(bv: 029799059, 219699012, 979004008, 059899030, 150101003, 099899016, 020108065, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (140401006) met declaratienummer (15B201)

Meer dan 28 verpleegligdagen bij Nier- of urinestenen


Prijs van: Meer dan 28 verpleegligdagen bij Nier- of urinestenenKenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 47 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 2 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 1 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 0,00
(Bron: Gemiddelde prijs 25 ziekenhuizen)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190013Herhaal-polikliniekbezoek.1100%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.150%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190204Verpleegdag.46,5100%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39680Perifeer infuus inbrengen.250%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
87070Echografie van de buikorganen.1,5100%
87002Radiologisch buikoverzichtsonderzoek, liggend en/of staand, een of meerdere richtingen.250%
87042CT onderzoek van het abdomen, retroperitoneum, inclusief inbegrepen orale en/of rectale contraststof, met of onder toediening van een intraveneus contrastmiddel.250%
87063Opspuiten abcesdrain met contrastmiddel.150%
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.150%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70116Ureum9,5100%
70419Kreatinine9,5100%
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.11,5100%
70442Natrium9,5100%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).6100%
70443Kalium9,5100%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling950%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.150%
70715Trombocyten tellen250%
79011Bloedgroep erytrocytenserologie, bijzonder (CLB-C)350%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).350%
72604Bloedgroep bepalingen niet vallende onder ABO, rhesus (Duffy, Kell, etc.) per bloedgroep550%
70689C-reactive proteinen (CRP)1050%
74801Eiwit250%
74899Troponine, cardiale isovorm250%
70707Protrombinetijd750%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.250%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch450%
75044Bloedkweek (aeroob + anaeroob)250%
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch250%
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk450%
70507Resistentiebepaling kwantitatief m.b.v. MRC/Etest per antibioticum, bacteriologisch850%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190489Overige kort-houdbare bloedproducten233%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.150%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname150%
;