(bv: 020112027, 099999027, 131999043, 069499050, 990716007, 990916051, 119499070, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (129999069) met declaratienummer (15C663)

Operatieve ingreep (Met verpleegligdagen) bij Een niet nader gespecificeerde aandoening van huid of onderhuids bindweefsel


Prijs van: Operatieve ingreep (Met verpleegligdagen) bij Een niet nader gespecificeerde aandoening van huid of onderhuids bindweefselKenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 34 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 3 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Prijs van de behandeling
Geen prijs gevonden
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.2100%
190013Herhaal-polikliniekbezoek.1100%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190205Verpleegdag klasse 3B.34100%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39738Onderzoek veneuze afwijkingen extremiteiten dmv registreren veneuze CW dopplersignalen incl. proximale en distale compressietests en/of vasalva manoeuvres en/of outflow- of fotoplethysmografie.1100%
39739Duplexonderz. arterien of venen1100%
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.1100%
33694Doppler met eventuele polsvolumerecording (PVR).1100%
39775Duplex bloedvaten in extremiteiten.1100%
39737Onderzoek arteriŽle obstructies extremiteiten dmv bloeddrukmeting armen en/of benen of penis met CW doppler of plethysmografie incl PVR curven of doppler stroomsnelheid curven incl een belastingproef.2100%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39104Radiofrequente obliteratie (RFO/VNUS).1100%
38943Poliklinische wondexcisie en wondtoilet na verwijzing. Onder wondexcisie en wondtoilet wordt verstaan locaalanesthesie, inspectie, reiniging, excisie en/of hechting van de wond(en).2100%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
89402Radiologisch onderzoek knie en/of onderbeen.2100%
89602Radiologisch onderzoek enkel en/of voet(wortel) en/of tenen.2100%
39494Echografie van het hart.1100%
81342CT onderzoek van de hersenen en/of schedel met of zonder intraveneus contrastmiddel.1100%
87002Radiologisch buikoverzichtsonderzoek, liggend en/of staand, een of meerdere richtingen.1100%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70718Differentiele telling (machinaal)4100%
70442Natrium2100%
74251Cholesterol, HDL1100%
70656Complement component (kwantitatieve bepaling)4100%
70419Kreatinine4100%
74891ALAT, SGPT, Transaminase4100%
70738Trombinetijd7100%
70443Kalium2100%
74336Immuno-electroforese met antiserum, inclusief eventuele determinatie1100%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).9100%
70421Fosfaat2100%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)1100%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase4100%
70460Triglyceriden1100%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.2100%
74763Kwantitatieve bepaling van een immunoglobuline, nefelometrisch4100%
70703Bezinkingssnelheid4100%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.4100%
74896Alkalische fosfatase4100%
72646Parathormoon (PTH)2100%
70469Magnesium1100%
70116Ureum4100%
74801Eiwit1100%
70715Trombocyten tellen2100%
70440Vitamine D (dihydroxycholecalciferol)2100%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling4100%
74065HbAlc1100%
70489ASAT, SGOT, transaminase4100%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.1100%
74802Albumine3100%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
50501Pathologisch-anatomisch (histologisch) onderzoek en overige cytodiagnostische onderzoeken.1100%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
193001Fysiotherapeutische behandeling.11100%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39692Preassessment opname.1100%
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.1100%
190021Klinische opname1100%
;