(bv: 020109005, 029399011, 990516014, 029199278, 990061017, 990061059, 079999005, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (129999048) met declaratienummer (15C651)

Operatieve ingreep (Met verpleegligdagen) bij Een infectie of een overige aandoening van huid of onderhuids bindweefsel


Prijs van: Operatieve ingreep (Met verpleegligdagen) bij Een infectie of een overige aandoening van huid of onderhuids bindweefselKenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 49 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 4 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 87 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 0,00
(Bron: Gemiddelde prijs 25 ziekenhuizen)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190013Herhaal-polikliniekbezoek.4,4273%
190011Eerste polikliniekbezoek.1,2739%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.1,4829%
190009Klinisch intercollegiaal consult.2,279%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190035Dagverpleging I.62%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190204Verpleegdag.45,3380%
190205Verpleegdag klasse 3B.65,6420%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.1,5631%
39737Onderzoek arteriŽle obstructies extremiteiten dmv bloeddrukmeting armen en/of benen of penis met CW doppler of plethysmografie incl PVR curven of doppler stroomsnelheid curven incl een belastingproef.1,3615%
39775Duplex bloedvaten in extremiteiten.1,7411%
80077Diagnostische puncties van niet palpabele afwijkingen of organen, onder echografische controle.1,132%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
38942Klinische wondexcisie en wondtoilet. Onder wondexcisie en wondtoilet wordt verstaan locaalanesthesie, inspectie, reiniging, excisie en/of hechting van de wond(en).2,144%
38853Behandeling van grote diepe abcessen zoals mastitis of pectoraal phlegmone, hand- en voetphlegmone, panaritium (uitsluitend met incisie en drainage), perianaal abces en peritonsillair abces.1,6632%
38911Op.verw. gezwellen uitgaande van cutis, subcutis en/of onderhuids vet- en bindweefsel of verwijderen corpora aliena, inwendige metalen hechtingen, apparaat volgens Ton e.d. dmv excisie.1,8415%
39000Kleinere en/of weinig gecompliceerde transplantatie: kleiner dan 1% van het lichaamsoppervlak, niet in een functioneel gebied.1,2514%
38943Poliklinische wondexcisie en wondtoilet na verwijzing. Onder wondexcisie en wondtoilet wordt verstaan locaalanesthesie, inspectie, reiniging, excisie en/of hechting van de wond(en).2,29%
38912Operatieve verwijdering van gezwellen, corpora aliena en dergelijke, uitgaande van of zich bevindende in dieper liggende structuren dan in code 038911 is omschreven.1,158%
39001Matig grote en/of gecompliceerde transplantatie: kleiner dan 1% van het lichaamsoppervlak in een functioneel gebied.1,087%
38998Grote en/of gecompliceerde transplantatie: groter dan 1%, kleiner dan 3% van het lichaamsoppervlak.1,225%
39015Primaire operatieve behandeling van ernstige verwondingen door middel van direct gesteelde transpositie van huid. Een verwonding vergelijkbaar met een decollement of een scalpeer-verwonding.1,144%
38941Poliklinische wondexcisie en wondtoilet zonder verwijzing. Onder wondexcisie en wondtoilet wordt verstaan locaalanesthesie, inspectie, reiniging, excisie en/of hechting van de wond(en).1,174%
38909Operatie van grote en gecompliceerde gezwellen, excl. Moh's chirurgie.1,54%
39011Kleine en/of weinig gecompliceerde transpositie, transpositie van huid of opschuifplastiek.2,252%
38999Zeer grote en/of zeer gecompliceerde transplantatie: groter dan 3% van het lichaamsoppervlak.1,252%
38851Blootleggen en doorsnijden van pezen of spieren.1,252%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39680Perifeer infuus inbrengen.1,618%
38952Verwisselen wondbedekker t.b.v. vacuŁm therapie.2,557%
39943Ambulante behandeling van ulcera cruris door middel van compressietherapie.16,457%
38953VacuŁm therapie bij wondbehandeling, inclusief initieel aanbrengen wondbedekker, klinisch, per dag.4,46%
