(bv: 020108155, 099899055, 991216015, 990616012, 990004027, 020109088, 990035003, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (140301035) met declaratienummer (15C795)

Meer dan 28 verpleegligdagen bij Insulinepomp of shunt of port-a-cath


Prijs van: Meer dan 28 verpleegligdagen bij Insulinepomp of shunt of port-a-cathKenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 42 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 6 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 1 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 0,00
(Bron: Gemiddelde prijs 25 ziekenhuizen)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190013Herhaal-polikliniekbezoek.5100%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.150%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190204Verpleegdag.4450%
190205Verpleegdag klasse 3B.4050%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.250%
34684Diagnostische duodenoscopie met behulp van fiberscoop, inclusief eventulele proefexcisie(s).150%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39090Algehele anesthesie bij specialistisch onderzoek en bij verrichtingen, waarvoor geen anesthesie staat vermeld.150%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.250%
85042CT onderzoek van de thorax, het hart en grote vaten inclusief inbrengen contrastmiddel.150%
87042CT onderzoek van het abdomen, retroperitoneum, inclusief inbegrepen orale en/of rectale contraststof, met of onder toediening van een intraveneus contrastmiddel.150%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70689C-reactive proteinen (CRP)8,5100%
74896Alkalische fosfatase6100%
70443Kalium7100%
74801Eiwit2100%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).13100%
70419Kreatinine7100%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling8100%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase6100%
74802Albumine4,5100%
70703Bezinkingssnelheid2100%
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.17,5100%
74891ALAT, SGPT, Transaminase6,5100%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.1100%
70489ASAT, SGOT, transaminase6,5100%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)6,5100%
70715Trombocyten tellen5100%
70442Natrium6,5100%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk1450%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.4150%
70737Tromboplastinetijd, partieel150%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.150%
70460Triglyceriden150%
70116Ureum1350%
70421Fosfaat150%
72623Carcinoom Antigeen (CA), elk150%
70469Magnesium150%
70303Sediment250%
70707Protrombinetijd350%
72630Carcino-embryonaal antigeen (CEA)150%
70307Amylase350%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch2,5100%
75044Bloedkweek (aeroob + anaeroob)2100%
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk1,5100%
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch250%
70507Resistentiebepaling kwantitatief m.b.v. MRC/Etest per antibioticum, bacteriologisch250%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.1,5100%
38940Eenmalig traumatologisch consult zonder verwijzing en specialistische nabehandeling.150%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname2100%
39692Preassessment opname.150%
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.150%
;