(bv: 029199235, 059899059, 170901048, 149399019, 990816023, 060607014, 020110026, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (131999199) met declaratienummer (15C743)

Knieoperatie bij Een aandoening van botspierstelsel of bindweefsel


Prijs van: Knieoperatie bij Een aandoening van botspierstelsel of bindweefselKenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 0 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 2 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 36723 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 1 960,00
(Bron: DBC Onderhoud, opendisdata.nl)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190013Herhaal-polikliniekbezoek.1,5175%
190011Eerste polikliniekbezoek.1,0554%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.1,0320%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190055Dagverpleging II.1,0290%
190035Dagverpleging I.1,017%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190204Verpleegdag.2,624%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39411Arthroscopie van de knie in combinatie met een heelkundige ingreep aan dezelfde knie in een zitting.1,0197%
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.1,0411%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
38643Totale of partiŽle meniscectomie.1,0486%
38640Eenvoudige artrotomie of achterste capsulotomie van de knie.1,0114%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
89402Radiologisch onderzoek knie en/of onderbeen.1,1844%
89090MRI heup(en)/ onderste extremiteit(en).1,0222%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.1,5113%
70419Kreatinine1,079%
70443Kalium1,068%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).1,168%
70442Natrium1,067%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.1,566%
70715Trombocyten tellen1,115%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling1,433%
70116Ureum1,122%
70703Bezinkingssnelheid1,532%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
193001Fysiotherapeutische behandeling.1,2721%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.1,083%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39691Preassessment dagopname.1,0144%
190021Klinische opname1,0111%
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.1,086%
39692Preassessment opname.1,015%
;