(bv: 069899235, 979001166, 029199181, 029399041, 990116019, 990027131, 990916020, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (119999006) met declaratienummer (15C601)

Operatie (Met meer dan 28 verpleegligdagen) bij Een ziekte van slokdarm / maag / twaalfvingerige darm


Prijs van: Operatie (Met meer dan 28 verpleegligdagen) bij Een ziekte van slokdarm / maag / twaalfvingerige darmKenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 50 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 2 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 9 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 0,00
(Bron: Gemiddelde prijs 25 ziekenhuizen)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190013Herhaal-polikliniekbezoek.2,4347%
190011Eerste polikliniekbezoek.1,2233%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.1,331%
190009Klinisch intercollegiaal consult.113%
190017Medebehandeling (voor IC medebehandeling zie 039672).17%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190035Dagverpleging I.113%
190055Dagverpleging II.17%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190204Verpleegdag.39,2866%
190205Verpleegdag klasse 3B.71,634%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.2,6653%
35584Diagnostische laparoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s).1,1447%
80047Diagnostische puncties van niet palpabele afwijkingen of organen, onder CT-controle.213%
80077Diagnostische puncties van niet palpabele afwijkingen of organen, onder echografische controle.113%
34684Diagnostische duodenoscopie met behulp van fiberscoop, inclusief eventulele proefexcisie(s).313%
34686Diagnostische endoscopie van het colon met behulp van flexibele endoscoop, eventueel inclusief biopten, poliepectomie of colonmanometrie.1,549%
39843Bewakingstelemetrie.27%
33219Catheterisatie van het rechter hart, inclusief eventuele drukmeting, O2-bepaling, angiografie (veneuze hartcatheterisatie), aansluiting van een uitwendige pacemaker.17%
33694Doppler met eventuele polsvolumerecording (PVR).247%
39096Arteriepunctie door middel van een verblijfnaald voor registratie van de arteriŽle bloeddruk.57%
39830Het inbrengen van een verblijfnaald ter verkrijging van arterieel bloed voor onderzoek naar pO2, pH en pCO2 voor en tijdens inademen van zuurstof.17%
32480Diagnostische bronchoscopie, inclusief een of meerdere proefexcisies, curettage en/of afzuigen van materiaal voor cytologisch en/of pathologisch onderzoek.17%
34690Diagnostische endoscopie alleen van het sigmoÔd met behulp van een flexibele endoscoop, inclusief eventuele biopten en poliepectomie.3,332%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
35512Proeflaparotomie.1,771%
34564Overhechting maagperforatie, open procedure (zie 034566 voor endoscopisch).1,5231%
34832Overhechten darmperforatie, open procedure (zie 034835 voor laparoscopisch).1,3320%
34432Maagresectie.120%
34808Entero-anastomose operatie, open procedure (zie 034809 voor endoscopisch).113%
33692Aanleggen inwendige arterioveneuze shunt.17%
34440Totale maagresectie, thoracaal of abdominaal.17%
36095Laparoscopische operatieve drainage van een subphrenisch abces, inclusief nabehandeling (zie 036094 voor open procedure).17%
34638Dunne darmresectie, open procedure (zie 034639 voor endoscopisch).17%
34401Gastrotomie (bijvoorbeeld voor het verwijderen van een of meerdere poliepen of corpora aliena), open procedure (zie 034402 voor endoscopisch).17%
38909Operatie van grote en gecompliceerde gezwellen, excl. Moh's chirurgie.157%
34738Colonresectie, al dan niet met coecostomie, open procedure (zie 034739 voor endoscopisch).17%
34402Endoscopische gastrotomie (bijvoorbeeld voor het verwijderen van een of meerdere poliepen of corpora aliena) (zie 034401 voor open procedure).17%
34835Laparoscopisch overhechten darmperforatie (zie 034832 voor open procedure).17%
34501Gastrostomie, open procedure (zie 034503 voor endoscopisch).17%
34796Ileostomie, open procedure (zie 034797 voor endoscopisch).17%
35498Pancreas operatie.17%
34503Endoscopische gastrostomie (zie 034501 voor open procedure).17%
32203Tracheotomie.17%
34798Enterostomie, open procedure (zie 034799 voor endoscopisch).17%
