(bv: 131999117, 140801011, 979001188, 990027156, 120201005, 119899011, 099699097, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (140301047) met declaratienummer (15C802)

Hemodialyse in het dialysecentrum of ziekenhuis (Verpleegligdagen - Dialyse 6 of meer) bij Acuut nierfalen


Prijs van: Hemodialyse in het dialysecentrum of ziekenhuis (Verpleegligdagen - Dialyse 6 of meer) bij Acuut nierfalenKenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 18 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 2 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 202 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 17 730,00
(Bron: DBC Onderhoud, opendisdata.nl)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190011Eerste polikliniekbezoek.1,1326%
190013Herhaal-polikliniekbezoek.4,7424%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.1,0717%
190009Klinisch intercollegiaal consult.3,356%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190204Verpleegdag.19,1976%
190205Verpleegdag klasse 3B.16,2123%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.1,8242%
80077Diagnostische puncties van niet palpabele afwijkingen of organen, onder echografische controle.1,0912%
34684Diagnostische duodenoscopie met behulp van fiberscoop, inclusief eventulele proefexcisie(s).1,446%
33694Doppler met eventuele polsvolumerecording (PVR).11,675%
39096Arteriepunctie door middel van een verblijfnaald voor registratie van de arteriŽle bloeddruk.2,674%
39775Duplex bloedvaten in extremiteiten.1,293%
34686Diagnostische endoscopie van het colon met behulp van flexibele endoscoop, eventueel inclusief biopten, poliepectomie of colonmanometrie.13%
39831Het inbrengen van een verblijfnaald ter verkrijging van arterieel bloed voor onderzoek naar pO2 en pCO2 in rust en tijdens inspanning, zonodig ook na inademen van zuurstof.12%
33219Catheterisatie van het rechter hart, inclusief eventuele drukmeting, O2-bepaling, angiografie (veneuze hartcatheterisatie), aansluiting van een uitwendige pacemaker.1,52%
39830Het inbrengen van een verblijfnaald ter verkrijging van arterieel bloed voor onderzoek naar pO2, pH en pCO2 voor en tijdens inademen van zuurstof.12%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39977De eerste acute nierfunctievervangende therapie, bij acuut nierlijden, intoxicaties etc.2,3992%
39978Tweede en volgende nierfunctievervangende therapie, bij acuut nierlijden, intoxicaties etc., in de acute fase.11,5291%
192051Hemodialyse.7,7352%
192052Hemodialyse met EPO.8,5742%
33698Inbrengen centrale veneuze catheter of een navelcatheter bij pasgeborenen voor voeding of drukmeting.1,520%
39976Begeleiding patiŽnt met chronische nierfunctievervangende therapie per week incl. diagnostische en therapeutische verrichtingen die direct/indirect in verband staan met de nierfunctiestoornis.2,7615%
39680Perifeer infuus inbrengen.1,274%
192057Plasmafiltratie.9,092%
192062CAPD inclusief dialysemiddelen en EPO.13,332%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.2,8982%
87070Echografie van de buikorganen.1,4740%
87042CT onderzoek van het abdomen, retroperitoneum, inclusief inbegrepen orale en/of rectale contraststof, met of onder toediening van een intraveneus contrastmiddel.1,3212%
87002Radiologisch buikoverzichtsonderzoek, liggend en/of staand, een of meerdere richtingen.1,3711%
85042CT onderzoek van de thorax, het hart en grote vaten inclusief inbrengen contrastmiddel.1,1110%
89070Echografie onderste extremiteit.1,625%
89202Radiologisch onderzoek bekken, respectievelijk heupgewricht.15%
120101Renografie (102).2,834%
89302Radiologisch onderzoek bovenbeen.2,334%
84202Radiologisch onderzoek scapula en/of clavicula en/of schoudergewricht en/of bovenarm.2,094%
83102Radiologisch onderzoek cervicale wervelkolom of deel ervan.1,094%
83202Radiologisch onderzoek thoracale wervelkolom of deel ervan.1,094%
83302Radiologisch onderzoek lumbosacrale wervelkolom inclusief overzichtsopname sacroiliacale gewrichten.1,094%
81002Radiologisch onderzoek hersenschedel of deel ervan inclusief neusbeen.1,14%
84070Echografie van de bovenste extremiteiten.13%
89402Radiologisch onderzoek knie en/of onderbeen.1,443%
80001Alleen doorlichten tijdens repositie fracturen of localisatie corpus alienum (waaronder rŲntgencontrole bij inbrengen pen in enkel, elleboog e.d., doorlichting op OK, bewusteloze ongevalspatiŽnten).1,143%
81670Echografie carotide, al dan niet inclusief haematotachografisch onderzoek van de cerebropetale vaten.12%
