(bv: 029099067, 979001215, 192001044, 099999027, 979001229, 991516031, 990816007, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (131999014) met declaratienummer (15B018)

Meer dan 28 verpleegligdagen bij Reumatische gewrichtsontsteking


Prijs van: Meer dan 28 verpleegligdagen bij Reumatische gewrichtsontstekingKenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 48 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 1 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 12 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 0,00
(Bron: Gemiddelde prijs 25 ziekenhuizen)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190011Eerste polikliniekbezoek.123%
190013Herhaal-polikliniekbezoek.1,5221%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.1,6714%
190009Klinisch intercollegiaal consult.29%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190204Verpleegdag.48,0272%
190205Verpleegdag klasse 3B.46,6728%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.1,6631%
34684Diagnostische duodenoscopie met behulp van fiberscoop, inclusief eventulele proefexcisie(s).1,6714%
80077Diagnostische puncties van niet palpabele afwijkingen of organen, onder echografische controle.19%
34686Diagnostische endoscopie van het colon met behulp van flexibele endoscoop, eventueel inclusief biopten, poliepectomie of colonmanometrie.19%
80047Diagnostische puncties van niet palpabele afwijkingen of organen, onder CT-controle.15%
39942Huidreactie volgens Mantoux.15%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
38942Klinische wondexcisie en wondtoilet. Onder wondexcisie en wondtoilet wordt verstaan locaalanesthesie, inspectie, reiniging, excisie en/of hechting van de wond(en).15%
39001Matig grote en/of gecompliceerde transplantatie: kleiner dan 1% van het lichaamsoppervlak in een functioneel gebied.15%
33605Inbrengen van een port-a-cath systeem.15%
38911Op.verw. gezwellen uitgaande van cutis, subcutis en/of onderhuids vet- en bindweefsel of verwijderen corpora aliena, inwendige metalen hechtingen, apparaat volgens Ton e.d. dmv excisie.15%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39680Perifeer infuus inbrengen.1,6714%
39682Inbrengen voedingskatheter of centrale veneuze katheter niet gerelateerd aan een operatie.15%
38584Gipsspalk voor voet, onder-en bovenbeen.15%
38696Gipsspalk voor voet en onderbeen.15%
38894Verwijderen klein gips.15%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.2,6372%
87070Echografie van de buikorganen.1,3342%
87042CT onderzoek van het abdomen, retroperitoneum, inclusief inbegrepen orale en/of rectale contraststof, met of onder toediening van een intraveneus contrastmiddel.132%
84602Radiologisch onderzoek pols en/of hand en/of vingers.1,528%
89602Radiologisch onderzoek enkel en/of voet(wortel) en/of tenen.2,1728%
85042CT onderzoek van de thorax, het hart en grote vaten inclusief inbrengen contrastmiddel.1,423%
84070Echografie van de bovenste extremiteiten.1,3314%
84202Radiologisch onderzoek scapula en/of clavicula en/of schoudergewricht en/of bovenarm.1,3314%
89402Radiologisch onderzoek knie en/of onderbeen.1,6714%
83190MRI cervicale wervelkolom en/of hals inclusief craniovertebrale overgang.19%
89090MRI heup(en)/ onderste extremiteit(en).1,59%
83102Radiologisch onderzoek cervicale wervelkolom of deel ervan.15%
120230SPECT van skelet detail.15%
87090MRI abdomen.15%
83390MRI lumbosacrale wervelkolom.15%
120013Schildklierscintigrafie.15%
89070Echografie onderste extremiteit.15%
120030Statisch skeletonderzoek.15%
87002Radiologisch buikoverzichtsonderzoek, liggend en/of staand, een of meerdere richtingen.15%
83202Radiologisch onderzoek thoracale wervelkolom of deel ervan.15%
120035Skeletdensitometrie lumbale wervelkolom.15%
83290MRI thoracale wervelkolom.15%
83042CT onderzoek van de wervelkolom.15%
120060Longperfusieonderzoek.15%
83302Radiologisch onderzoek lumbosacrale wervelkolom inclusief overzichtsopname sacroiliacale gewrichten.15%
81290MRI hersenen1,623%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling15,6795%
74891ALAT, SGPT, Transaminase7,4795%
70442Natrium17,1295%
70703Bezinkingssnelheid4,2295%
70715Trombocyten tellen14,6595%
70443Kalium17,5195%
70419Kreatinine18,4395%
70116Ureum14,495%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).25,7595%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)7,0991%
74896Alkalische fosfatase7,791%
70689C-reactive proteinen (CRP)14,7786%
70489ASAT, SGOT, transaminase6,2886%
74802Albumine6,3486%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase6,4781%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.5,8477%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk7,6477%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.23,9577%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.5,1974%
