(bv: 990516010, 109999039, 991016022, 199299016, 109799026, 069899212, 131999222, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (149999036) met declaratienummer (15B220)

Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Goedaardige prostaatvergroting


Prijs van: Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Goedaardige prostaatvergrotingKenmerken behandeling

Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 3 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 40759 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 590,00
(Bron: DBC Onderhoud, opendisdata.nl)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190013Herhaal-polikliniekbezoek.2,187%
190011Eerste polikliniekbezoek.1,2158%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.1,1116%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190035Dagverpleging I.1,123%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39865Urodynamisch onderzoek met 1 kanaal (uroflowmetrie).1,3350%
39859Cysto-urethroscopie.1,0722%
36581Prostaatbiopsie voor histologisch onderzoek het betreft hier een punctie met een dikke naald of een holle gespleten mandrijn.1,1420%
39860Chromocystoscopie.1,0718%
39870Urodynamisch onderzoek met meerdere kanalen.1,096%
39837Residubepaling longen.1,423%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39881Urologische behandeling dilataties en catheterisaties.2,186%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39492Echografie van de buikorganen.1,5346%
39489Transrectale echografie prostaat (TRUS).1,0915%
87070Echografie van de buikorganen.1,0712%
87002Radiologisch buikoverzichtsonderzoek, liggend en/of staand, een of meerdere richtingen.1,067%
87042CT onderzoek van het abdomen, retroperitoneum, inclusief inbegrepen orale en/of rectale contraststof, met of onder toediening van een intraveneus contrastmiddel.1,056%
39479Echografie van de nier.1,23%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.1,9662%
72621Prostaatspecifiek antigeen (PSA)1,7148%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.1,733%
70419Kreatinine1,1931%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).1,2219%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling1,214%
70303Sediment1,1914%
70443Kalium1,1412%
70442Natrium1,1411%
70116Ureum1,1211%
70703Bezinkingssnelheid1,119%
70715Trombocyten tellen1,098%
74896Alkalische fosfatase1,188%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.1,156%
70689C-reactive proteinen (CRP)1,125%
72106Bloed, kwalitatief (tablet test)1,354%
70108Diaceetzuur1,183%
74801Eiwit1,143%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase1,122%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)1,132%
74891ALAT, SGPT, Transaminase1,122%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch1,2623%
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk1,2719%
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch1,555%
70507Resistentiebepaling kwantitatief m.b.v. MRC/Etest per antibioticum, bacteriologisch12,54%
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch1,152%
75041Kweekproef < 2 media, bacteriologisch1,162%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
50501Pathologisch-anatomisch (histologisch) onderzoek en overige cytodiagnostische onderzoeken.1,2930%
50503Immuno-pathologisch onderzoek.1,099%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.1,292%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.1,437%
;