(bv: 010501007, 110801003, 079799031, 131999268, 029899004, 990062020, 029999003, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (131999190) met declaratienummer (15B109)

Vervolg contact (1 tot 2 polikliniekbezoeken) bij Reumatische gewrichtsontsteking


Prijs van: Vervolg contact (1 tot 2 polikliniekbezoeken) bij Reumatische gewrichtsontstekingKenmerken behandeling

Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 2 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 81594 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 265,00
(Bron: DBC Onderhoud, opendisdata.nl)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190013Herhaal-polikliniekbezoek.1,53100%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39445Injecties, met uitzondering van injecties ten behoeve van locale anesthesie.1,263%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
84602Radiologisch onderzoek pols en/of hand en/of vingers.1,9917%
89602Radiologisch onderzoek enkel en/of voet(wortel) en/of tenen.2,0716%
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.1,034%
89402Radiologisch onderzoek knie en/of onderbeen.1,92%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).3,2271%
70715Trombocyten tellen2,570%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling2,5170%
70703Bezinkingssnelheid2,2568%
74891ALAT, SGPT, Transaminase2,4768%
70419Kreatinine2,5566%
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.2,5957%
70689C-reactive proteinen (CRP)2,2753%
74896Alkalische fosfatase2,3951%
70489ASAT, SGOT, transaminase2,3741%
70718Differentiele telling (machinaal)2,1623%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase1,9620%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)1,8117%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.1,7117%
74802Albumine2,0216%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.4,078%
70443Kalium1,657%
70116Ureum1,787%
70442Natrium1,566%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.1,526%
74801Eiwit1,55%
70714Eosinofielen tellen2,184%
72573Thyrotrofine (TSH)1,134%
74895Kreatine-fosfokinase1,64%
70425Cholesterol, totaal1,174%
72106Bloed, kwalitatief (tablet test)1,254%
72649Ferritine1,774%
70128Kreatine1,964%
70717Differentiele telling (hand)2,154%
72583Vitamine B12, cyanocobalamine1,14%
70130Urinezuur1,333%
74251Cholesterol, HDL1,713%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk1,643%
70460Triglyceriden1,143%
70404Kreatinine klaring (of andere klaring)2,113%
70693Anti-nucleaire factor (ANF)1,273%
74065HbAlc1,433%
70656Complement component (kwantitatieve bepaling)1,863%
74763Kwantitatieve bepaling van een immunoglobuline, nefelometrisch1,792%
70421Fosfaat1,272%
70303Sediment1,412%
70440Vitamine D (dihydroxycholecalciferol)1,142%
79005Auto-immuunziekten, overige, bijzonder (CLB-C)1,542%
79004Reumafactoren (Elisa) (CLB-B)1,292%
72582Foliumzuur1,082%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
79992Huisbezoektarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken.1,873%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.1,4816%
;