(bv: 979002005, 020109055, 140801002, 119499056, 990316037, 099699079, 020110083, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (131999021) met declaratienummer (15C681)

Meer dan 28 verpleegligdagen bij Een reumatische aandoening


Prijs van: Meer dan 28 verpleegligdagen bij Een reumatische aandoeningKenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 43 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 2 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 89 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 0,00
(Bron: Gemiddelde prijs 25 ziekenhuizen)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190013Herhaal-polikliniekbezoek.3,0144%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.1,3638%
190011Eerste polikliniekbezoek.1,0329%
190009Klinisch intercollegiaal consult.5,357%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190035Dagverpleging I.3,567%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190204Verpleegdag.42,0366%
190205Verpleegdag klasse 3B.45,5134%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.2,0749%
80077Diagnostische puncties van niet palpabele afwijkingen of organen, onder echografische controle.1,3715%
34684Diagnostische duodenoscopie met behulp van fiberscoop, inclusief eventulele proefexcisie(s).1,0810%
34686Diagnostische endoscopie van het colon met behulp van flexibele endoscoop, eventueel inclusief biopten, poliepectomie of colonmanometrie.1,247%
38407Percutane botboring, zoals uit het os ileum of de spina van de wervels, uitgezonderd de sternumpunctie.1,176%
33694Doppler met eventuele polsvolumerecording (PVR).3,785%
34690Diagnostische endoscopie alleen van het sigmoÔd met behulp van een flexibele endoscoop, inclusief eventuele biopten en poliepectomie.1,294%
32480Diagnostische bronchoscopie, inclusief een of meerdere proefexcisies, curettage en/of afzuigen van materiaal voor cytologisch en/of pathologisch onderzoek.1,34%
39839Spirografische longfunctiebepaling.2,184%
39743Standaard electromyografisch onderzoek (EMG) (< 45 min.).1,173%
39837Residubepaling longen.1,023%
39831Het inbrengen van een verblijfnaald ter verkrijging van arterieel bloed voor onderzoek naar pO2 en pCO2 in rust en tijdens inspanning, zonodig ook na inademen van zuurstof.1,52%
39942Huidreactie volgens Mantoux.1,252%
38498Beenmergpunctie, inclusief beenmergbeoordeling.1,012%
39832Bepaling van de alveolaire ventilatie en analyse van de ongelijkmatigheid van de ventilatie. Katapherometrie en capnografie vallen onder deze code.1,022%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39680Perifeer infuus inbrengen.2,0311%
39682Inbrengen voedingskatheter of centrale veneuze katheter niet gerelateerd aan een operatie.1,173%
191010Ferese.6,533%
39755Analyse van een 24-uurs electrocardiografie registratie.12%
33698Inbrengen centrale veneuze catheter of een navelcatheter bij pasgeborenen voor voeding of drukmeting.12%
39445Injecties, met uitzondering van injecties ten behoeve van locale anesthesie.1,072%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.3,380%
87070Echografie van de buikorganen.1,5237%
87042CT onderzoek van het abdomen, retroperitoneum, inclusief inbegrepen orale en/of rectale contraststof, met of onder toediening van een intraveneus contrastmiddel.1,3435%
85042CT onderzoek van de thorax, het hart en grote vaten inclusief inbrengen contrastmiddel.1,5733%
87002Radiologisch buikoverzichtsonderzoek, liggend en/of staand, een of meerdere richtingen.1,3719%
120501PET WB (whole body), oncologie.1,2419%
89070Echografie onderste extremiteit.1,5415%
89602Radiologisch onderzoek enkel en/of voet(wortel) en/of tenen.1,9213%
89402Radiologisch onderzoek knie en/of onderbeen.1,312%
84602Radiologisch onderzoek pols en/of hand en/of vingers.2,0511%
81342CT onderzoek van de hersenen en/of schedel met of zonder intraveneus contrastmiddel.1,069%
82002Radiologisch onderzoek aangezichtsschedel of deel ervan - neusbijholten inclusief sphenoid respectievelijk adenoid.1,348%
89202Radiologisch onderzoek bekken, respectievelijk heupgewricht.1,367%
84070Echografie van de bovenste extremiteiten.1,176%
39494Echografie van het hart.1,766%
