Onder wondexcisie en wondtoilet wordt verstaan locaalanesthesie, inspectie, reiniging, excisie en/of hechting van de wond(en).15%
36094Operatieve drainage van een subphrenisch abces, inclusief nabehandeling, open procedure (zie 036095 voor laparoscopisch).15%
30564Epidurale of subarachnoidale injecties van een neurolytische vloeistof.15%
36210Operatief aanleggen van een blaasfistel (suprapubische katheter).15%
39000Kleinere en/of weinig gecompliceerde transplantatie: kleiner dan 1% van het lichaamsoppervlak, niet in een functioneel gebied.15%
35121Operatie van een fistula ani.15%
34489Interventiegastroscopie, diagnostiek en/of behandeling van bloedingen.15%
34503Endoscopische gastrostomie (zie 034501 voor open procedure).15%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
33698Inbrengen centrale veneuze catheter of een navelcatheter bij pasgeborenen voor voeding of drukmeting.1,827%
39680Perifeer infuus inbrengen.1,627%
38952Verwisselen wondbedekker t.b.v. vacuŁm therapie.611%
87258Inbrengen maag- of duodenumsonde.15%
87648Drainageprocedure galblaas of galwegen, met CT.15%
38953VacuŁm therapie bij wondbehandeling, inclusief initieel aanbrengen wondbedekker, klinisch, per dag.35%
30563Een of meer epidurale injecties boven de eerste lumbale wervel.35%
87058Abcesdrainage met RŲntgen.15%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.4,578%
87042CT onderzoek van het abdomen, retroperitoneum, inclusief inbegrepen orale en/of rectale contraststof, met of onder toediening van een intraveneus contrastmiddel.2,6262%
87002Radiologisch buikoverzichtsonderzoek, liggend en/of staand, een of meerdere richtingen.1,7846%
87070Echografie van de buikorganen.1,427%
87090MRI abdomen.1,1719%
89070Echografie onderste extremiteit.1,511%
85042CT onderzoek van de thorax, het hart en grote vaten inclusief inbrengen contrastmiddel.211%
82970Echografie van de schildklier en/of hals.25%
88090MRI bekken.15%
86042CT onderzoek van de luchtwegen, met of zonder intraveneus contrastmiddel.15%
83402Speciaal gericht radiologisch onderzoek sacroiliacale gewrichten en/of os coccygis.15%
86970Echografie van mamma.15%
85000Radiologisch onderzoek thorax, doorlichting zonder opname.15%
80001Alleen doorlichten tijdens repositie fracturen of localisatie corpus alienum (waaronder rŲntgencontrole bij inbrengen pen in enkel, elleboog e.d., doorlichting op OK, bewusteloze ongevalspatiŽnten).25%
87411Radiologisch onderzoek dunne darm als zelfstandig onderzoek inclusief contrastvloeistof.15%
87018Fistulografie van de buikwand, retroperitoneum.15%
81670Echografie carotide, al dan niet inclusief haematotachografisch onderzoek van de cerebropetale vaten.15%
87618Radiologisch onderzoek galwegen eventueel galblaas door drain.15%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling20,2492%
70443Kalium26,6592%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).43,0692%
70442Natrium26,4792%
70116Ureum20,8187%
74896Alkalische fosfatase8,9487%
70715Trombocyten tellen13,1987%
74891ALAT, SGPT, Transaminase9,4487%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase8,5687%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)7,7381%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk10,281%
70419Kreatinine20,0781%
74802Albumine7,7381%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.24,3381%
70489ASAT, SGOT, transaminase8,9381%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.15,7976%
70421Fosfaat9,0776%
70689C-reactive proteinen (CRP)18,5776%
70469Magnesium9,4265%
74801Eiwit560%
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.58,4560%
70307Amylase560%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.7,0960%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).6,354%
70119Chloride5,354%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed18,454%
70460Triglyceriden654%
70707Protrombinetijd7,7849%
70424Alkali reserve27,5649%
70703Bezinkingssnelheid8,3843%
70718Differentiele telling (machinaal)8,2938%
72106Bloed, kwalitatief (tablet test)1,7138%
70303Sediment1,5738%
72410O2-verzadiging van het arteriele bloed4,2938%
77371APTT, geactiveerde partiele tromboplastinetijd3,4338%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.4,7138%
76875Kruisproef, volledig (3 methoden)10,1733%
70468Melkzuur15,227%
70717Differentiele telling (hand)3,627%
70437IJzer1,2522%
72649Ferritine4,522%
72582Foliumzuur1,3316%
72583Vitamine B12, cyanocobalamine116%
70706Protrombinetijd bij orale antistolling6,3316%
74895Kreatine-fosfokinase416%
70128Kreatine20,6716%
70130Urinezuur1,6716%
70425Cholesterol, totaal216%
70656Complement component (kwantitatieve bepaling)1611%
70496Osmolariteit11,511%
74151Lipase1,511%
70445IJzerbindingscapaciteit111%
70483Ammoniak1,511%
70449Transferrine111%
70487Fibrinogeen2,511%
70440Vitamine D (dihydroxycholecalciferol)1,511%
74897CK-MB, kreatine-fosfokinase iso-enzym6,511%
74763Kwantitatieve bepaling van een immunoglobuline, nefelometrisch6,511%
70108Diaceetzuur1,511%
72573Thyrotrofine (TSH)111%
70407Methemoglobine, sulfhemoglobine, elk711%
74764Prealbumine15%
71739Micro-albumine in urine25%
70704Bloedingstijd65%
70212Calcium in faeces.15%
70494Cryoglobuline, kwalitatief15%
72501Cortisol35%
79010Bloedgroep erytrocytenserologie, bijzonder (CLB-B)25%