70718Differentiele telling (machinaal)6,5972%
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.51,3572%
74801Eiwit4,469%
70303Sediment2,3858%
72649Ferritine1,9151%
70421Fosfaat551%
70717Differentiele telling (hand)3,0951%
72573Thyrotrofine (TSH)1,4149%
74895Kreatine-fosfokinase246%
70437IJzer1,646%
72582Foliumzuur1,3342%
70716Reticulocyten tellen1,8837%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).8,8837%
70119Chloride5,7537%
76875Kruisproef, volledig (3 methoden)1737%
72583Vitamine B12, cyanocobalamine1,537%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed2,8935%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.632%
74335Electroforetisch diagram in diverse media, eventueel met speciale kleuringen, met (relatief) kwantitatieve bepaling der fracties, eventueel inclusief totaal eiwitbepaling.1,4332%
70469Magnesium432%
70707Protrombinetijd5,7132%
70656Complement component (kwantitatieve bepaling)8,7132%
72570Thyroxine (vrij T4)1,2131%
72601Antistoffen tegen specifiek humaan weefsel3,528%
79005Auto-immuunziekten, overige, bijzonder (CLB-C)328%
74763Kwantitatieve bepaling van een immunoglobuline, nefelometrisch4,528%
70449Transferrine228%
70820BNP/NT-proBNP1,7826%
70440Vitamine D (dihydroxycholecalciferol)1,9626%
70425Cholesterol, totaal1,223%
74251Cholesterol, HDL123%
72410O2-verzadiging van het arteriele bloed2,423%
70130Urinezuur3,823%
70693Anti-nucleaire factor (ANF)1,223%
77291Haptoglobine1,823%
79015Immunochemische onderzoeken, bijzonder (CLB-B)1,623%
70445IJzerbindingscapaciteit223%
70494Cryoglobuline, kwalitatief223%
77371APTT, geactiveerde partiele tromboplastinetijd1,823%
79004Reumafactoren (Elisa) (CLB-B)1,2519%
70460Triglyceriden119%
74336Immuno-electroforese met antiserum, inclusief eventuele determinatie219%
70706Protrombinetijd bij orale antistolling7,7519%
77451Antitrombine III activiteit1,519%
79003Antistoffen tegen weefselantigenen, bijzonder (CLB-B)1,519%
70424Alkali reserve3,2519%
79014Complementfactoren-immunochemie, bijzonder (CLB-C)114%
71511Vitamine B1, Thiamine114%
70468Melkzuur114%
74064Geglyceerde hemoglobine1,3314%
74065HbAlc114%
70737Tromboplastinetijd, partieel2,3314%
72106Bloed, kwalitatief (tablet test)314%
72648DNA-antistoffen (kwantitatief)19%
70481Cellen tellen in liquor29%
74899Troponine, cardiale isovorm1,59%
70610Antistoffen, gebonden, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (directe Coombstest).19%
70307Amylase19%
71512Vitamine B6, Pyridoxine19%
70476Immunoglobuline, elk39%
70455Cholinesterase19%
70738Trombinetijd29%
70496Osmolariteit1,247%
70714Eosinofielen tellen35%
70215Melkzuur, kwantitatief15%
70723Heparine-tolerantie test15%
77433Fibrine/fibrinogeen degradatie produkten (FDP) D-dimeertest, semikwantitatief15%
70404Kreatinine klaring (of andere klaring)35%
70743Trombocyten aggregatie, per aggregerende substantie25%
74769Lambda ketens, vrij of gebonden, elk15%
72571Trijoodthyronine (vrij T3)25%
70483Ammoniak45%
70734Bloedstollingsfactor VIII15%
70704Bloedingstijd85%
72604Bloedgroep bepalingen niet vallende onder ABO, rhesus (Duffy, Kell, etc.) per bloedgroep35%
77434Fibrine/fibrinogeen degradatie produkten, kwantitatief25%
74901Ceruloplasmine15%
70201Bloed (occult), kwalitatief35%
70752Transketolase - voor en na toevoeging TPP (TPP effect), totaal.15%
79009Bloedstollingsfactoren, bijzonder (CLB-C)15%
70428Angiotensine converting enzym15%
70695Anti-perinucleaire factor (PNF)15%
77342Bloedstollingsfactor VIII,Von Willebrand factor, ristocetinefactor15%
70735Bloedstollingsfactor IX15%
79016Immunochemische onderzoeken, bijzonder (CLB-C)25%
72631Alfa-foetoproteine (AFP)15%
76872Kruisproef in enzym-milieu65%
70202Bilirubine, kwalitatief15%
70755Circulerend anticoagulans (lupus anticoagulans, antitromboplastine, antifosfolipiden), per anticoagulans.35%
79010Bloedgroep erytrocytenserologie, bijzonder (CLB-B)35%
70697Cellulaire immuniteit door middel van lymfocyten transformatie, bepaling van35%
77362Bloedstollingsfactor XI15%
70310Morfologisch onderzoek van sputum, algemeen15%
71732Electroforetisch diagram, na concentratie, in diverse media, eventueel met speciale kleuringen, met (relatief) kwantitatieve bepaling der fracties, eventueel inclusief totaal eiwitbepaling.15%
79018Immunocytologie onderzoeken, bijzonder (CLB-C)15%
72646Parathormoon (PTH)25%
72501Cortisol15%
70206Vertering, kwalitatief15%
70806Chromatografische analyse (kwalitatief, 2-dimensionaal)15%
74805Antitrypsine, alfa-I15%
79011Bloedgroep erytrocytenserologie, bijzonder (CLB-C)25%
