(bv: 991116018, 979002181, 990316014, 990022044, 060607011, 029199076, 990916026, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (149999060) met declaratienummer (15B234)

Meer dan 28 verpleegligdagen bij Bekkenbodemklachten


Prijs van: Meer dan 28 verpleegligdagen bij BekkenbodemklachtenKenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 35 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 2 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Prijs van de behandeling
Geen prijs gevonden
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.1100%
190013Herhaal-polikliniekbezoek.1100%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190035Dagverpleging I.1100%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190204Verpleegdag.35100%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39860Chromocystoscopie.1100%
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.3100%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
36210Operatief aanleggen van een blaasfistel (suprapubische katheter).1100%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.4100%
87070Echografie van de buikorganen.1100%
89602Radiologisch onderzoek enkel en/of voet(wortel) en/of tenen.1100%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling2100%
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.5100%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch2100%
75044Bloedkweek (aeroob + anaeroob)2100%
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch3100%
70507Resistentiebepaling kwantitatief m.b.v. MRC/Etest per antibioticum, bacteriologisch24100%
75051Kweekproef < 2 media, mycologisch4100%
71137Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, bacteriologisch.2100%
75054Determinatie micro-organismen, mycologisch3100%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
193001Fysiotherapeutische behandeling.11100%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.1100%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39691Preassessment dagopname.1100%
190021Klinische opname1100%
;