39445Injecties, met uitzondering van injecties ten behoeve van locale anesthesie.63%
33698Inbrengen centrale veneuze catheter of een navelcatheter bij pasgeborenen voor voeding of drukmeting.13%
38954VacuŁm therapie bij wondbehandeling, inclusief initieel aanbrengen wondbedekker, poliklinisch, per dag.7,252%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.2,444%
87070Echografie van de buikorganen.1,3617%
89602Radiologisch onderzoek enkel en/of voet(wortel) en/of tenen.216%
89070Echografie onderste extremiteit.1,8415%
87042CT onderzoek van het abdomen, retroperitoneum, inclusief inbegrepen orale en/of rectale contraststof, met of onder toediening van een intraveneus contrastmiddel.1,3215%
89402Radiologisch onderzoek knie en/of onderbeen.1,5611%
89202Radiologisch onderzoek bekken, respectievelijk heupgewricht.1,8110%
89142CT onderzoek van de onderste extremiteiten, met of zonder intraveneus contrast.1,087%
89042CT van het bekken inclusief inbrengen orale en/of rectale contraststof. Met of zonder toediening van een intraveneus contrastmiddel.16%
89090MRI heup(en)/ onderste extremiteit(en).1,225%
87002Radiologisch buikoverzichtsonderzoek, liggend en/of staand, een of meerdere richtingen.1,445%
84070Echografie van de bovenste extremiteiten.1,465%
87090MRI abdomen.1,144%
81342CT onderzoek van de hersenen en/of schedel met of zonder intraveneus contrastmiddel.14%
88090MRI bekken.1,224%
84602Radiologisch onderzoek pols en/of hand en/of vingers.1,384%
80023Al dan niet selectief onderzoek via percutane arteriŽle catheterisatie.14%
84202Radiologisch onderzoek scapula en/of clavicula en/of schoudergewricht en/of bovenarm.2,834%
83402Speciaal gericht radiologisch onderzoek sacroiliacale gewrichten en/of os coccygis.13%
85042CT onderzoek van de thorax, het hart en grote vaten inclusief inbrengen contrastmiddel.13%
88920Radiologisch onderzoek abdominale aorta inclusief bij dit onderzoek afgebeelde zijtakken en beenarteriŽn.13%
80001Alleen doorlichten tijdens repositie fracturen of localisatie corpus alienum (waaronder rŲntgencontrole bij inbrengen pen in enkel, elleboog e.d., doorlichting op OK, bewusteloze ongevalspatiŽnten).1,343%
83042CT onderzoek van de wervelkolom.12%
84402Radiologisch onderzoek elleboog en/of onderarm.12%
83302Radiologisch onderzoek lumbosacrale wervelkolom inclusief overzichtsopname sacroiliacale gewrichten.12%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70442Natrium10,9690%
70443Kalium11,1490%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).15,5489%
70419Kreatinine10,1689%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling11,3389%
70689C-reactive proteinen (CRP)10,3186%
70116Ureum9,0184%
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.44,2383%
70715Trombocyten tellen8,0476%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.37,2368%
74891ALAT, SGPT, Transaminase4,4263%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase4,4361%
70489ASAT, SGOT, transaminase4,360%
74896Alkalische fosfatase4,4560%
70703Bezinkingssnelheid5,9258%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)4,3154%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk4,6854%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.4,1649%
74802Albumine4,7346%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).5,9545%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.3,842%
74801Eiwit4,3340%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.5,1540%
70718Differentiele telling (machinaal)4,5438%
70706Protrombinetijd bij orale antistolling11,9329%
70303Sediment1,728%
70119Chloride5,0427%
70707Protrombinetijd11,8927%
74895Kreatine-fosfokinase2,2826%
70421Fosfaat5,1925%
70307Amylase1,9825%
70469Magnesium6,3222%
77371APTT, geactiveerde partiele tromboplastinetijd3,0322%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed7,4420%
76875Kruisproef, volledig (3 methoden)5,3620%
70717Differentiele telling (hand)7,6919%
72410O2-verzadiging van het arteriele bloed4,2914%
70468Melkzuur2,3414%
