(bv: 029099006, 131999147, 110901004, 070401009, 199299007, 099999036, 991316006, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (159899007) met declaratienummer (15B255)

Keizersnede bij Bevalling


Prijs van: Keizersnede bij BevallingKenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 5 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 1 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 24043 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 4 205,00
(Bron: DBC Onderhoud, opendisdata.nl)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190013Herhaal-polikliniekbezoek.1,3755%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.1,0513%
190011Eerste polikliniekbezoek.1,1110%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190204Verpleegdag.4,9184%
190205Verpleegdag klasse 3B.5,0715%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
37851Sectio caesarea.1,07100%
39683Inbrengen en toediening epiduraal anesthesie tijdens de partus.1,0711%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
37532Cardiotocografie.1,8342%
39680Perifeer infuus inbrengen.1,425%
39090Algehele anesthesie bij specialistisch onderzoek en bij verrichtingen, waarvoor geen anesthesie staat vermeld.2,393%
30563Een of meer epidurale injecties boven de eerste lumbale wervel.1,12%
39445Injecties, met uitzondering van injecties ten behoeve van locale anesthesie.2,492%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39485Echografie ŗ-vue in verband met zwangerschap.1,139%
39492Echografie van de buikorganen.1,114%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).2,5693%
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.3,385%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.1,4358%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).2,6157%
70715Trombocyten tellen2,2539%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling2,1235%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed2,0924%
70419Kreatinine2,5720%
74891ALAT, SGPT, Transaminase2,5416%
70130Urinezuur2,5415%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)2,5815%
70489ASAT, SGOT, transaminase2,5114%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.1,7813%
70443Kalium2,0113%
72410O2-verzadiging van het arteriele bloed1,5912%
70442Natrium2,1412%
70689C-reactive proteinen (CRP)2,310%
70116Ureum2,148%
74801Eiwit28%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.2,528%
76875Kruisproef, volledig (3 methoden)2,728%
72601Antistoffen tegen specifiek humaan weefsel1,678%
70718Differentiele telling (machinaal)1,647%
70614CDE fenotypering (rhesusfactor, subtypering).2,657%
70303Sediment1,196%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase1,825%
72604Bloedgroep bepalingen niet vallende onder ABO, rhesus (Duffy, Kell, etc.) per bloedgroep1,895%
74802Albumine2,095%
74896Alkalische fosfatase1,994%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk2,454%
70707Protrombinetijd1,773%
72106Bloed, kwalitatief (tablet test)1,213%
70717Differentiele telling (hand)1,473%
70487Fibrinogeen1,73%
70703Bezinkingssnelheid1,783%
79010Bloedgroep erytrocytenserologie, bijzonder (CLB-B)1,393%
70469Magnesium2,362%
70714Eosinofielen tellen1,892%
77371APTT, geactiveerde partiele tromboplastinetijd1,582%
70404Kreatinine klaring (of andere klaring)1,532%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.1,862%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch1,439%
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch1,386%
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk1,365%
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch1,584%
75041Kweekproef < 2 media, bacteriologisch1,783%
70507Resistentiebepaling kwantitatief m.b.v. MRC/Etest per antibioticum, bacteriologisch10,452%
75044Bloedkweek (aeroob + anaeroob)1,822%
75051Kweekproef < 2 media, mycologisch1,12%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
50501Pathologisch-anatomisch (histologisch) onderzoek en overige cytodiagnostische onderzoeken.1,0513%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
193001Fysiotherapeutische behandeling.2,065%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190370Erytrocyten in SAGM, leukocyten verwijderd2,933%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190016Spoedeisende hulp contact buiten de SEH afdeling, elders in het ziekenhuis.1,1131%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname1,0464%
39692Preassessment opname.1,039%
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.1,132%
;