34436Reconstructieve operatie aan de resectiemaag volgens bijvoorbeeld Henley of Roux-Y.17%
34489Interventiegastroscopie, diagnostiek en/of behandeling van bloedingen.3,332%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
33698Inbrengen centrale veneuze catheter of een navelcatheter bij pasgeborenen voor voeding of drukmeting.1,2527%
39680Perifeer infuus inbrengen.1,3924%
87258Inbrengen maag- of duodenumsonde.1,6720%
87078Abcesdrainage met echografie.1,513%
39682Inbrengen voedingskatheter of centrale veneuze katheter niet gerelateerd aan een operatie.27%
39881Urologische behandeling dilataties en catheterisaties.17%
32075Behandeling van een neusbloeding door middel van een Bellocq-tamponade.27%
87048Abcesdrainage met CT.3,324%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.5,6687%
87070Echografie van de buikorganen.1,5166%
87002Radiologisch buikoverzichtsonderzoek, liggend en/of staand, een of meerdere richtingen.2,5862%
87042CT onderzoek van het abdomen, retroperitoneum, inclusief inbegrepen orale en/of rectale contraststof, met of onder toediening van een intraveneus contrastmiddel.3,0258%
80001Alleen doorlichten tijdens repositie fracturen of localisatie corpus alienum (waaronder rŲntgencontrole bij inbrengen pen in enkel, elleboog e.d., doorlichting op OK, bewusteloze ongevalspatiŽnten).1,3320%
85042CT onderzoek van de thorax, het hart en grote vaten inclusief inbrengen contrastmiddel.120%
87211Radiologisch onderzoek maag en duodenum inclusief doorlichten van de slokdarm en inclusief dunne darm passage.113%
87411Radiologisch onderzoek dunne darm als zelfstandig onderzoek inclusief contrastvloeistof.1,513%
81342CT onderzoek van de hersenen en/of schedel met of zonder intraveneus contrastmiddel.17%
84070Echografie van de bovenste extremiteiten.17%
81670Echografie carotide, al dan niet inclusief haematotachografisch onderzoek van de cerebropetale vaten.37%
82002Radiologisch onderzoek aangezichtsschedel of deel ervan - neusbijholten inclusief sphenoid respectievelijk adenoid.17%
80021Directe percutane arteriŽle punctie.17%
82970Echografie van de schildklier en/of hals.17%
81290MRI hersenen27%
83042CT onderzoek van de wervelkolom.17%
84202Radiologisch onderzoek scapula en/of clavicula en/of schoudergewricht en/of bovenarm.1,664%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70442Natrium37,8493%
70689C-reactive proteinen (CRP)21,9493%
70715Trombocyten tellen17,793%
70443Kalium38,293%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.35,8293%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).46,5493%
74802Albumine11,7293%
74896Alkalische fosfatase9,4993%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling23,7493%
70419Kreatinine25,1893%
70489ASAT, SGOT, transaminase9,6987%
70116Ureum22,6387%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase9,5387%
70421Fosfaat10,4280%
74891ALAT, SGPT, Transaminase10,580%
70469Magnesium9,4180%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.22,1880%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk10,0880%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)10,7373%
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.51,5573%
70119Chloride5,9269%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed25,4658%
74801Eiwit4,8751%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).6,7149%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.4,3546%
70307Amylase7,2446%
70460Triglyceriden2,8844%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.940%
70718Differentiele telling (machinaal)3,3340%
70703Bezinkingssnelheid6,2740%
70707Protrombinetijd15,4736%
72573Thyrotrofine (TSH)1,834%
70468Melkzuur27,634%
70737Tromboplastinetijd, partieel12,434%
74895Kreatine-fosfokinase3,234%
72410O2-verzadiging van het arteriele bloed3,9131%
70716Reticulocyten tellen1,6329%
70717Differentiele telling (hand)5,527%
70706Protrombinetijd bij orale antistolling4,2527%
70303Sediment1,5426%
70425Cholesterol, totaal2,524%
74151Lipase120%
70424Alkali reserve98,6720%
76871Kruisproef in zout-albumine-milieu1020%
70130Urinezuur1,3320%
72570Thyroxine (vrij T4)1,6720%
74897CK-MB, kreatine-fosfokinase iso-enzym220%
77291Haptoglobine2,6115%
72582Foliumzuur1,315%
72583Vitamine B12, cyanocobalamine1,315%
74764Prealbumine213%
