(bv: 990026014, 159999021, 020110054, 182199017, 990030002, 020109090, 140801004, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (159999016) met declaratienummer (15B274)

Onderzoek of behandeling op de polikliniek of dagbehandeling op de polikliniek bij Begeleiding van de zwangerschap


Prijs van: Onderzoek of behandeling op de polikliniek of dagbehandeling op de polikliniek bij Begeleiding van de zwangerschapKenmerken behandeling

Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 4 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 50869 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 780,00
(Bron: DBC Onderhoud, opendisdata.nl)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190013Herhaal-polikliniekbezoek.4,4967%
190011Eerste polikliniekbezoek.1,341%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.1,1729%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190035Dagverpleging I.1,4938%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
37532Cardiotocografie.2,0398%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39485Echografie ŗ-vue in verband met zwangerschap.2,5177%
39492Echografie van de buikorganen.1,345%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.2,5148%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).1,8341%
70715Trombocyten tellen1,6130%
70419Kreatinine2,0325%
70130Urinezuur1,623%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.1,9423%
74891ALAT, SGPT, Transaminase1,6122%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)1,6221%
70489ASAT, SGOT, transaminase1,619%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.1,9118%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling1,5115%
74801Eiwit1,6911%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).3,1610%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.1,3810%
70303Sediment1,339%
70116Ureum1,347%
70443Kalium1,397%
70442Natrium1,397%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase1,395%
74896Alkalische fosfatase1,364%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk1,484%
70689C-reactive proteinen (CRP)1,184%
72106Bloed, kwalitatief (tablet test)1,473%
70718Differentiele telling (machinaal)1,333%
74802Albumine1,493%
72649Ferritine1,22%
74065HbAlc1,252%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch1,347%
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk1,264%
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch1,43%
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch1,423%
71118Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay2,733%
75041Kweekproef < 2 media, bacteriologisch1,732%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190016Spoedeisende hulp contact buiten de SEH afdeling, elders in het ziekenhuis.1,4133%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.1,448%
190021Klinische opname1,285%
39692Preassessment opname.1,023%
;