(bv: 120201004, 089999088, 149899010, 179799040, 192001047, 029099009, 020108248, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (131999104) met declaratienummer (15B062)

Knieoperatie of implanteren van een knieprothese (Met verpleegligdagen) bij Een aandoening van botspierstelsel of bindweefsel


Prijs van: Knieoperatie of implanteren van een knieprothese (Met verpleegligdagen) bij Een aandoening van botspierstelsel of bindweefselKenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 7 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 2 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 20651 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 9 120,00
(Bron: DBC Onderhoud, opendisdata.nl)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190013Herhaal-polikliniekbezoek.1,7874%
190011Eerste polikliniekbezoek.1,0536%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.1,0413%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190204Verpleegdag.6,6691%
190205Verpleegdag klasse 3B.6,98%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.1,0825%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
38663Prothese implantatie kniegewricht.1,0199%
30540Neurolytische blokkade van een of meer perifere zenuwen.1,023%
39035Transpositie van bot of kraakbeen.13%
39032Transplantatie van bot of kraakbeen.12%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
30562Een of meer epidurale injecties lumbaal gedurende een half jaar.1,027%
39445Injecties, met uitzondering van injecties ten behoeve van locale anesthesie.1,162%
39680Perifeer infuus inbrengen.1,112%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
89402Radiologisch onderzoek knie en/of onderbeen.1,9197%
89002Radiologisch onderzoek gehele been en/of voet.1,4311%
89202Radiologisch onderzoek bekken, respectievelijk heupgewricht.1,164%
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.1,233%
89070Echografie onderste extremiteit.1,092%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).3,1397%
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.5,1894%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).3,1868%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.1,6867%
70443Kalium1,6460%
70419Kreatinine1,5460%
70442Natrium1,5858%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling2,4141%
70715Trombocyten tellen2,141%
70116Ureum1,4234%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.4,2831%
70703Bezinkingssnelheid1,7130%
70689C-reactive proteinen (CRP)2,2227%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.1,3613%
72601Antistoffen tegen specifiek humaan weefsel1,69%
76875Kruisproef, volledig (3 methoden)2,499%
70718Differentiele telling (machinaal)1,69%
74891ALAT, SGPT, Transaminase1,218%
70707Protrombinetijd1,857%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase1,27%
70706Protrombinetijd bij orale antistolling2,76%
70303Sediment1,095%
70489ASAT, SGOT, transaminase1,295%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)1,314%
77371APTT, geactiveerde partiele tromboplastinetijd1,334%
74896Alkalische fosfatase1,294%
70404Kreatinine klaring (of andere klaring)1,383%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk1,613%
70119Chloride1,523%
72106Bloed, kwalitatief (tablet test)1,212%
74802Albumine1,172%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch1,3210%
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk1,825%
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch2,144%
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch1,773%
75041Kweekproef < 2 media, bacteriologisch1,672%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
50501Pathologisch-anatomisch (histologisch) onderzoek en overige cytodiagnostische onderzoeken.1,025%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
193001Fysiotherapeutische behandeling.7,7358%
193006Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek op medische indicatie.1,652%
193012Enkelvoudige ergotherapie1,592%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190306Knieprothese.1,0198%
190314Unicondylaire knieprothese.12%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190370Erytrocyten in SAGM, leukocyten verwijderd1,975%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.1,113%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname1,0476%
39692Preassessment opname.1,0240%
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.1,367%
;