77371APTT, geactiveerde partiele tromboplastinetijd19,513%
72646Parathormoon (PTH)113%
70496Osmolariteit313%
71511Vitamine B1, Thiamine113%
72649Ferritine213%
70738Trombinetijd2,513%
79010Bloedgroep erytrocytenserologie, bijzonder (CLB-B)6,513%
70610Antistoffen, gebonden, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (directe Coombstest).513%
70449Transferrine113%
74803Myoglobine1,513%
72601Antistoffen tegen specifiek humaan weefsel5,513%
70487Fibrinogeen213%
70761Heparine bepaling (anti Xa activiteit).17%
72641Calcitonine17%
70732Bloedstollingsfactor V27%
74899Troponine, cardiale isovorm17%
72575Thyroxine (T4)27%
70820BNP/NT-proBNP17%
79009Bloedstollingsfactoren, bijzonder (CLB-C)27%
70445IJzerbindingscapaciteit27%
76875Kruisproef, volledig (3 methoden)557%
70407Methemoglobine, sulfhemoglobine, elk17%
70483Ammoniak67%
71512Vitamine B6, Pyridoxine17%
70752Transketolase - voor en na toevoeging TPP (TPP effect), totaal.17%
72106Bloed, kwalitatief (tablet test)27%
70437IJzer17%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk6,0666%
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch12,0260%
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch7,7156%
75044Bloedkweek (aeroob + anaeroob)9,3451%
70507Resistentiebepaling kwantitatief m.b.v. MRC/Etest per antibioticum, bacteriologisch30,4347%
70505Resistentiebepaling kwalitatief m.b.v. diffusie-methode, bacteriologisch6,3542%
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch10,7138%
75041Kweekproef < 2 media, bacteriologisch2,8231%
75054Determinatie micro-organismen, mycologisch3,7527%
75052Kweekproef 2 - 3 media, mycologisch10,6720%
71137Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, bacteriologisch.1,3320%
70028Consult bij patiŽnt op verzoek van een ondersteunend specialist door een poortspecialist bij een al geopende DBC in verband met direct patiŽnt gerelateerde vraagstelling.120%
75051Kweekproef < 2 media, mycologisch2,513%
70004DNA-amplificatie, kwalitatief, handmatig1,513%
75053Kweekproef > 3 media, mycologisch1,513%
71144Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay (m.u.v. HBs ag), infectieserologisch.113%
70503Kweekproef op tuberculose37%
71118Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay47%
70001Hybridisatie, geautomatiseerd47%
71142Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, mycologisch.17%
70524Microscopisch onderzoek (gekleurd of ongekleurd), elk, mycologisch57%
70526Resistentiebepaling kwantitatief d.m.v. MRC/Etest per antibioticum, mycologisch127%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
50501Pathologisch-anatomisch (histologisch) onderzoek en overige cytodiagnostische onderzoeken.1,7680%
50503Immuno-pathologisch onderzoek.1,0644%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
72893Antimicrobiele middelen, m.b.v. immunoassay7,6720%
72891Antimicrobiele middelen, enkelvoudig, microbiologische bepaling.17%
70827Zink17%
72894Antimicrobiele middelen, m.b.v. chromatografie37%
72826Koolmonoxide, kwantitatief met identificatie in bloed17%
72841Anti-epileptica, m.b.v. chromatografie, elk17%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
193001Fysiotherapeutische behandeling.64,2527%
194161Nieuwe inschrijving (verwijzing, registratie, informatie, dossier) - medisch psycholoog.17%
194162Intake face-to-face contact - medisch psycholoog17%
193021Logopedie.127%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190370Erytrocyten in SAGM, leukocyten verwijderd1031%
190489Overige kort-houdbare bloedproducten913%
190389Trombocyten samengevoegd in PAS-II, leukocyten verwijderd, 5E113%
190404Vers bevroren af plasma, leukocyten verwijderd, in Na-citraat76%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190143IC beademingstoeslag groep 397%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
191543Caspofungine, per toedieningeenheid van 1 mg bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel dure geneesmiddelen.17%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.1,7753%
38940Eenmalig traumatologisch consult zonder verwijzing en specialistische nabehandeling.1,3320%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname1,1940%
39692Preassessment opname.17%
190034Afwezigheidsdag17%
;