(bv: 029299008, 131999085, 099899056, 110801004, 990026004, 131999273, 990030006, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (131999257) met declaratienummer (15D641)

Zeer complexe operatie aan de wervelkolom (Met verpleegligdagen) bij Een aandoening van botspierstelsel of bindweefsel


Prijs van: Zeer complexe operatie aan de wervelkolom (Met verpleegligdagen) bij Een aandoening van botspierstelsel of bindweefselKenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 10 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 2 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 875 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 20 715,00
(Bron: DBC Onderhoud, opendisdata.nl)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190013Herhaal-polikliniekbezoek.1,9164%
190011Eerste polikliniekbezoek.1,0518%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.1,115%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190204Verpleegdag.9,0867%
190205Verpleegdag klasse 3B.11,9533%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.1,3617%
80047Diagnostische puncties van niet palpabele afwijkingen of organen, onder CT-controle.19%
39764Somato sensible evoked potentials (SSEP/SER) niet in kader van een bronlokalisatie analyse.1,727%
39721Langdurige monitoring (2-4 uur) bij intracardiale operaties met extra-corporale circulatie of bij operaties van cerebropetale vaten.13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
38460(Re)spondylodese 4 of meer segmenten.1,1946%
38464Circumferente spondylodese (360 graden fusie middels 2 of meer incisies).1,139%
30322Laminectomie, 1 niveau (voor laminectomie wegens tumor zie 030324 en 030325).1,2223%
39035Transpositie van bot of kraakbeen.115%
38807Verkrijgen van autotransplantaat van grote beenderen.1,0513%
30323Laminectomie, 2 of meer niveau's (voor laminectomie wegens tumor zie 030324 en 030325).1,047%
38458(Re)spondylodese 1 segment.15%
38441Lumbosacrale discectomie lumbosacraal 1 segment.1,255%
38453Operatieve verstijving van de wervelkolom over 4 of meer wervels.1,395%
38444Micro-endoscopische behandeling HNP.1,084%
38449Thoracale discectomie posterolateraal.1,252%
38808Excochleatie en/of sequestrotomie van grote beenderen.1,762%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
38484Gipscorset.1,6110%
39090Algehele anesthesie bij specialistisch onderzoek en bij verrichtingen, waarvoor geen anesthesie staat vermeld.2,656%
38895Verwijderen groot gips.1,333%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
80001Alleen doorlichten tijdens repositie fracturen of localisatie corpus alienum (waaronder rŲntgencontrole bij inbrengen pen in enkel, elleboog e.d., doorlichting op OK, bewusteloze ongevalspatiŽnten).1,0866%
83302Radiologisch onderzoek lumbosacrale wervelkolom inclusief overzichtsopname sacroiliacale gewrichten.2,457%
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.2,633%
83202Radiologisch onderzoek thoracale wervelkolom of deel ervan.1,8822%
83042CT onderzoek van de wervelkolom.1,4922%
83002Radiologisch onderzoek gehele wervelkolom inclusief sacrum en os coccigis en overzichtsopname sacroiliacale gewrichten.2,5515%
83102Radiologisch onderzoek cervicale wervelkolom of deel ervan.1,8315%
83390MRI lumbosacrale wervelkolom.1,078%
83615Inbrengen van intrathecaal of intra-articulair contrast door de radioloog, t.b.v. MRI of CT.17%
83290MRI thoracale wervelkolom.1,336%
87002Radiologisch buikoverzichtsonderzoek, liggend en/of staand, een of meerdere richtingen.1,13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).7,4186%
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.8,8776%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.3,1675%
70443Kalium4,0970%
70442Natrium3,9970%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).3,5166%
70419Kreatinine2,7764%
70116Ureum2,2360%
70715Trombocyten tellen3,3555%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling3,6651%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.6,1441%
70689C-reactive proteinen (CRP)3,3738%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed6,1231%
70703Bezinkingssnelheid2,9226%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.3,4823%
70119Chloride3,2421%
72601Antistoffen tegen specifiek humaan weefsel1,4720%
70707Protrombinetijd3,1517%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.3,1616%
70468Melkzuur3,5516%
76875Kruisproef, volledig (3 methoden)3,6813%
74891ALAT, SGPT, Transaminase1,9813%
74802Albumine2,3913%
70489ASAT, SGOT, transaminase2,0313%
72604Bloedgroep bepalingen niet vallende onder ABO, rhesus (Duffy, Kell, etc.) per bloedgroep2,5312%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase1,9812%
72410O2-verzadiging van het arteriele bloed3,0311%
74896Alkalische fosfatase211%
70469Magnesium2,3811%
70718Differentiele telling (machinaal)2,2111%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)211%
70424Alkali reserve8,4310%
70303Sediment1,219%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk1,939%
77371APTT, geactiveerde partiele tromboplastinetijd2,378%
70421Fosfaat2,888%
72106Bloed, kwalitatief (tablet test)1,358%
74895Kreatine-fosfokinase1,967%
70737Tromboplastinetijd, partieel3,36%
70614CDE fenotypering (rhesusfactor, subtypering).1,586%
70717Differentiele telling (hand)1,45%
70704Bloedingstijd3,984%
70307Amylase1,864%
74801Eiwit1,144%
70706Protrombinetijd bij orale antistolling3,544%
70738Trombinetijd2,094%
70487Fibrinogeen1,53%
74897CK-MB, kreatine-fosfokinase iso-enzym1,53%
72573Thyrotrofine (TSH)1,33%
79010Bloedgroep erytrocytenserologie, bijzonder (CLB-B)1,563%
72649Ferritine1,632%
70460Triglyceriden12%
70716Reticulocyten tellen3,882%
70110Indican1,132%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch1,717%
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk2,715%
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch4,0213%
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch2,512%
75044Bloedkweek (aeroob + anaeroob)2,059%
70507Resistentiebepaling kwantitatief m.b.v. MRC/Etest per antibioticum, bacteriologisch14,528%
70004DNA-amplificatie, kwalitatief, handmatig1,278%
75041Kweekproef < 2 media, bacteriologisch1,125%
75053Kweekproef > 3 media, mycologisch1,695%
70505Resistentiebepaling kwalitatief m.b.v. diffusie-methode, bacteriologisch1,924%
70027Doelgerichte consultatie van ondersteunend specialist door poortspecialist bij al geopende DBC ivm direct patiŽnt gerelateerde vraagstelling, telefonisch of face-to-face, zonder aanwezigheid patiŽnt.1,432%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
50501Pathologisch-anatomisch (histologisch) onderzoek en overige cytodiagnostische onderzoeken.1,254%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
193001Fysiotherapeutische behandeling.7,458%
193003Kinderfysiotherapie6,134%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190307Osteosynthesemateriaal wervelkolom.1,4621%
190326Rugimplantaat inclusief osteosynthese materialen (zie 190382 voor posterieur interspinaal implantaat).1,0418%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190370Erytrocyten in SAGM, leukocyten verwijderd2,3314%
190489Overige kort-houdbare bloedproducten3,336%
190404Vers bevroren af plasma, leukocyten verwijderd, in Na-citraat1,833%
190389Trombocyten samengevoegd in PAS-II, leukocyten verwijderd, 5E1,132%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190142IC opnametoeslag groep 3. Wordt geregistreerd op de eerste IC behandeldag.2,292%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.1,057%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname1,0955%
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.1,5513%
39692Preassessment opname.1,0512%
39691Preassessment dagopname.1,135%
;