89602Radiologisch onderzoek enkel en/of voet(wortel) en/of tenen.1,552%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70116Ureum18,9694%
70443Kalium25,7594%
70419Kreatinine20,5294%
70442Natrium26,1494%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).21,9494%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling1292%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.17,191%
70715Trombocyten tellen11,8590%
70421Fosfaat10,0390%
74802Albumine8,2988%
74896Alkalische fosfatase4,6884%
74891ALAT, SGPT, Transaminase4,8783%
74801Eiwit5,4182%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase4,3481%
70689C-reactive proteinen (CRP)9,9481%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)5,5581%
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.46,8180%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk5,7280%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.24,8679%
70489ASAT, SGOT, transaminase4,8879%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed13,5469%
70119Chloride6,3967%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).5,6764%
72649Ferritine1,859%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.5,7657%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.4,3657%
70718Differentiele telling (machinaal)4,4956%
70469Magnesium6,154%
70424Alkali reserve27,0749%
70437IJzer1,5749%
72410O2-verzadiging van het arteriele bloed5,7545%
72646Parathormoon (PTH)1,6645%
70707Protrombinetijd6,4144%
70303Sediment2,1543%
70703Bezinkingssnelheid2,4342%
74895Kreatine-fosfokinase3,7541%
70449Transferrine1,4840%
77371APTT, geactiveerde partiele tromboplastinetijd5,7139%
70307Amylase2,8138%
70425Cholesterol, totaal1,3836%
76875Kruisproef, volledig (3 methoden)5,7835%
70460Triglyceriden1,4835%
70717Differentiele telling (hand)3,7335%
70130Urinezuur1,7730%
70716Reticulocyten tellen2,5530%
74251Cholesterol, HDL1,6829%
70706Protrombinetijd bij orale antistolling6,6228%
72583Vitamine B12, cyanocobalamine1,2726%
72582Foliumzuur1,2525%
70468Melkzuur18,3124%
70487Fibrinogeen3,9919%
70656Complement component (kwantitatieve bepaling)4,619%
77291Haptoglobine1,9918%
72601Antistoffen tegen specifiek humaan weefsel3,2817%
70445IJzerbindingscapaciteit1,3916%
70693Anti-nucleaire factor (ANF)1,1915%
72573Thyrotrofine (TSH)1,2215%
71739Micro-albumine in urine3,5515%
74335Electroforetisch diagram in diverse media, eventueel met speciale kleuringen, met (relatief) kwantitatieve bepaling der fracties, eventueel inclusief totaal eiwitbepaling.1,5215%
74897CK-MB, kreatine-fosfokinase iso-enzym2,1314%
70404Kreatinine klaring (of andere klaring)4,5614%
74336Immuno-electroforese met antiserum, inclusief eventuele determinatie2,8914%
74763Kwantitatieve bepaling van een immunoglobuline, nefelometrisch5,2613%
70440Vitamine D (dihydroxycholecalciferol)1,7113%
74065HbAlc1,1212%
70737Tromboplastinetijd, partieel1012%
72570Thyroxine (vrij T4)1,3111%
74899Troponine, cardiale isovorm2,5511%
70704Bloedingstijd510%
70820BNP/NT-proBNP1,4810%
72106Bloed, kwalitatief (tablet test)3,729%
70714Eosinofielen tellen3,969%
70496Osmolariteit1,528%
79005Auto-immuunziekten, overige, bijzonder (CLB-C)2,198%
70483Ammoniak2,797%
70476Immunoglobuline, elk47%
70494Cryoglobuline, kwalitatief1,196%
74151Lipase1,756%
74064Geglyceerde hemoglobine1,45%
77434Fibrine/fibrinogeen degradatie produkten, kwantitatief1,45%
70610Antistoffen, gebonden, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (directe Coombstest).2,935%
74767Kappa ketens, vrij of gebonden, elk6,855%
74769Lambda ketens, vrij of gebonden, elk4,385%
71732Electroforetisch diagram, na concentratie, in diverse media, eventueel met speciale kleuringen, met (relatief) kwantitatieve bepaling der fracties, eventueel inclusief totaal eiwitbepaling.1,695%
79003Antistoffen tegen weefselantigenen, bijzonder (CLB-B)54%
70407Methemoglobine, sulfhemoglobine, elk2,674%
70108Diaceetzuur1,754%
70215Melkzuur, kwantitatief2,734%
79009Bloedstollingsfactoren, bijzonder (CLB-C)2,094%
72640Beta-2-microglobuline1,094%
70732Bloedstollingsfactor V3,54%
77451Antitrombine III activiteit1,64%
70755Circulerend anticoagulans (lupus anticoagulans, antitromboplastine, antifosfolipiden), per anticoagulans.6,114%
74758Bence Jones eiwit5,783%
72648DNA-antistoffen (kwantitatief)2,223%
70310Morfologisch onderzoek van sputum, algemeen2,783%
70614CDE fenotypering (rhesusfactor, subtypering).1,783%
70481Cellen tellen in liquor2,333%
74803Myoglobine2,563%
72621Prostaatspecifiek antigeen (PSA)1,223%
