(bv: 129999045, 149599016, 049799004, 131999046, 059899038, 990616032, 140801011, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (149399023) met declaratienummer (15C850)

Meer dan 28 verpleegligdagen bij Ontsteking aan vrouwelijke organen in het bekken


Prijs van: Meer dan 28 verpleegligdagen bij Ontsteking aan vrouwelijke organen in het bekkenKenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 35 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 3 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 1 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 0,00
(Bron: Gemiddelde prijs 25 ziekenhuizen)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190013Herhaal-polikliniekbezoek.2,567%
190009Klinisch intercollegiaal consult.233%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.333%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190204Verpleegdag.3267%
190205Verpleegdag klasse 3B.4133%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
80077Diagnostische puncties van niet palpabele afwijkingen of organen, onder echografische controle.1,567%
34684Diagnostische duodenoscopie met behulp van fiberscoop, inclusief eventulele proefexcisie(s).133%
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.133%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
87098Drainwissel na abcesdrainage.233%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
87070Echografie van de buikorganen.4,67100%
39492Echografie van de buikorganen.2,567%
87042CT onderzoek van het abdomen, retroperitoneum, inclusief inbegrepen orale en/of rectale contraststof, met of onder toediening van een intraveneus contrastmiddel.2,567%
39487Echografie in verband met ovulatie-inductie.133%
87090MRI abdomen.133%
88118Antegrade pyleografie.233%
85042CT onderzoek van de thorax, het hart en grote vaten inclusief inbrengen contrastmiddel.333%
34383Endo-echografie.133%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70703Bezinkingssnelheid20,567%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling20,567%
70714Eosinofielen tellen1,567%
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.3167%
70689C-reactive proteinen (CRP)21,567%
70718Differentiele telling (machinaal)1,567%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).3,567%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase133%
70442Natrium533%
74896Alkalische fosfatase133%
70119Chloride133%
72558hCG, beta-humaan choriongonadotrofine233%
70443Kalium633%
70130Urinezuur133%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk133%
70489ASAT, SGOT, transaminase133%
70715Trombocyten tellen133%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.133%
74891ALAT, SGPT, Transaminase133%
70115Concentratie- en verdunningsproef, elk6633%
70419Kreatinine533%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)133%
70116Ureum533%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
75044Bloedkweek (aeroob + anaeroob)367%
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk467%
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch3,567%
70507Resistentiebepaling kwantitatief m.b.v. MRC/Etest per antibioticum, bacteriologisch5167%
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch267%
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch5,567%
70003DNA-amplificatie, kwalitatief, geautomatiseerd167%
70001Hybridisatie, geautomatiseerd233%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
50501Pathologisch-anatomisch (histologisch) onderzoek en overige cytodiagnostische onderzoeken.133%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
194163Behandelingscontact - medisch psycholoog.433%
194161Nieuwe inschrijving (verwijzing, registratie, informatie, dossier) - medisch psycholoog.133%
194162Intake face-to-face contact - medisch psycholoog133%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.133%
190016Spoedeisende hulp contact buiten de SEH afdeling, elders in het ziekenhuis.133%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname167%
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.267%
190034Afwezigheidsdag133%
;