72573Thyrotrofine (TSH)1,1714%
72649Ferritine2,112%
70437IJzer1,3211%
72583Vitamine B12, cyanocobalamine1,2111%
70424Alkali reserve511%
72601Antistoffen tegen specifiek humaan weefsel1,7111%
72582Foliumzuur1,1810%
70460Triglyceriden2,1910%
72106Bloed, kwalitatief (tablet test)1,9410%
70449Transferrine1,7510%
70714Eosinofielen tellen4,49%
70820BNP/NT-proBNP1,539%
70716Reticulocyten tellen10,279%
70130Urinezuur1,58%
72570Thyroxine (vrij T4)1,238%
74897CK-MB, kreatine-fosfokinase iso-enzym1,628%
70425Cholesterol, totaal1,57%
74065HbAlc16%
77291Haptoglobine16%
74899Troponine, cardiale isovorm1,895%
70737Tromboplastinetijd, partieel6,675%
74151Lipase15%
74335Electroforetisch diagram in diverse media, eventueel met speciale kleuringen, met (relatief) kwantitatieve bepaling der fracties, eventueel inclusief totaal eiwitbepaling.15%
74764Prealbumine2,144%
74251Cholesterol, HDL1,574%
70407Methemoglobine, sulfhemoglobine, elk1,714%
70404Kreatinine klaring (of andere klaring)5,174%
70496Osmolariteit3,174%
74064Geglyceerde hemoglobine1,834%
70445IJzerbindingscapaciteit14%
70476Immunoglobuline, elk1,834%
71511Vitamine B1, Thiamine14%
74763Kwantitatieve bepaling van een immunoglobuline, nefelometrisch8,43%
70693Anti-nucleaire factor (ANF)13%
70487Fibrinogeen3,63%
72501Cortisol2,23%
70440Vitamine D (dihydroxycholecalciferol)5,43%
79005Auto-immuunziekten, overige, bijzonder (CLB-C)2,752%
70202Bilirubine, kwalitatief12%
74336Immuno-electroforese met antiserum, inclusief eventuele determinatie2,752%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch7,7179%
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch5,3373%
70507Resistentiebepaling kwantitatief m.b.v. MRC/Etest per antibioticum, bacteriologisch39,9768%
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk3,1847%
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch4,3141%
70505Resistentiebepaling kwalitatief m.b.v. diffusie-methode, bacteriologisch6,4940%
75044Bloedkweek (aeroob + anaeroob)4,3839%
75041Kweekproef < 2 media, bacteriologisch3,2319%
70027Doelgerichte consultatie van ondersteunend specialist door poortspecialist bij al geopende DBC ivm direct patiŽnt gerelateerde vraagstelling, telefonisch of face-to-face, zonder aanwezigheid patiŽnt.2,1711%
70517Beta lactamase test2,0610%
71137Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, bacteriologisch.1,558%
70003DNA-amplificatie, kwalitatief, geautomatiseerd4,675%
70004DNA-amplificatie, kwalitatief, handmatig6,915%
75051Kweekproef < 2 media, mycologisch1,885%
75054Determinatie micro-organismen, mycologisch1,674%
70643Immunodiffusie reactie1,23%
71105HBs antigeen1,43%
71118Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay6,83%
70514Interactie MRC van twee antibiotica1,63%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
50501Pathologisch-anatomisch (histologisch) onderzoek en overige cytodiagnostische onderzoeken.1,720%
50503Immuno-pathologisch onderzoek.14%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
72893Antimicrobiele middelen, m.b.v. immunoassay5,297%
79992Huisbezoektarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken.2,816%
72826Koolmonoxide, kwantitatief met identificatie in bloed8,674%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
193001Fysiotherapeutische behandeling.27,0533%
193012Enkelvoudige ergotherapie8,334%
194162Intake face-to-face contact - medisch psycholoog1,63%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190370Erytrocyten in SAGM, leukocyten verwijderd5,2729%
190489Overige kort-houdbare bloedproducten6,44%
190404Vers bevroren af plasma, leukocyten verwijderd, in Na-citraat4,673%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.1,5556%
38940Eenmalig traumatologisch consult zonder verwijzing en specialistische nabehandeling.1,334%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname1,5369%
39692Preassessment opname.1,6427%
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.1,158%
290164Extramurale dieetadvisering (per kwartier).14,666%
190034Afwezigheidsdag2,834%
;