(bv: 069899253, 100501045, 029299021, 029199211, 990026010, 219799008, 029899006, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (131999208) met declaratienummer (15C748)

Eerste contact (1 tot 2 polikliniekbezoeken) bij Een reumatische aandoening


Prijs van: Eerste contact (1 tot 2 polikliniekbezoeken) bij Een reumatische aandoeningKenmerken behandeling

Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 2 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 66241 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 430,00
(Bron: DBC Onderhoud, opendisdata.nl)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.



Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190011Eerste polikliniekbezoek.1,0471%
190013Herhaal-polikliniekbezoek.1,0360%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.123%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
38883Naaldbiopsie of punctie uit gewrichten.1,132%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39445Injecties, met uitzondering van injecties ten behoeve van locale anesthesie.1,352%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
84602Radiologisch onderzoek pols en/of hand en/of vingers.1,9623%
89602Radiologisch onderzoek enkel en/of voet(wortel) en/of tenen.2,0316%
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.1,0111%
89202Radiologisch onderzoek bekken, respectievelijk heupgewricht.1,0310%
83302Radiologisch onderzoek lumbosacrale wervelkolom inclusief overzichtsopname sacroiliacale gewrichten.1,019%
89402Radiologisch onderzoek knie en/of onderbeen.1,947%
84202Radiologisch onderzoek scapula en/of clavicula en/of schoudergewricht en/of bovenarm.1,866%
83102Radiologisch onderzoek cervicale wervelkolom of deel ervan.1,015%
83402Speciaal gericht radiologisch onderzoek sacroiliacale gewrichten en/of os coccygis.1,023%
83202Radiologisch onderzoek thoracale wervelkolom of deel ervan.1,012%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.1,5160%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).1,4858%
70703Bezinkingssnelheid1,2757%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling1,2756%
70419Kreatinine1,3156%
70715Trombocyten tellen1,2655%
74891ALAT, SGPT, Transaminase1,2452%
70689C-reactive proteinen (CRP)1,2651%
74896Alkalische fosfatase1,2143%
70489ASAT, SGOT, transaminase1,2234%
72573Thyrotrofine (TSH)1,0227%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.1,0427%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.1,1824%
70718Differentiele telling (machinaal)1,1922%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase1,1821%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)1,1321%
70693Anti-nucleaire factor (ANF)1,2220%
74895Kreatine-fosfokinase1,0720%
74802Albumine1,1119%
72649Ferritine1,0418%
70130Urinezuur1,0514%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.1,9513%
70443Kalium1,1612%
74801Eiwit1,1712%
70421Fosfaat1,0412%
70442Natrium1,1811%
79004Reumafactoren (Elisa) (CLB-B)1,2510%
70116Ureum1,1910%
72601Antistoffen tegen specifiek humaan weefsel1,8910%
70440Vitamine D (dihydroxycholecalciferol)1,059%
70437IJzer1,049%
72570Thyroxine (vrij T4)1,049%
79005Auto-immuunziekten, overige, bijzonder (CLB-C)1,558%
74763Kwantitatieve bepaling van een immunoglobuline, nefelometrisch1,647%
72648DNA-antistoffen (kwantitatief)1,267%
70449Transferrine1,056%
74335Electroforetisch diagram in diverse media, eventueel met speciale kleuringen, met (relatief) kwantitatieve bepaling der fracties, eventueel inclusief totaal eiwitbepaling.1,486%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk1,255%
70303Sediment1,255%
72583Vitamine B12, cyanocobalamine1,035%
70476Immunoglobuline, elk2,284%
74065HbAlc1,164%
70425Cholesterol, totaal1,114%
70445IJzerbindingscapaciteit1,123%
72582Foliumzuur1,023%
70656Complement component (kwantitatieve bepaling)2,053%
70717Differentiele telling (hand)1,33%
72106Bloed, kwalitatief (tablet test)1,133%
70404Kreatinine klaring (of andere klaring)1,273%
70460Triglyceriden1,082%
74251Cholesterol, HDL1,372%
70714Eosinofielen tellen1,142%
70695Anti-perinucleaire factor (PNF)1,012%
79003Antistoffen tegen weefselantigenen, bijzonder (CLB-B)1,322%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70621RA-test (Latex-agglutinatie)1,075%
71118Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay2,185%
71126Antistoffen, IgM tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay1,663%
70004DNA-amplificatie, kwalitatief, handmatig1,12%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.1,2418%
;