83302Radiologisch onderzoek lumbosacrale wervelkolom inclusief overzichtsopname sacroiliacale gewrichten.1,016%
81290MRI hersenen1,186%
89090MRI heup(en)/ onderste extremiteit(en).1,15%
87090MRI abdomen.1,115%
84202Radiologisch onderzoek scapula en/of clavicula en/of schoudergewricht en/of bovenarm.1,634%
86042CT onderzoek van de luchtwegen, met of zonder intraveneus contrastmiddel.14%
120030Statisch skeletonderzoek.14%
83102Radiologisch onderzoek cervicale wervelkolom of deel ervan.1,154%
83190MRI cervicale wervelkolom en/of hals inclusief craniovertebrale overgang.13%
82970Echografie van de schildklier en/of hals.1,333%
83390MRI lumbosacrale wervelkolom.13%
89302Radiologisch onderzoek bovenbeen.1,53%
83042CT onderzoek van de wervelkolom.13%
83202Radiologisch onderzoek thoracale wervelkolom of deel ervan.13%
84402Radiologisch onderzoek elleboog en/of onderarm.1,43%
86802Radiologisch onderzoek ribben en/of sternum.13%
80001Alleen doorlichten tijdens repositie fracturen of localisatie corpus alienum (waaronder rŲntgencontrole bij inbrengen pen in enkel, elleboog e.d., doorlichting op OK, bewusteloze ongevalspatiŽnten).1,213%
120031Meerfasen skeletonderzoek.12%
86902Mammografie, al of niet met contrast in melkgangen.22%
82042CT onderzoek van de aangezichtsschedel, met of zonder intraveneus contrast.1,252%
88090MRI bekken.12%
83290MRI thoracale wervelkolom.12%
84090MRI schouder(s)/bovenste extremiteit(en).1,52%
120154Abces/ontstekingslokalisatie met behulp van gelabelde leukoīs.12%
80023Al dan niet selectief onderzoek via percutane arteriŽle catheterisatie.1,52%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).27,6395%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling17,8395%
70442Natrium19,5994%
70443Kalium20,0694%
70715Trombocyten tellen16,2794%
70419Kreatinine18,9894%
70116Ureum14,6592%
74896Alkalische fosfatase8,9491%
74891ALAT, SGPT, Transaminase9,391%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase8,6989%
70689C-reactive proteinen (CRP)15,1989%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)8,8889%
70489ASAT, SGOT, transaminase8,989%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.34,4886%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk9,0382%
74802Albumine7,0380%
70703Bezinkingssnelheid6,3778%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.7,9478%
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.47,9678%
70718Differentiele telling (machinaal)5,9575%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.10,5970%
74801Eiwit5,9165%
70421Fosfaat7,0659%
74895Kreatine-fosfokinase3,6456%
70303Sediment3,5950%
70707Protrombinetijd8,7749%
70717Differentiele telling (hand)6,1747%
72649Ferritine2,2447%
72573Thyrotrofine (TSH)1,6944%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed12,8944%
72583Vitamine B12, cyanocobalamine1,3741%
70469Magnesium5,6139%
72582Foliumzuur1,2338%
70437IJzer1,638%
70119Chloride4,9437%
72601Antistoffen tegen specifiek humaan weefsel4,2135%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.5,2633%
70693Anti-nucleaire factor (ANF)1,8432%
70716Reticulocyten tellen3,2632%
72410O2-verzadiging van het arteriele bloed4,932%
72570Thyroxine (vrij T4)1,730%
70307Amylase3,4130%
70449Transferrine1,4630%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).4,7129%
79005Auto-immuunziekten, overige, bijzonder (CLB-C)3,4326%
77371APTT, geactiveerde partiele tromboplastinetijd4,8525%
70656Complement component (kwantitatieve bepaling)7,2924%
74763Kwantitatieve bepaling van een immunoglobuline, nefelometrisch5,0822%
74335Electroforetisch diagram in diverse media, eventueel met speciale kleuringen, met (relatief) kwantitatieve bepaling der fracties, eventueel inclusief totaal eiwitbepaling.1,3922%
72106Bloed, kwalitatief (tablet test)3,621%
74897CK-MB, kreatine-fosfokinase iso-enzym2,3621%
77291Haptoglobine1,4521%
70468Melkzuur4,3520%
70130Urinezuur2,0120%
70476Immunoglobuline, elk4,1320%
76875Kruisproef, volledig (3 methoden)6,8819%
74336Immuno-electroforese met antiserum, inclusief eventuele determinatie1,9119%
70425Cholesterol, totaal1,4618%
70424Alkali reserve12,3718%
70706Protrombinetijd bij orale antistolling9,0417%
70496Osmolariteit1,7217%
