(bv: 192001022, 079799041, 991016027, 131999182, 029199216, 140301045, 029199233, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (149999051) met declaratienummer (15C934)

Meer dan 28 verpleegligdagen bij Een aandoening van urinewegen of prostaat


Prijs van: Meer dan 28 verpleegligdagen bij Een aandoening van urinewegen of prostaatKenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 40 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 2 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 2 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 0,00
(Bron: Gemiddelde prijs 25 ziekenhuizen)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190013Herhaal-polikliniekbezoek.1,8460%
190011Eerste polikliniekbezoek.130%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.3,1825%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190204Verpleegdag.4060%
190205Verpleegdag klasse 3B.41,1440%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.1,2540%
39865Urodynamisch onderzoek met 1 kanaal (uroflowmetrie).110%
39860Chromocystoscopie.210%
32480Diagnostische bronchoscopie, inclusief een of meerdere proefexcisies, curettage en/of afzuigen van materiaal voor cytologisch en/of pathologisch onderzoek.2,015%
32684Diagnostische pleurapunctie.2,015%
39831Het inbrengen van een verblijfnaald ter verkrijging van arterieel bloed voor onderzoek naar pO2 en pCO2 in rust en tijdens inspanning, zonodig ook na inademen van zuurstof.2,015%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
36210Operatief aanleggen van een blaasfistel (suprapubische katheter).215%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39881Urologische behandeling dilataties en catheterisaties.1,520%
39680Perifeer infuus inbrengen.110%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.2,8670%
87042CT onderzoek van het abdomen, retroperitoneum, inclusief inbegrepen orale en/of rectale contraststof, met of onder toediening van een intraveneus contrastmiddel.2,5160%
87070Echografie van de buikorganen.2,7640%
87002Radiologisch buikoverzichtsonderzoek, liggend en/of staand, een of meerdere richtingen.2,3230%
39492Echografie van de buikorganen.1,6730%
80001Alleen doorlichten tijdens repositie fracturen of localisatie corpus alienum (waaronder rŲntgencontrole bij inbrengen pen in enkel, elleboog e.d., doorlichting op OK, bewusteloze ongevalspatiŽnten).1,520%
88311Retrograde cysto-en/of urethrografie, inclusief eventueel mictie- en incontinentieonderzoek.220%
87063Opspuiten abcesdrain met contrastmiddel.310%
88118Antegrade pyleografie.110%
80023Al dan niet selectief onderzoek via percutane arteriŽle catheterisatie.110%
83042CT onderzoek van de wervelkolom.110%
89302Radiologisch onderzoek bovenbeen.110%
85042CT onderzoek van de thorax, het hart en grote vaten inclusief inbrengen contrastmiddel.2,015%
85070Echografie van het hart en/of de thorax.2,015%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.35,8395%
70689C-reactive proteinen (CRP)13,9190%
70116Ureum14,9190%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).21,790%
70419Kreatinine18,2590%
70442Natrium17,5890%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling14,5890%
70443Kalium17,6990%
70715Trombocyten tellen9,5970%
74896Alkalische fosfatase6,0160%
74802Albumine4,5160%
70703Bezinkingssnelheid6,7455%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.4,7950%
74891ALAT, SGPT, Transaminase5,4250%
70489ASAT, SGOT, transaminase5,4250%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk6,6250%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.31,0950%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)3,0150%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase5,2150%
70119Chloride6,0445%
70424Alkali reserve11,0740%
70421Fosfaat5,4335%
70469Magnesium3,4335%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed2,3135%
74895Kreatine-fosfokinase1,3330%
70718Differentiele telling (machinaal)8,0730%
70707Protrombinetijd2,3530%
76875Kruisproef, volledig (3 methoden)10,0930%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.7,7430%
72649Ferritine1,1925%
70307Amylase1,225%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.36,7720%
74801Eiwit4,9720%
77371APTT, geactiveerde partiele tromboplastinetijd1,520%
70706Protrombinetijd bij orale antistolling220%
72410O2-verzadiging van het arteriele bloed120%
70437IJzer120%
70716Reticulocyten tellen120%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).14,720%
70717Differentiele telling (hand)5,9415%
74897CK-MB, kreatine-fosfokinase iso-enzym1,3215%
72601Antistoffen tegen specifiek humaan weefsel1,3415%
70468Melkzuur1,3415%
70303Sediment7,910%
71511Vitamine B1, Thiamine110%
72582Foliumzuur110%
70449Transferrine110%
70496Osmolariteit110%
72583Vitamine B12, cyanocobalamine110%
74151Lipase110%
70460Triglyceriden410%
70610Antistoffen, gebonden, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (directe Coombstest).110%
72621Prostaatspecifiek antigeen (PSA)110%
70820BNP/NT-proBNP110%
77291Haptoglobine110%
70704Bloedingstijd510%
72573Thyrotrofine (TSH)110%
70445IJzerbindingscapaciteit110%
70737Tromboplastinetijd, partieel3,0810%
70738Trombinetijd4,1110%
76871Kruisproef in zout-albumine-milieu8,055%
79010Bloedgroep erytrocytenserologie, bijzonder (CLB-B)2,015%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk2,5160%
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch4,5160%
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch4,2640%
70507Resistentiebepaling kwantitatief m.b.v. MRC/Etest per antibioticum, bacteriologisch22,0840%
75044Bloedkweek (aeroob + anaeroob)2,6830%
70004DNA-amplificatie, kwalitatief, handmatig3,520%
70027Doelgerichte consultatie van ondersteunend specialist door poortspecialist bij al geopende DBC ivm direct patiŽnt gerelateerde vraagstelling, telefonisch of face-to-face, zonder aanwezigheid patiŽnt.1,520%
70028Consult bij patiŽnt op verzoek van een ondersteunend specialist door een poortspecialist bij een al geopende DBC in verband met direct patiŽnt gerelateerde vraagstelling.1,9815%
70505Resistentiebepaling kwalitatief m.b.v. diffusie-methode, bacteriologisch5,3415%
75041Kweekproef < 2 media, bacteriologisch215%
71137Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, bacteriologisch.110%
71141Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, virologisch.110%
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch1,945%
71144Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay (m.u.v. HBs ag), infectieserologisch.6,045%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
50501Pathologisch-anatomisch (histologisch) onderzoek en overige cytodiagnostische onderzoeken.120%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
79992Huisbezoektarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken.120%
72887Cardiaca, identificatie en/of kwantificatie, m.b.v. immunoassay110%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
193001Fysiotherapeutische behandeling.9,520%
194161Nieuwe inschrijving (verwijzing, registratie, informatie, dossier) - medisch psycholoog.110%
194162Intake face-to-face contact - medisch psycholoog110%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190370Erytrocyten in SAGM, leukocyten verwijderd1518%
190389Trombocyten samengevoegd in PAS-II, leukocyten verwijderd, 5E49%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.3,0130%
38940Eenmalig traumatologisch consult zonder verwijzing en specialistische nabehandeling.3,9615%
190016Spoedeisende hulp contact buiten de SEH afdeling, elders in het ziekenhuis.215%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname2,4765%
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.3,315%
;