70806Chromatografische analyse (kwalitatief, 2-dimensionaal)1,443%
70212Calcium in faeces.9,53%
77102Microscopie van punctaten, aanvullende specifieke kleuring: esterase, zure fosfatase, tartraat geremde zure fosfatase, sudan black, etc. inclusief beoordeling.2,133%
70128Kreatine13,253%
79016Immunochemische onderzoeken, bijzonder (CLB-C)7,633%
77433Fibrine/fibrinogeen degradatie produkten (FDP) D-dimeertest, semikwantitatief2,053%
79024Leucocyten-/Trombocytenserologie, bijzonder (CLB-C)2,332%
70710Microscopie van sternumpunctaat, standaardkleuring en beoordeling1,172%
77432Fibrinogeen splitsingsprodukten, kwantitatief2,832%
70760Antiplasmine activeit, alfa-22,172%
76871Kruisproef in zout-albumine-milieu6,332%
70738Trombinetijd4,672%
79018Immunocytologie onderzoeken, bijzonder (CLB-C)1,332%
70208Amylase1,52%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
71118Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay4,0658%
71105HBs antigeen1,2752%
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch4,0552%
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch4,2947%
75044Bloedkweek (aeroob + anaeroob)4,9846%
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk2,741%
70507Resistentiebepaling kwantitatief m.b.v. MRC/Etest per antibioticum, bacteriologisch18,3241%
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch4,4834%
75041Kweekproef < 2 media, bacteriologisch3,1827%
71137Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, bacteriologisch.2,1318%
71126Antistoffen, IgM tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay2,0216%
70505Resistentiebepaling kwalitatief m.b.v. diffusie-methode, bacteriologisch4,5315%
71144Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay (m.u.v. HBs ag), infectieserologisch.1,3514%
70005RNA-amplificatie, kwalitatief1,628%
70004DNA-amplificatie, kwalitatief, handmatig4,157%
71141Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, virologisch.3,467%
75054Determinatie micro-organismen, mycologisch2,287%
70027Doelgerichte consultatie van ondersteunend specialist door poortspecialist bij al geopende DBC ivm direct patiŽnt gerelateerde vraagstelling, telefonisch of face-to-face, zonder aanwezigheid patiŽnt.1,696%
71124Antistoffen, IgM tegen elk micro-organisme m.b.v. IF2,075%
71125Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. IF1,645%
70517Beta lactamase test2,333%
70643Immunodiffusie reactie4,253%
70503Kweekproef op tuberculose2,143%
70185Antistoffen tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoblot12%
79020Klinische viro immunologie, bijzonder (CLB-C)12%
71143Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, parasitologisch.1,52%
70618Anti-sterptolysine titer / anti-DNase B titer of stapholysine titer, elk1,52%
70006DNA/RNA-amplificatie, kwantitatief2,832%
70001Hybridisatie, geautomatiseerd72%
70003DNA-amplificatie, kwalitatief, geautomatiseerd1,172%
70028Consult bij patiŽnt op verzoek van een ondersteunend specialist door een poortspecialist bij een al geopende DBC in verband met direct patiŽnt gerelateerde vraagstelling.1,172%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
50501Pathologisch-anatomisch (histologisch) onderzoek en overige cytodiagnostische onderzoeken.1,5522%
50503Immuno-pathologisch onderzoek.1,1715%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
72842Aluminium1,1317%
72826Koolmonoxide, kwantitatief met identificatie in bloed1,889%
72893Antimicrobiele middelen, m.b.v. immunoassay3,639%
79993CLB-referentietarief.1,957%
72865Immunomodulantia / immunosuppressiva m.b.v. immunoassay43%
79992Huisbezoektarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken.22%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
193001Fysiotherapeutische behandeling.13,0223%
193021Logopedie.3,332%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190370Erytrocyten in SAGM, leukocyten verwijderd5,9625%
190489Overige kort-houdbare bloedproducten4,7313%
190404Vers bevroren af plasma, leukocyten verwijderd, in Na-citraat32,3212%
190389Trombocyten samengevoegd in PAS-II, leukocyten verwijderd, 5E5,767%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190129IC consult. Intercollegiaal consult buiten de IC, spoed en niet-spoed.1,172%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.1,1139%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname1,0647%
290164Extramurale dieetadvisering (per kwartier).13,1611%
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.1,332%
;