70737Tromboplastinetijd, partieel9,8517%
70820BNP/NT-proBNP1,5217%
72648DNA-antistoffen (kwantitatief)1,3315%
70440Vitamine D (dihydroxycholecalciferol)1,5815%
79003Antistoffen tegen weefselantigenen, bijzonder (CLB-B)2,8115%
70460Triglyceriden1,4314%
70445IJzerbindingscapaciteit1,6514%
79004Reumafactoren (Elisa) (CLB-B)1,3612%
70487Fibrinogeen1,3212%
70714Eosinofielen tellen4,4611%
70494Cryoglobuline, kwalitatief1,0611%
70738Trombinetijd2,6511%
70481Cellen tellen in liquor2,611%
71511Vitamine B1, Thiamine1,211%
74251Cholesterol, HDL1,9811%
72646Parathormoon (PTH)1,4510%
71512Vitamine B6, Pyridoxine1,2510%
72501Cortisol1,4910%
74065HbAlc1,8610%
70755Circulerend anticoagulans (lupus anticoagulans, antitromboplastine, antifosfolipiden), per anticoagulans.2,489%
70704Bloedingstijd6,738%
70428Angiotensine converting enzym1,148%
77102Microscopie van punctaten, aanvullende specifieke kleuring: esterase, zure fosfatase, tartraat geremde zure fosfatase, sudan black, etc. inclusief beoordeling.1,418%
70404Kreatinine klaring (of andere klaring)7,357%
72621Prostaatspecifiek antigeen (PSA)1,586%
70710Microscopie van sternumpunctaat, standaardkleuring en beoordeling1,346%
79018Immunocytologie onderzoeken, bijzonder (CLB-C)2,26%
77451Antitrombine III activiteit1,096%
71732Electroforetisch diagram, na concentratie, in diverse media, eventueel met speciale kleuringen, met (relatief) kwantitatieve bepaling der fracties, eventueel inclusief totaal eiwitbepaling.1,485%
79009Bloedstollingsfactoren, bijzonder (CLB-C)2,15%
74151Lipase4,415%
70108Diaceetzuur5,565%
79016Immunochemische onderzoeken, bijzonder (CLB-C)1,445%
74899Troponine, cardiale isovorm2,335%
70610Antistoffen, gebonden, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (directe Coombstest).2,895%
70743Trombocyten aggregatie, per aggregerende substantie2,025%
74765Albumine in liquor cerebrospinalis1,85%
77571Proteine C activiteit1,864%
79017Immunocytologie onderzoeken, bijzonder (CLB-B)1,864%
77434Fibrine/fibrinogeen degradatie produkten, kwantitatief1,144%
74767Kappa ketens, vrij of gebonden, elk2,623%
70697Cellulaire immuniteit door middel van lymfocyten transformatie, bepaling van3,173%
70407Methemoglobine, sulfhemoglobine, elk4,53%
79015Immunochemische onderzoeken, bijzonder (CLB-B)3,673%
70128Kreatine8,673%
79014Complementfactoren-immunochemie, bijzonder (CLB-C)1,843%
71739Micro-albumine in urine1,843%
72623Carcinoom Antigeen (CA), elk1,513%
70483Ammoniak2,543%
77091Lymfocyten subpopulatie, eerste antistof2,343%
77092Lymfocyten subpopulatie, tweede en elke volgende antistof10,263%
74769Lambda ketens, vrij of gebonden, elk2,733%
70695Anti-perinucleaire factor (PNF)1,23%
77581Proteine S totaal antigeen1,63%
74804Glycoproteine, alfa-I-zure1,83%
79010Bloedgroep erytrocytenserologie, bijzonder (CLB-B)1,83%
74803Myoglobine1,83%
74064Geglyceerde hemoglobine1,63%
77432Fibrinogeen splitsingsprodukten, kwantitatief1,063%
74942Cryoglobuline, kwantitatief2,152%
70310Morfologisch onderzoek van sputum, algemeen5,492%
77101Microscopie van punctaten (anders dan sternumpunctaat), standaard kleuring en beoordeling1,752%
79006Bloedcelchemie, rood, bijzonder (CLB-B)2,752%
72630Carcino-embryonaal antigeen (CEA)1,252%
72420IgG subklassen4,252%
70431Vitamine A1,752%
79011Bloedgroep erytrocytenserologie, bijzonder (CLB-C)5,52%
77551Porfyrines uro-, copro-, proto-, in erytrocyten, kwantitatief12%
72576Trijoodthyronine (T3)12%
70438Vitamine E1,252%
76871Kruisproef in zout-albumine-milieu3,762%
72571Trijoodthyronine (vrij T3)2,762%
74758Bence Jones eiwit22%
72604Bloedgroep bepalingen niet vallende onder ABO, rhesus (Duffy, Kell, etc.) per bloedgroep2,282%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
75044Bloedkweek (aeroob + anaeroob)6,0662%
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch4,6262%
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk3,3961%
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch4,2458%
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch450%
70507Resistentiebepaling kwantitatief m.b.v. MRC/Etest per antibioticum, bacteriologisch31,8444%
71118Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay5,3434%
