(bv: 990216061, 099899029, 979002011, 990616021, 990316070, 069499046, 131999192, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (131999052) met declaratienummer (15B034)

Heupoperatie of implanteren van een heupprothese (Met verpleegligdagen) bij Een aandoening van botspierstelsel of bindweefsel


Prijs van: Heupoperatie of implanteren van een heupprothese (Met verpleegligdagen) bij Een aandoening van botspierstelsel of bindweefselKenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 7 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 2 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 21765 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 8 450,00
(Bron: DBC Onderhoud, opendisdata.nl)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190013Herhaal-polikliniekbezoek.1,6771%
190011Eerste polikliniekbezoek.1,0545%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.1,0614%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190204Verpleegdag.6,9490%
190205Verpleegdag klasse 3B.7,69%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.1,0927%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
38567Vervanging van de femurkop en het acetabulum.1,0199%
38541Capsulectomie en artrolyse van het heupgewricht.13%
39035Transpositie van bot of kraakbeen.12%
39032Transplantatie van bot of kraakbeen.12%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
30562Een of meer epidurale injecties lumbaal gedurende een half jaar.1,013%
39680Perifeer infuus inbrengen.1,152%
39099Anesthesie bij behandeling met radium of isotopen in gesloten bronnen.1,022%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
89202Radiologisch onderzoek bekken, respectievelijk heupgewricht.2,298%
89302Radiologisch onderzoek bovenbeen.1,647%
89402Radiologisch onderzoek knie en/of onderbeen.1,394%
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.1,334%
83302Radiologisch onderzoek lumbosacrale wervelkolom inclusief overzichtsopname sacroiliacale gewrichten.1,023%
80001Alleen doorlichten tijdens repositie fracturen of localisatie corpus alienum (waaronder rŲntgencontrole bij inbrengen pen in enkel, elleboog e.d., doorlichting op OK, bewusteloze ongevalspatiŽnten).1,053%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).3,6798%
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.5,6296%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.1,9173%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).3,4572%
70443Kalium1,8462%
70419Kreatinine1,7162%
70442Natrium1,7760%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling2,7444%
70715Trombocyten tellen2,3943%
70116Ureum1,5937%
70703Bezinkingssnelheid1,8932%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.3,8131%
70689C-reactive proteinen (CRP)2,4729%
76875Kruisproef, volledig (3 methoden)2,519%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.1,3414%
72601Antistoffen tegen specifiek humaan weefsel1,7711%
74891ALAT, SGPT, Transaminase1,3210%
70718Differentiele telling (machinaal)1,749%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase1,39%
70707Protrombinetijd2,058%
70489ASAT, SGOT, transaminase1,457%
70303Sediment1,086%
70706Protrombinetijd bij orale antistolling3,146%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)1,475%
74896Alkalische fosfatase1,445%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk1,834%
77371APTT, geactiveerde partiele tromboplastinetijd1,674%
70404Kreatinine klaring (of andere klaring)1,433%
70119Chloride1,673%
72106Bloed, kwalitatief (tablet test)1,183%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.1,553%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed2,053%
74802Albumine1,363%
70717Differentiele telling (hand)1,582%
70614CDE fenotypering (rhesusfactor, subtypering).1,672%
74895Kreatine-fosfokinase1,662%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch1,3710%
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk26%
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch2,36%
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch2,024%
70507Resistentiebepaling kwantitatief m.b.v. MRC/Etest per antibioticum, bacteriologisch12,723%
75041Kweekproef < 2 media, bacteriologisch1,653%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
50501Pathologisch-anatomisch (histologisch) onderzoek en overige cytodiagnostische onderzoeken.1,049%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
193001Fysiotherapeutische behandeling.7,2258%
193012Enkelvoudige ergotherapie1,955%
193029Intake en onderzoek na verwijzing (fysiotherapie)1,113%
193006Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek op medische indicatie.2,22%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190305Totale heup.1,01100%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190370Erytrocyten in SAGM, leukocyten verwijderd2,2411%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.1,134%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname1,0576%
39692Preassessment opname.1,0342%
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.1,397%
;