(bv: 131999196, 131999171, 991516006, 059899032, 070801005, 990035005, 070601005, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (159899019) met declaratienummer (15B265)

Begeleiding van een spontane bevalling bij Bevalling


Prijs van: Begeleiding van een spontane bevalling bij BevallingKenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 2 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 1 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 58998 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 2 210,00
(Bron: DBC Onderhoud, opendisdata.nl)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190013Herhaal-polikliniekbezoek.1,2536%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.1,0317%
190011Eerste polikliniekbezoek.1,0315%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190035Dagverpleging I.1,043%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190204Verpleegdag.2,4179%
190205Verpleegdag klasse 3B.2,5311%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39683Inbrengen en toediening epiduraal anesthesie tijdens de partus.1,0611%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
37651Spontane partus, niet meerling, niet stuitligging.1,0299%
37532Cardiotocografie.1,6650%
39680Perifeer infuus inbrengen.1,074%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39485Echografie ŗ-vue in verband met zwangerschap.1,116%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.2,0552%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).1,6740%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.1,4520%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).2,6619%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed1,618%
70715Trombocyten tellen1,6718%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling1,5316%
70419Kreatinine2,0610%
74891ALAT, SGPT, Transaminase1,99%
70130Urinezuur1,99%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)1,919%
70489ASAT, SGOT, transaminase1,878%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.1,646%
72410O2-verzadiging van het arteriele bloed1,476%
70689C-reactive proteinen (CRP)1,66%
70443Kalium1,615%
70442Natrium1,634%
74801Eiwit1,544%
70116Ureum1,694%
70303Sediment1,143%
70718Differentiele telling (machinaal)1,353%
70614CDE fenotypering (rhesusfactor, subtypering).2,793%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.1,823%
74802Albumine1,632%
72601Antistoffen tegen specifiek humaan weefsel1,972%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase1,622%
74896Alkalische fosfatase1,662%
72604Bloedgroep bepalingen niet vallende onder ABO, rhesus (Duffy, Kell, etc.) per bloedgroep2,322%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch1,47%
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch1,465%
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch1,514%
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk1,263%
75041Kweekproef < 2 media, bacteriologisch1,972%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
50501Pathologisch-anatomisch (histologisch) onderzoek en overige cytodiagnostische onderzoeken.1,034%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190016Spoedeisende hulp contact buiten de SEH afdeling, elders in het ziekenhuis.1,0843%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname1,0465%
190037Poliklinische bevalling op medische indicatie1,023%
;