74897CK-MB, kreatine-fosfokinase iso-enzym25%
70123Homocysteine15%
74767Kappa ketens, vrij of gebonden, elk15%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch7,8383%
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch6,6672%
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk3,0172%
70507Resistentiebepaling kwantitatief m.b.v. MRC/Etest per antibioticum, bacteriologisch41,469%
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch5,9369%
75044Bloedkweek (aeroob + anaeroob)3,9658%
75041Kweekproef < 2 media, bacteriologisch428%
70505Resistentiebepaling kwalitatief m.b.v. diffusie-methode, bacteriologisch428%
71118Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay4,223%
70004DNA-amplificatie, kwalitatief, handmatig2,423%
71126Antistoffen, IgM tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay2,423%
70027Doelgerichte consultatie van ondersteunend specialist door poortspecialist bij al geopende DBC ivm direct patiŽnt gerelateerde vraagstelling, telefonisch of face-to-face, zonder aanwezigheid patiŽnt.214%
71125Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. IF114%
70621RA-test (Latex-agglutinatie)114%
70503Kweekproef op tuberculose1,6714%
71105HBs antigeen114%
75054Determinatie micro-organismen, mycologisch214%
71137Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, bacteriologisch.29%
79020Klinische viro immunologie, bijzonder (CLB-C)1,59%
71141Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, virologisch.2,59%
75052Kweekproef 2 - 3 media, mycologisch19%
70005RNA-amplificatie, kwalitatief1,59%
70588Microscopisch onderzoek op tuberculose (Ziehl-Neelsen of gelijkwaardige methode)19%
70006DNA/RNA-amplificatie, kwantitatief49%
70901Microscopisch onderzoek op parasieten (uitstrijkje, dikke druppel, eosine, jodium, elk).29%
70601Agglutinatiereactie volgens Widal, voor elk micro-organisme35%
70913Wormeieren (concentratie)15%
70003DNA-amplificatie, kwalitatief, geautomatiseerd15%
71122Antistoftiterstijging met behulp van neutralisatie (2 bepalingen)15%
70618Anti-sterptolysine titer / anti-DNase B titer of stapholysine titer, elk25%
75051Kweekproef < 2 media, mycologisch55%
70185Antistoffen tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoblot15%
71011Virologisch onderzoek door middel van celkweek < 2 media15%
70509Resistentiebepaling TBC kwantitatief m.b.v. MRC per antibioticum, bacteriologisch35%
71124Antistoffen, IgM tegen elk micro-organisme m.b.v. IF25%
70619Rose-test15%
71142Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, mycologisch.15%
71012Virologisch onderzoek door middel van celkweek 2 - 3 media15%
70517Beta lactamase test15%
75053Kweekproef > 3 media, mycologisch15%
71143Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, parasitologisch.25%
71144Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay (m.u.v. HBs ag), infectieserologisch.35%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
50501Pathologisch-anatomisch (histologisch) onderzoek en overige cytodiagnostische onderzoeken.3,223%
50503Immuno-pathologisch onderzoek.1,519%
50512Complexe moleculaire diagnostiek - bepalingen op geÔsoleerd DNA, RNA of eiwit anders dan frequent aangevraagde bepalingen op micro-organismen.35%
50511Eenvoudige moleculaire diagnostiek - bepalingen op coupes met weefsel en/of cellen (o.a. CISH, ISH, FISH) en frequent aangevr. bepalingen van de aanw. van micro-org. (HPV, TBC, EBV, HSV, Bartonella).15%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
79993CLB-referentietarief.123%
79992Huisbezoektarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken.35%
72887Cardiaca, identificatie en/of kwantificatie, m.b.v. immunoassay1,623%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
193001Fysiotherapeutische behandeling.12,1142%
193012Enkelvoudige ergotherapie2,3314%
193029Intake en onderzoek na verwijzing (fysiotherapie)15%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190514Infliximab (Remicade) intraveneus bij reumatoÔde artritis15%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190370Erytrocyten in SAGM, leukocyten verwijderd5,426%
190389Trombocyten samengevoegd in PAS-II, leukocyten verwijderd, 5E111%
190489Overige kort-houdbare bloedproducten25%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
191508Immunoglobuline i.v., per toedieningeenheid van 100 mg bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel dure geneesmiddelen.15%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.128%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname1,2954%
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.1,6714%
290164Extramurale dieetadvisering (per kwartier).12,59%
190031Verkeerde bed75%
;