(bv: 020112039, 991316018, 979001244, 179799011, 100501015, 990616062, 029099042, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (131999259) met declaratienummer (15D643)

Complexe operatie aan de wervelkolom (Met verpleegligdagen) bij Een aandoening van botspierstelsel of bindweefsel


Prijs van: Complexe operatie aan de wervelkolom (Met verpleegligdagen) bij Een aandoening van botspierstelsel of bindweefselKenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 6 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 1 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 1317 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 11 370,00
(Bron: DBC Onderhoud, opendisdata.nl)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190013Herhaal-polikliniekbezoek.1,6247%
190011Eerste polikliniekbezoek.1,129%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.1,0723%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190035Dagverpleging I.1,034%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190204Verpleegdag.6,382%
190205Verpleegdag klasse 3B.7,1618%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.1,0921%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
38458(Re)spondylodese 1 segment.1,341%
38459(Re)spondylodese 2 of 3 segmenten.1,1934%
30322Laminectomie, 1 niveau (voor laminectomie wegens tumor zie 030324 en 030325).1,5124%
38807Verkrijgen van autotransplantaat van grote beenderen.1,117%
38441Lumbosacrale discectomie lumbosacraal 1 segment.1,317%
30323Laminectomie, 2 of meer niveau's (voor laminectomie wegens tumor zie 030324 en 030325).1,086%
38440Cervicale discectomie.1,686%
38446Recidief operatie hernia nuclei pulposi.1,134%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
38484Gipscorset.1,34%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
83302Radiologisch onderzoek lumbosacrale wervelkolom inclusief overzichtsopname sacroiliacale gewrichten.1,9557%
80001Alleen doorlichten tijdens repositie fracturen of localisatie corpus alienum (waaronder rŲntgencontrole bij inbrengen pen in enkel, elleboog e.d., doorlichting op OK, bewusteloze ongevalspatiŽnten).1,0653%
83042CT onderzoek van de wervelkolom.1,3122%
83102Radiologisch onderzoek cervicale wervelkolom of deel ervan.1,8422%
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.1,548%
83390MRI lumbosacrale wervelkolom.1,087%
83202Radiologisch onderzoek thoracale wervelkolom of deel ervan.1,625%
83190MRI cervicale wervelkolom en/of hals inclusief craniovertebrale overgang.1,094%
89202Radiologisch onderzoek bekken, respectievelijk heupgewricht.1,152%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).4,3854%
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.5,953%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.1,8342%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).2,3239%
70443Kalium2,739%
70442Natrium2,6338%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling2,9137%
70715Trombocyten tellen2,4533%
70419Kreatinine2,2833%
70116Ureum2,1132%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.4,5331%
70689C-reactive proteinen (CRP)2,4825%
70703Bezinkingssnelheid2,2121%
70707Protrombinetijd1,639%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.3,18%
72601Antistoffen tegen specifiek humaan weefsel1,618%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed5,678%
76875Kruisproef, volledig (3 methoden)2,588%
74891ALAT, SGPT, Transaminase1,738%
70489ASAT, SGOT, transaminase1,737%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase1,777%
74896Alkalische fosfatase1,786%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.2,366%
70303Sediment1,266%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)1,796%
72410O2-verzadiging van het arteriele bloed2,216%
70119Chloride1,715%
70424Alkali reserve2,365%
77371APTT, geactiveerde partiele tromboplastinetijd1,485%
70718Differentiele telling (machinaal)1,755%
70468Melkzuur2,274%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk2,524%
70128Kreatine2,424%
70469Magnesium1,764%
74895Kreatine-fosfokinase1,654%
70706Protrombinetijd bij orale antistolling2,343%
74802Albumine1,43%
72106Bloed, kwalitatief (tablet test)1,193%
74801Eiwit1,223%
79011Bloedgroep erytrocytenserologie, bijzonder (CLB-C)1,853%
70407Methemoglobine, sulfhemoglobine, elk2,22%
70487Fibrinogeen1,52%
72573Thyrotrofine (TSH)1,242%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch1,497%
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch2,777%
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk2,216%
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch2,466%
70507Resistentiebepaling kwantitatief m.b.v. MRC/Etest per antibioticum, bacteriologisch21,154%
75044Bloedkweek (aeroob + anaeroob)2,284%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
50501Pathologisch-anatomisch (histologisch) onderzoek en overige cytodiagnostische onderzoeken.1,414%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
79993CLB-referentietarief.1,943%
72826Koolmonoxide, kwantitatief met identificatie in bloed2,222%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
193001Fysiotherapeutische behandeling.5,4836%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190307Osteosynthesemateriaal wervelkolom.1,8322%
190326Rugimplantaat inclusief osteosynthese materialen (zie 190382 voor posterieur interspinaal implantaat).1,137%
190325Wervelprothese.1,023%
190324Discusprothese.12%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190489Overige kort-houdbare bloedproducten2,886%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.1,194%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname1,0987%
39692Preassessment opname.1,0616%
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.1,278%
39691Preassessment dagopname.1,047%
;