(bv: 079899014, 140301052, 990003006, 029499049, 090501006, 020117021, 020108056, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (131999130) met declaratienummer (15C718)

Meer dan 28 verpleegligdagen bij Een aandoening van zenuwen / zenuwwortels / zenuwknopen


Prijs van: Meer dan 28 verpleegligdagen bij Een aandoening van zenuwen / zenuwwortels / zenuwknopenKenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 47 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 2 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 95 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 0,00
(Bron: Gemiddelde prijs 25 ziekenhuizen)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190011Eerste polikliniekbezoek.1,147%
190013Herhaal-polikliniekbezoek.1,9445%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.1,2436%
190009Klinisch intercollegiaal consult.2,367%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190035Dagverpleging I.3,893%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190204Verpleegdag.47,1786%
190205Verpleegdag klasse 3B.44,5211%
190206Verpleegdag klasse 3C.623%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.1,8345%
80047Diagnostische puncties van niet palpabele afwijkingen of organen, onder CT-controle.1,1913%
80077Diagnostische puncties van niet palpabele afwijkingen of organen, onder echografische controle.1,088%
34684Diagnostische duodenoscopie met behulp van fiberscoop, inclusief eventulele proefexcisie(s).1,16%
39831Het inbrengen van een verblijfnaald ter verkrijging van arterieel bloed voor onderzoek naar pO2 en pCO2 in rust en tijdens inspanning, zonodig ook na inademen van zuurstof.1,253%
34686Diagnostische endoscopie van het colon met behulp van flexibele endoscoop, eventueel inclusief biopten, poliepectomie of colonmanometrie.1,753%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39680Perifeer infuus inbrengen.1,9615%
33698Inbrengen centrale veneuze catheter of een navelcatheter bij pasgeborenen voor voeding of drukmeting.1,097%
39682Inbrengen voedingskatheter of centrale veneuze katheter niet gerelateerd aan een operatie.1,434%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.2,5967%
83390MRI lumbosacrale wervelkolom.1,6543%
87042CT onderzoek van het abdomen, retroperitoneum, inclusief inbegrepen orale en/of rectale contraststof, met of onder toediening van een intraveneus contrastmiddel.1,3629%
87070Echografie van de buikorganen.1,3629%
83302Radiologisch onderzoek lumbosacrale wervelkolom inclusief overzichtsopname sacroiliacale gewrichten.1,2325%
83290MRI thoracale wervelkolom.1,4621%
120501PET WB (whole body), oncologie.1,0418%
85042CT onderzoek van de thorax, het hart en grote vaten inclusief inbrengen contrastmiddel.1,216%
89202Radiologisch onderzoek bekken, respectievelijk heupgewricht.1,1715%
87002Radiologisch buikoverzichtsonderzoek, liggend en/of staand, een of meerdere richtingen.1,7314%
83202Radiologisch onderzoek thoracale wervelkolom of deel ervan.1,0611%
89602Radiologisch onderzoek enkel en/of voet(wortel) en/of tenen.1,9410%
89402Radiologisch onderzoek knie en/of onderbeen.1,7310%
89070Echografie onderste extremiteit.1,439%
120031Meerfasen skeletonderzoek.1,088%
120030Statisch skeletonderzoek.1,158%
83042CT onderzoek van de wervelkolom.1,178%
83190MRI cervicale wervelkolom en/of hals inclusief craniovertebrale overgang.1,676%
39494Echografie van het hart.1,255%
84202Radiologisch onderzoek scapula en/of clavicula en/of schoudergewricht en/of bovenarm.2,255%
88090MRI bekken.1,294%
89302Radiologisch onderzoek bovenbeen.1,434%
89090MRI heup(en)/ onderste extremiteit(en).1,714%
81342CT onderzoek van de hersenen en/of schedel met of zonder intraveneus contrastmiddel.1,144%
80001Alleen doorlichten tijdens repositie fracturen of localisatie corpus alienum (waaronder rŲntgencontrole bij inbrengen pen in enkel, elleboog e.d., doorlichting op OK, bewusteloze ongevalspatiŽnten).1,174%
