(bv: 991516037, 020108233, 990416041, 020109101, 990716011, 029299005, 998418030, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (140301023) met declaratienummer (15C783)

Hemodialyse in het dialysecentrum of ziekenhuis (Dialyse 4-5) bij Chronisch nierfalen


Prijs van: Hemodialyse in het dialysecentrum of ziekenhuis (Dialyse 4-5) bij Chronisch nierfalenKenmerken behandeling

Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 0 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 17928 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 1 760,00
(Bron: DBC Onderhoud, opendisdata.nl)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190013Herhaal-polikliniekbezoek.1,685%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190035Dagverpleging I.3,692%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
192052Hemodialyse met EPO.3,8659%
39976Begeleiding patiŽnt met chronische nierfunctievervangende therapie per week incl. diagnostische en therapeutische verrichtingen die direct/indirect in verband staan met de nierfunctiestoornis.1,2339%
192049Nachtelijke hemodialyse met epo.3,9420%
192051Hemodialyse.2,4613%
192069Passieve centrum hemodialyse met EPO.4,0112%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.1,184%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.2,7949%
70443Kalium2,1935%
70442Natrium2,1530%
70116Ureum2,2529%
70421Fosfaat1,5329%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.1,4529%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).1,628%
70419Kreatinine2,0928%
74802Albumine1,2818%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling1,3914%
70689C-reactive proteinen (CRP)1,3414%
70715Trombocyten tellen1,3213%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.2,313%
70706Protrombinetijd bij orale antistolling1,3613%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed1,5911%
74896Alkalische fosfatase1,110%
70424Alkali reserve1,6810%
72649Ferritine1,059%
72646Parathormoon (PTH)1,048%
74891ALAT, SGPT, Transaminase1,128%
70437IJzer1,048%
70449Transferrine1,047%
70119Chloride1,326%
74801Eiwit1,176%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase1,136%
70489ASAT, SGOT, transaminase1,156%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)1,165%
70404Kreatinine klaring (of andere klaring)2,094%
70718Differentiele telling (machinaal)1,144%
70707Protrombinetijd1,754%
70716Reticulocyten tellen1,14%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk1,314%
70425Cholesterol, totaal1,043%
70460Triglyceriden1,043%
74251Cholesterol, HDL1,293%
70469Magnesium1,363%
70703Bezinkingssnelheid1,123%
70445IJzerbindingscapaciteit1,612%
74065HbAlc1,072%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
71118Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay2,624%
71105HBs antigeen1,073%
;