77291Haptoglobine15%
70428Angiotensine converting enzym15%
72531Oestron, oestradiol, elk15%
70737Tromboplastinetijd, partieel275%
77091Lymfocyten subpopulatie, eerste antistof35%
72623Carcinoom Antigeen (CA), elk25%
74336Immuno-electroforese met antiserum, inclusief eventuele determinatie25%
72570Thyroxine (vrij T4)15%
70820BNP/NT-proBNP15%
77092Lymfocyten subpopulatie, tweede en elke volgende antistof25%
74803Myoglobine15%
72630Carcino-embryonaal antigeen (CEA)15%
77433Fibrine/fibrinogeen degradatie produkten (FDP) D-dimeertest, semikwantitatief15%
70610Antistoffen, gebonden, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (directe Coombstest).25%
70824Bilirubine in vruchtwater, eventueel ascitesvocht, kwantitatief.15%
77102Microscopie van punctaten, aanvullende specifieke kleuring: esterase, zure fosfatase, tartraat geremde zure fosfatase, sudan black, etc. inclusief beoordeling.15%
70206Vertering, kwalitatief15%
77434Fibrine/fibrinogeen degradatie produkten, kwantitatief15%
76871Kruisproef in zout-albumine-milieu25%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch3,5471%
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch971%
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk2,9160%
75044Bloedkweek (aeroob + anaeroob)6,354%
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch7,1149%
70507Resistentiebepaling kwantitatief m.b.v. MRC/Etest per antibioticum, bacteriologisch3543%
70505Resistentiebepaling kwalitatief m.b.v. diffusie-methode, bacteriologisch2,4338%
70027Doelgerichte consultatie van ondersteunend specialist door poortspecialist bij al geopende DBC ivm direct patiŽnt gerelateerde vraagstelling, telefonisch of face-to-face, zonder aanwezigheid patiŽnt.8,627%
70517Beta lactamase test211%
75054Determinatie micro-organismen, mycologisch1,511%
70513MRC + MBC-bepaling per antibioticum511%
70643Immunodiffusie reactie55%
70028Consult bij patiŽnt op verzoek van een ondersteunend specialist door een poortspecialist bij een al geopende DBC in verband met direct patiŽnt gerelateerde vraagstelling.15%
75041Kweekproef < 2 media, bacteriologisch35%
70514Interactie MRC van twee antibiotica15%
75051Kweekproef < 2 media, mycologisch15%
71118Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay15%
75053Kweekproef > 3 media, mycologisch35%
71122Antistoftiterstijging met behulp van neutralisatie (2 bepalingen)15%
70525Resistentiebepaling kwalitatief m.b.v. diffusie-methode, mycologisch15%
70006DNA/RNA-amplificatie, kwantitatief25%
71126Antistoffen, IgM tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay15%
70526Resistentiebepaling kwantitatief d.m.v. MRC/Etest per antibioticum, mycologisch25%
71137Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, bacteriologisch.15%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
50501Pathologisch-anatomisch (histologisch) onderzoek en overige cytodiagnostische onderzoeken.1,3871%
50502Cytodiagnostisch onderzoek van een cervix-preparaat (deze code is niet bestemd voor onderzoek ten gevolge van het bevolkingsonderzoek).25%
50503Immuno-pathologisch onderzoek.15%
50511Eenvoudige moleculaire diagnostiek - bepalingen op coupes met weefsel en/of cellen (o.a. CISH, ISH, FISH) en frequent aangevr. bepalingen van de aanw. van micro-org. (HPV, TBC, EBV, HSV, Bartonella).15%
50512Complexe moleculaire diagnostiek - bepalingen op geÔsoleerd DNA, RNA of eiwit anders dan frequent aangevraagde bepalingen op micro-organismen.15%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
72893Antimicrobiele middelen, m.b.v. immunoassay9,7522%
72826Koolmonoxide, kwantitatief met identificatie in bloed516%
70827Zink111%
72887Cardiaca, identificatie en/of kwantificatie, m.b.v. immunoassay25%
74721Koper15%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
193001Fysiotherapeutische behandeling.19,1733%
194162Intake face-to-face contact - medisch psycholoog15%
193012Enkelvoudige ergotherapie75%
194163Behandelingscontact - medisch psycholoog.35%
194155Gegevensbeheer (dossier, info, interpretaties, decursus)† - medisch psycholoog35%
194171Consultaties - overleg (inter)collegiaal - medisch psycholoog15%
194156Rapportage (brief, correspondentie, rapport)†- medisch psycholoog15%
194161Nieuwe inschrijving (verwijzing, registratie, informatie, dossier) - medisch psycholoog.15%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190370Erytrocyten in SAGM, leukocyten verwijderd940%
190389Trombocyten samengevoegd in PAS-II, leukocyten verwijderd, 5E220%
190404Vers bevroren af plasma, leukocyten verwijderd, in Na-citraat820%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
191543Caspofungine, per toedieningeenheid van 1 mg bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel dure geneesmiddelen.15%
191507Infliximab, per toedieningeenheid van 1 mg bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel dure geneesmiddelen.12%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.233%
190016Spoedeisende hulp contact buiten de SEH afdeling, elders in het ziekenhuis.15%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname1,8571%
39692Preassessment opname.1,3333%
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.1,3316%
290164Extramurale dieetadvisering (per kwartier).25%
190034Afwezigheidsdag25%
;