120230SPECT van skelet detail.1,174%
39493Oesophagus echocardiografie TEE.1,54%
87090MRI abdomen.1,844%
84070Echografie van de bovenste extremiteiten.1,174%
83102Radiologisch onderzoek cervicale wervelkolom of deel ervan.1,253%
81290MRI hersenen1,53%
89142CT onderzoek van de onderste extremiteiten, met of zonder intraveneus contrast.13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling15,293%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).16,6592%
70689C-reactive proteinen (CRP)16,1792%
70419Kreatinine1691%
70442Natrium16,2590%
70443Kalium16,590%
70116Ureum13,2289%
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.43,7588%
70715Trombocyten tellen12,0687%
74891ALAT, SGPT, Transaminase6,4686%
70489ASAT, SGOT, transaminase6,2285%
74896Alkalische fosfatase6,3985%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase6,5184%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)5,8879%
70703Bezinkingssnelheid6,4677%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk6,1676%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.20,9573%
74802Albumine5,1968%
70718Differentiele telling (machinaal)4,9567%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.4,8163%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.3,1857%
74801Eiwit3,4352%
70421Fosfaat4,5740%
70717Differentiele telling (hand)3,636%
70303Sediment2,0936%
70707Protrombinetijd6,7733%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed3,5133%
74895Kreatine-fosfokinase2,9233%
70119Chloride2,7928%
70307Amylase1,7527%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.3,1427%
72649Ferritine1,3827%
70469Magnesium525%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).4,6423%
70437IJzer1,222%
72410O2-verzadiging van het arteriele bloed2,522%
70706Protrombinetijd bij orale antistolling13,2520%
72573Thyrotrofine (TSH)1,0620%
77371APTT, geactiveerde partiele tromboplastinetijd2,119%
72583Vitamine B12, cyanocobalamine1,319%
70449Transferrine1,219%
72582Foliumzuur1,1117%
74335Electroforetisch diagram in diverse media, eventueel met speciale kleuringen, met (relatief) kwantitatieve bepaling der fracties, eventueel inclusief totaal eiwitbepaling.1,616%
70714Eosinofielen tellen3,5415%
70716Reticulocyten tellen2,3815%
70468Melkzuur2,3915%
72106Bloed, kwalitatief (tablet test)2,5215%
72601Antistoffen tegen specifiek humaan weefsel2,7314%
72570Thyroxine (vrij T4)1,0513%
74763Kwantitatieve bepaling van een immunoglobuline, nefelometrisch2,4212%
70130Urinezuur1,8311%
74336Immuno-electroforese met antiserum, inclusief eventuele determinatie1,7111%
70425Cholesterol, totaal1,2911%
76875Kruisproef, volledig (3 methoden)4,1811%
70424Alkali reserve2,2911%
74897CK-MB, kreatine-fosfokinase iso-enzym2,2411%
70460Triglyceriden2,3110%
77291Haptoglobine1,0710%
70820BNP/NT-proBNP1,719%
70656Complement component (kwantitatieve bepaling)79%
70440Vitamine D (dihydroxycholecalciferol)1,369%
72621Prostaatspecifiek antigeen (PSA)1,338%
70693Anti-nucleaire factor (ANF)1,088%
70476Immunoglobuline, elk38%
70496Osmolariteit1,367%
74251Cholesterol, HDL26%
70445IJzerbindingscapaciteit1,26%
74899Troponine, cardiale isovorm2,76%
70108Diaceetzuur26%
72623Carcinoom Antigeen (CA), elk1,566%
72646Parathormoon (PTH)15%
74065HbAlc1,255%
71511Vitamine B1, Thiamine1,144%
70487Fibrinogeen24%
71512Vitamine B6, Pyridoxine1,144%
71739Micro-albumine in urine2,144%
70610Antistoffen, gebonden, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (directe Coombstest).2,724%
74151Lipase1,294%
70404Kreatinine klaring (of andere klaring)14,54%
70737Tromboplastinetijd, partieel4,344%
74064Geglyceerde hemoglobine1,23%
79005Auto-immuunziekten, overige, bijzonder (CLB-C)2,43%
72630Carcino-embryonaal antigeen (CEA)1,43%
72501Cortisol13%
70209Lipase1,63%