70505Resistentiebepaling kwalitatief m.b.v. diffusie-methode, bacteriologisch5,4326%
71126Antistoffen, IgM tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay3,5225%
70004DNA-amplificatie, kwalitatief, handmatig5,7324%
75041Kweekproef < 2 media, bacteriologisch2,6824%
71137Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, bacteriologisch.2,3623%
71105HBs antigeen1,1314%
70005RNA-amplificatie, kwalitatief3,1912%
70503Kweekproef op tuberculose3,2412%
71125Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. IF2,112%
70027Doelgerichte consultatie van ondersteunend specialist door poortspecialist bij al geopende DBC ivm direct patiŽnt gerelateerde vraagstelling, telefonisch of face-to-face, zonder aanwezigheid patiŽnt.5,3412%
75054Determinatie micro-organismen, mycologisch2,411%
71141Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, virologisch.5,279%
70588Microscopisch onderzoek op tuberculose (Ziehl-Neelsen of gelijkwaardige methode)2,829%
71124Antistoffen, IgM tegen elk micro-organisme m.b.v. IF1,949%
70006DNA/RNA-amplificatie, kwantitatief3,278%
75052Kweekproef 2 - 3 media, mycologisch3,148%
71120Antistoffen tegen elk micro-organisme m.b.v. CBR of HAR per bepaling5,288%
75051Kweekproef < 2 media, mycologisch2,557%
70028Consult bij patiŽnt op verzoek van een ondersteunend specialist door een poortspecialist bij een al geopende DBC in verband met direct patiŽnt gerelateerde vraagstelling.2,117%
70626Treponema pallidum haemagglutinatietest (TPHA)1,096%
71144Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay (m.u.v. HBs ag), infectieserologisch.2,25%
71012Virologisch onderzoek door middel van celkweek 2 - 3 media1,215%
70003DNA-amplificatie, kwalitatief, geautomatiseerd2,45%
75053Kweekproef > 3 media, mycologisch2,365%
71142Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, mycologisch.2,665%
70517Beta lactamase test1,254%
70185Antistoffen tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoblot1,634%
70620L-agglutinatie1,324%
70621RA-test (Latex-agglutinatie)1,714%
79020Klinische viro immunologie, bijzonder (CLB-C)2,714%
71122Antistoftiterstijging met behulp van neutralisatie (2 bepalingen)1,864%
70914Protozoaire cysten (concentratie)3,024%
70001Hybridisatie, geautomatiseerd5,314%
70901Microscopisch onderzoek op parasieten (uitstrijkje, dikke druppel, eosine, jodium, elk).1,833%
70618Anti-sterptolysine titer / anti-DNase B titer of stapholysine titer, elk2,173%
71143Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, parasitologisch.2,23%
70524Microscopisch onderzoek (gekleurd of ongekleurd), elk, mycologisch2,323%
70007DNA/RNA-analyse (bv. sequentie-bepaling of sub-typering).2,133%
70601Agglutinatiereactie volgens Widal, voor elk micro-organisme2,152%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
50501Pathologisch-anatomisch (histologisch) onderzoek en overige cytodiagnostische onderzoeken.2,6437%
50503Immuno-pathologisch onderzoek.1,9319%
50505Electronenmicroscopisch onderzoek.1,173%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
72893Antimicrobiele middelen, m.b.v. immunoassay2,648%
79993CLB-referentietarief.2,017%
79992Huisbezoektarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken.2,736%
72826Koolmonoxide, kwantitatief met identificatie in bloed4,324%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
193001Fysiotherapeutische behandeling.16,7843%
193021Logopedie.4,63%
193012Enkelvoudige ergotherapie10,43%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190370Erytrocyten in SAGM, leukocyten verwijderd5,6229%
190489Overige kort-houdbare bloedproducten4,754%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.1,2844%
38940Eenmalig traumatologisch consult zonder verwijzing en specialistische nabehandeling.1,555%
190016Spoedeisende hulp contact buiten de SEH afdeling, elders in het ziekenhuis.1,173%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname2,568%
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.2,215%
190034Afwezigheidsdag3,114%
290164Extramurale dieetadvisering (per kwartier).10,84%
38499Beenmergbeoordeling van puncties, die niet zelf zijn genomen.1,013%
39692Preassessment opname.1,012%
;