(bv: 029499040, 991316027, 069499021, 079799020, 990089054, 049799010, 990616068, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (149999080) met declaratienummer (15B490)

Operatie bij Bekkenbodemklachten


Prijs van: Operatie bij BekkenbodemklachtenKenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 28 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 2 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 11 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 0,00
(Bron: Gemiddelde prijs 25 ziekenhuizen)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.1,3360%
190011Eerste polikliniekbezoek.340%
190013Herhaal-polikliniekbezoek.140%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190204Verpleegdag.25,3360%
190205Verpleegdag klasse 3B.3340%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
36131Implanteren van een of beide ureteren in een gečsoleerd darmsegment.180%
36344Blaasaugmentatie.240%
37334Operatie vesico-vaginale fistel.220%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
33698Inbrengen centrale veneuze catheter of een navelcatheter bij pasgeborenen voor voeding of drukmeting.240%
39881Urologische behandeling dilataties en catheterisaties.140%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
87070Echografie van de buikorganen.1,580%
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.280%
88118Antegrade pyleografie.140%
85042CT onderzoek van de thorax, het hart en grote vaten inclusief inbrengen contrastmiddel.140%
87002Radiologisch buikoverzichtsonderzoek, liggend en/of staand, een of meerdere richtingen.240%
87042CT onderzoek van het abdomen, retroperitoneum, inclusief inbegrepen orale en/of rectale contraststof, met of onder toediening van een intraveneus contrastmiddel.140%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).31,6100%
70419Kreatinine13,2100%
70442Natrium19,6100%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling16,4100%
70443Kalium19,6100%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).2,4100%
70689C-reactive proteinen (CRP)1980%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)2,580%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk380%
70489ASAT, SGOT, transaminase380%
74896Alkalische fosfatase380%
70703Bezinkingssnelheid180%
70116Ureum2180%
72410O2-verzadiging van het arteriele bloed1,580%
70707Protrombinetijd1480%
70119Chloride1080%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed380%
70424Alkali reserve7,580%
74891ALAT, SGPT, Transaminase380%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase380%
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.4260%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.460%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.460%
70715Trombocyten tellen1460%
70425Cholesterol, totaal640%
72621Prostaatspecifiek antigeen (PSA)140%
70469Magnesium940%
72570Thyroxine (vrij T4)140%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.940%
70820BNP/NT-proBNP1240%
72573Thyrotrofine (TSH)140%
74801Eiwit240%
70421Fosfaat1040%
72583Vitamine B12, cyanocobalamine140%
74802Albumine940%
77371APTT, geactiveerde partiele tromboplastinetijd1940%
72601Antistoffen tegen specifiek humaan weefsel440%
70460Triglyceriden440%
70128Kreatine1740%
70716Reticulocyten tellen420%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch680%
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk780%
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch6,580%
75044Bloedkweek (aeroob + anaeroob)540%
70526Resistentiebepaling kwantitatief d.m.v. MRC/Etest per antibioticum, mycologisch440%
71137Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, bacteriologisch.240%
75051Kweekproef < 2 media, mycologisch440%
70505Resistentiebepaling kwalitatief m.b.v. diffusie-methode, bacteriologisch340%
75054Determinatie micro-organismen, mycologisch940%
70507Resistentiebepaling kwantitatief m.b.v. MRC/Etest per antibioticum, bacteriologisch1840%
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch340%
70513MRC + MBC-bepaling per antibioticum740%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39673IC bespreking (per patiŽnt 1 maal te registreren).140%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname1,2100%
;