70407Methemoglobine, sulfhemoglobine, elk3,43%
74805Antitrypsine, alfa-I13%
77451Antitrombine III activiteit13%
79003Antistoffen tegen weefselantigenen, bijzonder (CLB-B)2,253%
70738Trombinetijd103%
79011Bloedgroep erytrocytenserologie, bijzonder (CLB-C)2,53%
77434Fibrine/fibrinogeen degradatie produkten, kwantitatief13%
70743Trombocyten aggregatie, per aggregerende substantie13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch4,0565%
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk2,663%
75044Bloedkweek (aeroob + anaeroob)5,9163%
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch2,6359%
70507Resistentiebepaling kwantitatief m.b.v. MRC/Etest per antibioticum, bacteriologisch21,1753%
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch2,5350%
70505Resistentiebepaling kwalitatief m.b.v. diffusie-methode, bacteriologisch4,1631%
75041Kweekproef < 2 media, bacteriologisch3,6522%
71137Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, bacteriologisch.1,819%
70027Doelgerichte consultatie van ondersteunend specialist door poortspecialist bij al geopende DBC ivm direct patiŽnt gerelateerde vraagstelling, telefonisch of face-to-face, zonder aanwezigheid patiŽnt.2,7616%
71118Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay3,5215%
70588Microscopisch onderzoek op tuberculose (Ziehl-Neelsen of gelijkwaardige methode)1,5610%
70503Kweekproef op tuberculose1,410%
70004DNA-amplificatie, kwalitatief, handmatig1,238%
71126Antistoffen, IgM tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay2,737%
75054Determinatie micro-organismen, mycologisch1,86%
71105HBs antigeen1,456%
70003DNA-amplificatie, kwalitatief, geautomatiseerd1,255%
70005RNA-amplificatie, kwalitatief15%
71141Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, virologisch.2,885%
70517Beta lactamase test1,144%
70028Consult bij patiŽnt op verzoek van een ondersteunend specialist door een poortspecialist bij een al geopende DBC in verband met direct patiŽnt gerelateerde vraagstelling.3,144%
75051Kweekproef < 2 media, mycologisch1,334%
71120Antistoffen tegen elk micro-organisme m.b.v. CBR of HAR per bepaling6,334%
75052Kweekproef 2 - 3 media, mycologisch1,23%
71124Antistoffen, IgM tegen elk micro-organisme m.b.v. IF1,53%
71144Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay (m.u.v. HBs ag), infectieserologisch.1,753%
71125Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. IF1,753%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
50501Pathologisch-anatomisch (histologisch) onderzoek en overige cytodiagnostische onderzoeken.1,6921%
50503Immuno-pathologisch onderzoek.1,369%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
72893Antimicrobiele middelen, m.b.v. immunoassay5,5919%
79993CLB-referentietarief.1,226%
72826Koolmonoxide, kwantitatief met identificatie in bloed2,54%
79992Huisbezoektarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken.1,43%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
193001Fysiotherapeutische behandeling.25,4140%
193012Enkelvoudige ergotherapie10,86%
194162Intake face-to-face contact - medisch psycholoog13%
194161Nieuwe inschrijving (verwijzing, registratie, informatie, dossier) - medisch psycholoog.13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190370Erytrocyten in SAGM, leukocyten verwijderd4,2513%
190489Overige kort-houdbare bloedproducten3,85%
190404Vers bevroren af plasma, leukocyten verwijderd, in Na-citraat2,52%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.1,2456%
38940Eenmalig traumatologisch consult zonder verwijzing en specialistische nabehandeling.1,174%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname1,3171%
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.1,3511%
290164Extramurale dieetadvisering (per kwartier).12,66%
39692Preassessment opname.1,174%
190034Afwezigheidsdag43%
;