(bv: 029799081, 020108196, 990316020, 990616056, 020108158, 020109062, 079899019, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (131999072) met declaratienummer (15C701)

Operatie aan de schouder bij Een aandoening van botspierstelsel of bindweefsel


Prijs van: Operatie aan de schouder bij Een aandoening van botspierstelsel of bindweefselKenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 2 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 2 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 12801 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 3 325,00
(Bron: DBC Onderhoud, opendisdata.nl)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190013Herhaal-polikliniekbezoek.1,8385%
190011Eerste polikliniekbezoek.1,0831%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.1,0413%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190035Dagverpleging I.1,0115%
190055Dagverpleging II.1,037%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190204Verpleegdag.2,2874%
190205Verpleegdag klasse 3B.2,434%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39413Artroscopie van de schouder in combinatie met een heelkundige ingreep aan dezelfde schouder in een zitting.1,0258%
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.1,0611%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
38100Acromionresectie.1,0265%
38173Operatie herstel cuffrupturen.1,0121%
38140Arthrotomie van het schoudergewricht.1,0413%
38153Operatie habituele schouderluxatie.1,0111%
38177Operatieve ingrepen aan bursa schouder.19%
38152Operatieve behandeling acromioclaviculaire of sternoclaviculaire luxatie.13%
38868Verlengen, verkorten of uitsnijden van pezen, fascien of spieren, open procedure (zie 038867 voor endoscopisch).1,053%
30540Neurolytische blokkade van een of meer perifere zenuwen.1,012%
38867Endoscopisch verlengen, verkorten of uitsnijden van pezen, fascien of spieren (zie 038868 voor open procedure).1,052%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39445Injecties, met uitzondering van injecties ten behoeve van locale anesthesie.1,162%
39097Aanleggen van locale intraveneuze of algehele anesthesie + bloedleegte, respectievelijk plexusblokkade van een extremiteit, in combinatie met andere verrichtingen in dezelfde zitting.12%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
84202Radiologisch onderzoek scapula en/of clavicula en/of schoudergewricht en/of bovenarm.1,3127%
84090MRI schouder(s)/bovenste extremiteit(en).1,0214%
84070Echografie van de bovenste extremiteiten.1,077%
83615Inbrengen van intrathecaal of intra-articulair contrast door de radioloog, t.b.v. MRI of CT.1,095%
80001Alleen doorlichten tijdens repositie fracturen of localisatie corpus alienum (waaronder rŲntgencontrole bij inbrengen pen in enkel, elleboog e.d., doorlichting op OK, bewusteloze ongevalspatiŽnten).1,052%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.2,1720%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).1,414%
70419Kreatinine1,2211%
70443Kalium1,211%
70442Natrium1,210%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.2,558%
70715Trombocyten tellen1,278%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling1,886%
70116Ureum1,314%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.1,444%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).3,053%
70703Bezinkingssnelheid2,193%
70689C-reactive proteinen (CRP)2,863%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
193001Fysiotherapeutische behandeling.1,8730%
193029Intake en onderzoek na verwijzing (fysiotherapie)1,033%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.1,132%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname1,0264%
39692Preassessment opname.1,0128%
39691Preassessment dagopname.1,0113%
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.1,265%
;